Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2010


Zachráníme svět?

Pavel Jacko

„The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.“ Henry Louis Mecken

Osobně se cítím velice ošizen rychlokvašenými zachránci přírody. Spoustu tzv. planetu zachraňujících věcí dělám již déle než čtvrt století a jejich neochota připustit, že to nevymysleli oni včera je buď k pláči nebo k smíchu. Jsem v jádru pro omezení spotřeby a omezení populace, ale nepředstírám, že znám nějaké nedrastické řešení.

Jsem ekocynik. Nevěřím, že lidská aktivita nějak významně ovlivňuje zemskou teplotu a zdá se mě, že všelijaké ty zlepšováky budou lidstvu víc ke škodě, než k užitku. Domnívám se, kupříkladu, že místo rozpouštění CO2 v čediči, bylo by možná lacinější a praktičtější jej rozpouštět v kameni mudrců. Nová skupina zbohatlíků bude jezdit zelenými dvanáctiválcovými Humvees a přemýšlet o další ziskové habaďůře. Třeba, jak nás zachránit před imminentní dobou ledovou. Rapidně stárnoucí hollywoodské herečky budou dále adoptovat malé pandy, černoušky a třeba i pilišouky, jen aby se dostaly na obrazovky a jejich agent mohl za případný příští film žádat víc. Politici vše zapomenou a pro jistotu popřou.

Proč jsem ekocyniK? Hlavně proto, že AGW 1 je lež. Podobně jako kdysi komunisté využili ekonomiku - světovou krizi k šíření své Leninem přiškrcené marxistické ideologie, nyní nová generace lidí zvláštního ražení používá ekologii ke stejnému účelu - získání moci. Účel nesvětí prostředky a tento účel – socialistická světovláda již vůbec nemůže posvětit lež antropogenního globálního oteplování.

Jsem pro získávání energie z jiných zdrojů než nerostných, ale ne proto, že CO2 životu škodlivý, jak se nás pokrytec na kvadrát Al Gore a tisíce jeho souvěrců snaží přesvědčit. Film Inconvenient Truth, lépe znám jako Convenient Lies, přes prokázáné lži a chyby oblbuje děti ve školách, alespoň australských, dodnes. Již jsem viděl v nějakých novinách titulek Dětská křížová výprava. (2) Článek vychvaloval děti základní školy, které se rozhodly udávat ty dospělé, kteří ničí jejich budoucnost oxidem uhličitým. Autor asi výraz někde slyšel a nic o tom neví, anebo naopak moudře naznačil, jaká tragická blbost to je.

Zneužívání dětí jim nemohu odpustit, zrovna tak jako zničení věrohodnosti vědy na dlouhou dobu. Nejedná se o chyby, ty jsou ve vědeckém bádání nevyhnutelné. Jedná se o falzifikaci dat, specifický výběr dat, manipulování počítačových modelů, potírání odlišných názorů a osobních útoků na oponenty. (3) Také nejsem ochoten jim přiznat dobrou vůli, když oni svým oponentům zásadně ne. Ostatně, nic než osobní útoky na kacíře jim nezbývá. Nechtějí diskutovat, protože nemohou. Výnosné dogma globálního oteplování nemůže neomylná církev pustit z rukou. Část vědy byla nahrazena fanatickým náboženstvím a troufám si tvrdit, že hanebné metody klimatologů z University of East Anglia se rozšíří i do jiných odvětví, protože se ukázalo, jak jsou lži výnosné.

Na první pohled by se zdálo, že tři rozdílné problémy - oteplování, znečišťování životního prostředí a nedostatek vody vycházejí ze stejného základu, tj. přelidňování a neúměrné spotřeby. Všechny tři jsou zneužívány “osvícenými elitami” za účelem strašení nevzdělaných, podobně jako kdysi vyhrožovala církev peklem, s konečným cílem obdržení a mnoha případech již i udržení moci.

