Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2010


Smrtící plyn známý z holocaustu se ještě vyrábí

Pavel Janošec

Při vyslovení slova holocaust dodnes běhá mnoha lidem mráz po zádech. Pro masové vyvraždění mnoha lidí v koncentračních táborech používali nacisté mimo jiné i smrtící plyn Zyklon B. V celé Evropě existovaly jen dvě továrny, kde se tento plyn vyráběl. Jedna z nich byla v Německu a druhá byla přímo v českém Kolíně, kde žila početná židovská komunita. Smrtící plyn se tam ovšem vyrábí dodnes.

Jen v letech 1942-43 bylo dodáno příslušníkům jednotek SS téměř 195 tun smrtícího plynu Cyklón B. Toto množství by dokázalo usmrtit miliony osob. Výrobu objednávala firma Degesch z Frankfurtu nad Mohanem jednak u závodu v německém Desau a jednak u závodu v českém Kolíně nad Labem.

Josef Fusek, profesor z Vojenské lékařské akademie Hradec Králové: Při jaksi výzkumu toxicitních parametrů toho kyanovodíku se zjistilo, že by to byla ideální látka na rychlé usmrcování v té nejprimitivnější formě plynu, případně par nebo aerosolu toho kyanovodíku. Plyn se dodnes tedy vyrábí v Kolíně nad Labem v továrně Draslovka. Že se tak přímo v Kolíně vyrábí plyn, který může zabít miliony lidí, však kolínští dlouho netušili. Irena Razelová, kolínská rodačka: Já jsem tohle zjistila asi před čtyřmi roky. Tohle byly věci, které nás tak nějak vůbec nezajímaly.

Informace o výrobě smrtícího plynu byla nová i pro historičku Židovského muzea Praha Anitu Frankovou: "Působí to na mne zvláštně, ale holt výroba je výroba, každý chce vydělávat nějak peníze. Já jsem si to ani neuvědomovala, je to pro mne nová zpráva, že se to tam stále ještě dělá. Třeba pod tím Uragánem D to nikoho nenapadne, že to je Cyklón B vlastně." To, že v současnosti vyráběný plyn Uragán D je vlastně totožný s tehdejším Zyklonem B, dokládá i vedoucí Sdružení dezinsekce, desinfekce a deratizace v Kolíně Petr Beneš.

Petr Beneš: Mohu vám ukázat Uragán D2, obchodní název. Jinak chemicky je to stabilizovaný kyanovodík kapalný. Máme takovou raritku, vlastníme plechovku z dob války, zhruba padesát let starou. Plechovka je přibližně stejná, ještě není ani v rozkladu, je zde akorát jiná etiketa vlastně a je to pod názvem německým Zyklon B. Je to německý originál.

Je tam napsáno, že to bylo vyrobeno v Kolíně?

Pavel Beneš: Samozřejmě.

Dnes už samozřejmě nezjistíme, jaké množství plynu ze zdejší výroby skutečně sloužilo k desinfekci a jaké k zabíjení lidí. Na tehdejší průběh dodávání plynu pro koncentračních táborů vzpomíná někdejší pracovník Draslovky. Jaroslav Pech, bývalý pracovník Draslovky: Já co vím, tak sem přijížděly přímo hlídky z oddílů SS, které si vozily specielní láhve ocelové, do kterých jim byl přímo plněn kapalný kyanovodík.

Kolín nad Labem byl za války sídlem německého územního správního celku Oberlandratu. První zmínky o tamní židovské komunitě jsou už ze čtrnáctého století. Nejstarší náhrobek na starém hřbitově pochází z konce století patnáctého. Na počátku června 1942 byly z Kolína vypraveny do koncentračních táborů tři transporty, z nichž se vrátil málokdo. Anita Franková, historička Židovského muzea Praha: Takže jsme se postupně dozvěděli, že jsme v Osvětimi a že tam existují plynové komory. A potom, když se postavila ta rampa u vlaku, takže jsme viděli ty lidi, jak vystupují z vlaku a jak se provádějí ty selekce. My jsme věděli, že jsou tamty plynové komory a věděli jsme, že někdy v červnu nás ta plynová komora čeká.

A jak vlastně smrtící plyn Cyklón B účinkuje?

Jaroslav Pech, bývalý pracovník Draslovky: Člověk ztratí najednou vědomí, jako když přijdete do mdlob, a to je všechno.

Účiny popisuje také pracovník Sdružení dezinsekce, desinfekce a deratizace v Kolíně, který si nepřál být jmenován: "Letělo hejno přes větráky a jako když prší padali holubi na zem. Bohužel, to se pustí větráky a prolítlo hejno, no. A taky tam byla ta myšička, jak lezla ke dveřím a nedolezla. To bylo krásně vidět, jak lezla ke dveřím za vzduchem a bohužel, nedolezla." Vy jste si toho čichnul někdy?

Nejmenovaný pracovník Sdružení dezinsekce, desinfekce a deratizace: Čichnul. Doslova do písmene příjemné. Člověk má pocit, jako když leze do vyhřáté postele a ničeho se v tu chvíli nebojí v tom okamžiku. Je to doslova do písmene příjemný pocit, jako když usínáte. Ale je to strašně rychlý, člověku podklesnou kolena a spadne.

Snažili jsem se dohodnout si rozhovor přímo se zástupci kolínské Draslovky. Přes opakované pokusy se nám však rozhovor natočit nepodařilo. Vypadá to, že výroba Zyklonu B za protektorátu je zřejmě pro všechny tabu, třebaže se plyn vyrábí dál pod názvem Uragán D. Opravdu v tehdejší válečné době tehdy nikdo netušil, k čemu Zyklon B také sloužil? Jaroslav Pech, bývalý pracovník Draslovky: To nebylo vůbec nikomu známo, že je to používáno k zabíjení lidí. A taky jsem to nikdy od nikoho z Draslovky neslyšel, že by zde tato vědomost byla.

Odhaduje se, že jen v Evropě se stalo oběťmi nacistického šílenství šest milionů Židů. Z tehdejšího protektorátu bylo deportováno do koncentračních táborů přes 80 000 osob, konce války se dočkal pouze jejich zlomek. V Kolíně už skoro žádní Židé nezůstali, ale plyn se vyrábí dál a vydělává peníze. Technologie zůstala stejná. Dnes už sice nehrozí, že kdokoli může přijít a snažit se Uragán D zneužít stejným způsobem jako Cyklón B. Přesto však málokdo věděl, že se smrtící plyn vyráběl i v České republice.

(www.rozhlas.cz/radiozurnal)Zpátky