Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2010


Kdo byli a jak žili příslušníci StB?

Ondřej Štindl

Zatím víme jen málo o tom, jací lidé v StB pracovali a proč. Čas od času se v médiích probírá nějaká známá osobnost, která se zavázala StB ke spolupráci, naposledy to by herec Jan Kanyza. Samotní příslušníci StB však většinou nejsou známí například z televizní obrazovky a možná i proto se o ně česká média příliš nezajímají. V době po pádu komunistického režimu navíc logicky zazníval především hlas jeho obětí. Narozdíl od jiných postkomunistických zemí tak v Česku není fenomén tajné policie příliš zpracován. Ví se sice, koho StB sledovala a jak to dělala, méně už je známo o tom, jací lidé v ní pracovali a proč to dělali. Historik Pavel Žáček připravil projekt v oboru orální historie, v jejímž rámci chtěl několik desítek někdejších příslušníků StB vyzpovídat Pavel Žáček zjistil, že jen málokteří z nich jsou ochotni mluvit a narazil i na to, že akademické instituce neměly o takovou práci velký zájem.

V těch nemnoha případech, kdy se před ním někdejší tajní policisté rozpovídali, se však dozvěděl zajímavé věci. V několika bodech konkrétních vyprávění byl Pavel Žáček velmi překvapen praxí ve Státní bezpečnosti, vnitřní rivalitou, vztahem k agentům. "Potvrdilo se, že některé vztahy byly spíše familiérní, že si dotyčné osoby tykaly, po roce osmdesát devět spolu jezdily k moři, v létě na dovolenou. Byl to hlubší vztah než pouhá 'profesionální spolupráce řídícího orgánu', jak se tenkrát říkalo, s člověkem, kterého dnes známe jako agenta," popisuje historik Pavel Žáček.

Jedním z mála příslušníků StB, který je ochoten mluvit o své minulosti a nevyžadovat anonymitu, je Jaroslav Lamr. Pracoval u StB v Příbrami v letech 1973-84. Když nastupoval, připadalo mu to jako zajímavá perspektiva, kvůli příslušnosti k elitní skupině a nádechu dobrodružství. Nějakou dobu se zacvičoval a pak se vrhl do práce.

"Viděl jsem v té práci určité dobrodružství. Zajímavé bylo, že člověk z titulu svého postavení, které mu dával služební průkaz a příslušnost ke složce kontrarozvědného charakteru, pronikal do soukromí nebo do blízkosti jak československých občanů, tak cizinců, kteří sem dojížděli." Většina kolegů Jaroslava Lamra prý nastupovala z podobných důvodů jako on. Ideologických fanatiků se našlo málo, i když byli i takoví.

Jaroslav Lamr měl na starosti kontrolu cizinců, kteří na Příbramsku pobývali, a ochranu průmyslových podniků proti vyzvědačství. Za dobu svého působení naverboval více než deset agentů. Lidé, kteří mu informace dodávali, se podle něj nedopouštěli takových morálních prohřešků jako ti, kdo spolupracovali s StB na poli takzvaného boje proti vnitřnímu nepříteli.

"Nerad to slovo používám, ale ti agenti prakticky práskali na své kamarády, což považuji za mnohem hnusnější věc, než když mi recepční v hotelu řekl: 'Hele, přijel cizinec, setkal se s tím a s tím, nebo přivezl mi to, či tamto, nebo odjel tehdy a tehdy, tam a tam.' "

Oddělení StB v Příbrami nebylo veliké, takže Jaroslav Lamr pracoval i na úkolech, které s jeho zaměřením nesouvisely. Vzpomíná například, jak odposlouchával místní svědky Jehovovy. Velkou akcí bylo pátrání po člověku, který koncem sedmdesátých let vyhodil do povětří pomník Klementa Gottwalda na náměstí Říjnové revoluce v Příbrami.

Brzy poté Jaroslav Lamr ztratil iluze o své práci. "Bylo to začátkem osmdesátých let, kdy státní složky vyvíjely extrémní tlak na to, aby se získávalo co nejvíce agentů, co nejvíce rozpracovávaných osob. Ti lidé byli uvedeni ve svazcích přinejmenším prověřovaných osob, i když bylo nepravděpodobné, že by se něčeho dopouštěli." Jaroslav Lamr od tajné policie proto odešel ke kriminálce. Jeho kolegové z StB se na něj kvůli tomu dívali skrz prsty.

Po revoluci byl prověřen pro práci na policii a nastoupil do nově budované tajné služby. Musel však odejít a považuje za paradoxní, že ho vyhazovali lidé, kteří u StB narozdíl od něj vydrželi až do konce. Jeho důvěrou v český systém otřáslo i to, že jeden z agentů, které řídil, u soudu dosáhl vyškrtnutí z evidence a později vyhrál i související občansko-právní spor. Navzdory tomu, že Lamr jeho spolupráci u soudu dosvědčil.

(www.bbc.co.uk/czech/domesticnews/story/2005/09/050901_cz_stb_pckg.shtml)Zpátky