Voda. Té máme dnes na zeměkouli zrovna tolik, kolik jsme ji měli na našem prvopočátku. Jen proto, že je nás víc, zdá se, že jí je míň. Podzemní vodu pomalu, ale jistě vyčerpáváme a díky hlouposti, nyní znásobenou hloupostí zelených, voda povrchová jde na zmar. Farmář si nechá vybuldozerovat jen metr hlubokou díru (je to lacinější) o sto metrech čtverečních, kterou první déšt naplní a pak doufá, že než se vypaří, nebo ji dobytek vypije, zaprší znova. Když ne, jakože v Austrálii velice často ne, žádá o státní podporu. Kopat hlubší, vypařování víc odolné díry se nevyplatí. Tzv. ochránci přírody, kteří povětšinou v životě nebyli dál než 100 km od pobřeží, jsou principiálně proti všem přehradám a přehrádkám. Australské státní vlády jejich tlaku již dávno ustoupily, a tak povodně jen ředí slanou vodu oceánů. Řešení – troška rozumu.

Znečišťování. Je nás čím dál tím víc a spotřeba neúměrně roste. Stačí se podívat na satelitní mapu světa - zelená není nadrovníková Afrika, Střední východ a centrální Asie, to jsou oblasti, kde žili prvobytně pospolní lidé nejdéle. Musím přiznat také částečně střední Austrálii, kterou ovšem odzelenili domorodci, lovci a sběrači po svém příchodu z Asie bezohledným vypalováním pralesů. Veškerá devastace a suchopár se dá těžko dát za vinu průmyslu a imperialismu. Máme ovšem ekonomický systém, kde již málem nejen počítač, ale i kladívko je na jedno použití. Nicméně, jsou to ty vyspělejší, bohatší, průmyslové, demokratické země, které drží problém jakžtakž pod kontrolou. Zemím asijským, africkým a latinskoamerickým se to moc nedaří. Stačí se podívat. Řešení? Nechci být obviněn z rasismu.

Oteplování. Když si člověk čte o středověku, době temna, náboženského tmářství, pověrčivosti a inkvizici, cítí se nad tou lidskou hloupostí povznesený. Dokud si neuvědomí, že v té době většina lidí neuměla číst, dnešní masové sdělovací prostředky nahrazovali faráři a to, co trochu připomínalo vědu, se udržovalo jen v některých klášterech víceméně tajně. Nevědomost a strach potřebovala církev k udržení moci. Dnes je situace horší, ale již takovou omluvu nemáme. Přes drastický úpadek všeobecného vzdělání, je možné si najít, přečíst a promyslet informace, které kněží a šarlatáni novověku zatajují, ignorují a v případě nutnosti popírají. Většina se ovšem neobtěžuje, protože si ještě nespočítala, jak to ovlivní její život a kolik jí to bude stát.

Naše sdělovací prostředky opakují do omrzení jen ty nejnižší odhady nákladů zachraňování planety, zejména Kevina Rudda těch z klobouku vytažených $ 100 ročně na domácnost. Jen málokdy se zmíní o těch $ 1100 z jiného zdroje. Myslím, že i těch tisíc sto dolarů je směšně málo. Již loni cena energie vzrostla o nějakých 5 %, a to se nic planetu zachraňujícího neudálo, spíš naopak. Podle některých odborných odhadů zvýší tzv. Emmission Trading Scheme (ETScam) cenu energie o 10 %. A podle mého neodborného odhadu zisky energetických společností o 15 %. Energii potřebuje vše, co používáme, od brambor po počítače. Jak je zvykem, každý producent, výrobce a obchodník si nějaké to procento přidá. Pro ty, kteří nemají možnost si ty procenta přirazit, přišel náš ministerský předseda s cukrátkem – každý chudý bude na tom každý rok o $ 600 lépe. Chamtivost a závist světem vládne a zejména socialisté vědí, jak toho používat. O uhlíkové mafii, odpustkách na burze a agentech s teplým vzduchem jsem psal v Komerad Kevin Kanute.

Nemyslím, že je třeba vypočítavat důkazy, proč je hypotéza lidstvem zapříčiněného celosvětového oteplování nesmysl. Čtenáři si možná pamatují mou Daň strachu z května 2007. Kdyby ne, doporučuji internet – mezi jiným blog Luboše Motla a dopis Lorda Moncktona našemu Kevinovi z 1. ledna t. r.

A co kdyby se náhodou oteplilo? Byli jsme před globálním oteplováním a budeme i po něm. Kdysi jsme pěstovali melouny u Mělníka a dováželi grónské banány. V roce 1988 trochu víc pršelo a 60 % území Bangladéše bylo pod vodou. Populace vzrostla.

