Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2010


Vše, jak má být, aneb Normalisace v ÚSTR

Tomáš Pecina

Ve vědě často používáme koncept tzv. černé skříňky: stává se, že vnitřním mechanismům určitého systému nerozumíme, ale přesto můžeme predikovat jeho chování, resp. odvodit výstupy na základě vstupů. Takovou černou skříňkou bylo po dlouhou dobu např. jádro radioaktivních prvků, o němž jsme věděli, že v něm interagují protony a neutrony tak, že v daném časovém intervalu s přesně stanovenou pravděpodobností dojde k rozpadu jádra na jednodušší elementy, avšak jak a proč se to děje, a proč některé isotopy radioaktivnímu rozpadu nepodléhají, nikdo neuměl vysvětlit.

Jako černá skříňka se musí jevit Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Ten měl tu smělost zveřejnit pravdivé kompromitující informace o celebritě Milanu Kunderovi a poté i o významné personě Pravdy&Lásky a Havlově osobním příteli Joskovi Skalníkovi, a nyní byl vyměněn jeho ředitel Pavel Žáček za P&L positivnějšího a o poznání konformnějšího Jiřího Pernese. Jak se to stalo, nevíme, jen tušíme, že mezi těmito dvěma jevy existuje kausální vztah.

Je to kausalita, z níž jde strach: nastává snad opět doba, kdy se pravda o některých lidech, rovnějších mezi rovnými, nebude smět beztrestně vyslovit?

(http://slepeckahul.pecina.cz)Zpátky