Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2010


Antonín Zápotocký odpustil prokurátorce Brožové-Polednové třetinu trestu

Tomáš Pecina

Vše nasvědčuje tomu, že princip kontinuity komunistického práva, na němž právní řád současné České republiky spočívá, přinese pikantní důsledek: komunistické prokurátorce Ludmile Brožové-Polednové, která si odpykává šestiletý trest za podíl na justiční vraždě Milady Horákové, bude odpuštěna jedna třetina trestu na základě rozsáhlé amnestie, udělené presidentem Antonínem Zápotockým, jak stojí v preambuli, ve dnech neštěstí, které postihlo naše národy úmrtím presidenta republiky Klementa Gottwalda, moudrého vůdce pracujícího lidu na cestě k socialismu.

Krajský soud v Hradci Králové chtěl prokurátorce odpustit trest celý, a to aplikací dalších dvou amnestií, Antonína Zápotockého z r. 1955 a Václava Havla z r. 1990, avšak v těchto případech je z amnestovaných činů vražda výslovně vyloučena a dá se předpokládat, že vrchní soud horlivost krajských soudců zmírní.

I tak je výsledek, mírně řečeno, zarážející; v zemi, která svůj právní řád postavila na presumpci spravedlivosti totalitního práva, ovšem zase tolik nepřekvapuje. Na straně druhé máme štěstí: mohl se najít komunistický zákon, podle něhož by vražda spáchaná ve spravedlivém boji proti exponentům reakce nebyla trestná vůbec.

(??????????, http://paragraphos.pecina.cz)Zpátky