Socialismus. Z globálního ochlazování se stalo globální oteplování, pak klimatická změna a nyní to je klimatická spravedlnost. To je eufemismus pro převod majetku bohatých zemí zemím chudým. V praxi to ovšem znamená, že chudí lidé v bohatých zemích platí bohatým lidem v zemích chudých. Proč jsou ty tzv. chudé země chudé? Naprostou většinou oplývají nerostným bohatstvím a pracovní silou. Bohužel ta „pracovní“ musí být v uvozovkách, protože i když většina práce schopných osob může poslepu rozebrat a složit kalašnikov, neví ale, za který konec držet lopatu.

Několik maličkostí nemůže tu „spravedlnost“ zastavit – jako třeba, že populace klesá ve vyspělých zemích, ale báječně roste v zemích chudobou trpících, jako třeba, že již to je víc než půl století, co se ty země zbavily jha kolonialismu, že ony země měly možnost aplikovat a často i aplikovaly historicky nezadržitelnou marxistickou ekonomii, docílvše tím životní úrovně mnohem nižší za doby kolonialismu. Rasisté také tvrdí, že peníze skončí stejně jako miliardy předtím ve švýcarských bankách na účtech diktátorů.

Nejde o obohacení zemí chudých, ale o ochuzení zemí bohatých. Konečným cílem je socialistická světovláda. Donedávna by takové tvrzení vypadalo jako něco z paranoidního špionážního románu. Obamův „car zelených zaměstnání“ do září minulého roku, (dokud pod nátlakem veřejného mínění [ano, v Americe to ještě mají] nerezignoval), marxista Van Jones, (4) řekl, že environmental policies are to be used as the engine for transforming the whole society. Na webových stránkách Socialist International se dočtete, že veškeré ty dohody jsou prostředkem k radikální přeměně kapitalistických zemí a jednotné vládě celého světa podle socialistických principů. Návrh Kodaňské smlouvy (5) je také jasný. Jediné, na co se uhlíková mafie zmohla, bylo: „Ještě se nic neodhlasovalo“ Pak, pochopitelně, by řekli „Nic se nedá dělat, je to odhlasované“. V Kodani to neprošlo, pokusí se znova v Mexiku. Jde jim o mnoho.

Je smutné, že naprosto zřejmé a všem přístupné otevřené plány jsou ignorovány, bagatelizovány a že lidé, kteří na ně upozorňují, jsou zesměšňováni podobně, jako byli zesměšňováni lidé, kteří upozorňovali na naprosto zřejmé a otevřené plány v Hitlerově Mein Kampfu. Ignorance středověku plus pseudointelektuální blazeovanost třicátých let předminulého století je mentalita našeho „pokrokového“ jednadvacátého století.

Ironické a i tragické je, že jestli se ta marxisticko-kriminální nomenklatura skutečně dostane k moci, zapláčí nejen lidská práva, kultura a blahobyt, ale také příroda, v jejímž jménu se máme dobrovolně vzdát všeho, co předcházející generace potem a krví dosáhly.

Lidé budou věřit, v co chtějí věřit. Víra v celosvětové, lidmi zapříčiněné oteplování nemá nic společného s vědou, doopravdickou vědou nebo dokonce s rozumem. Lidé věřící málokdy přiznají, že víra a pochyby jsou nutně dvě části stejného celku. Do víry bych se nikomu nechtěl plést, ale pouze pokud mě ta jejich víra nechá na pokoji. Bohužel, jejich víra je toho typu, který nemůže nikoho nechat na pokoji. Víra bez rozumové podstaty vede k inkvizici.

Skřehotající Madona vyzvala své posluchače při nějakém koncertu poskakovat, aby zachránili planetu. Tísíce Pepků Vyskoč vyskočilo. Chcete zachránit svět? Vyskočte si. Mééé.

1) Hypotéza lidstvem zapříčiněného globální oteplování

2) Historicky kontroverzní událost roku 1212, kdy skupiny dětí nebo možná mládeže byly pod záminkou křížové výpravy do Palestiny naloženy na lodě a prodány v Tunisu do otroctví

3) Aféra známá jako “climategate”, většinou sdělovacích prostředků ignorována

4) Soudruh Van Jones také věří, že útok na World Trade Center zorganisovali Židi.

5) Návrh smlouvy 15. září 2009, příloha č. 1, § 36-38Zpátky