Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2010


KDE ŽE TI MRTVÍ JSOU….

KDE ŽE TI MRTVÍ JSOU….

V průběhu měsíců květen až červenec 1945 docházelo na území ČSR k násilnostem a organizovaném vyhánění Němců z jejich domovu. Při tom přišlo o život ubitím, zastřelením nebo při veřejných popravách minimálně 4985 osob vycházeje z Československé statistiky za rok 1945

Druh úmrtí Země Česká Země Moravskoslezská Celkem

Všechna úmrtí osob německé národnosti 41 988 18 149 60 137

Zevní příčina (cizí zavinění) 2908 2077 4985

sebevraždy 3796 1762 5558

Neurčené příčiny 1759 626 2385

Internační tábory a lazarety 764 385 1149

Tento počet musíme navýšit minimálně o 4000 případů zjištěných v souvislosti zjištěných na základě šetření zvláštní vyšetřovací komise bezpečnostního výboru ÚNS z r. 1947. ještě přihlédnout k tomu, že ne všechny sebevraždy byly sebevraždami, že mnohé byly lékaři uváděny jako zahlazení trestního činu samozvaných mstitelů. K tomu musíme připočíst dále obětí květnových dnů, kdy evidence vražd, násilných úmrtí v internačních táborech nikdo neevidoval a kdy byly obětí zakopány na hřbitovy bez evidence hřbitovních správ. Vycházeje se šetření komise bezpečnostního výboru ÚNS z roku 1947, můžeme zjistit místa, kde byly vykonány popravy a kde došlo k násilnostem, jejímž důsledkem byla smrt. Seznam je neúplný, vychází jen z oficiálních materiálů české strany. Udají uváděné 1947 (+) jsou dle materiálu z Archivu bezpečnostních složek- KA, f. A 2/1, kart. 56-58, inv. č. j. 1765 - hlášení oblastních úřadoven StB, záznamy ministerstva vnitra a protokoly k vyšetření porevolučních události

Plénum sněmovny schválilo 10. 7. 1947 utvoření vyšetřující komise bezpečnostního výboru Ústavodárného národního shromáždění, komise byla složena z pěti zástupců politických stran, ČSL, KSČ, ČSSD, ČSNS, KSS a expertu z MV. MNO a spravedlnosti. Dne 22. 7. 1947 se komise schází k první schůzi. Ministři vnitra a obrany ve společném materiálu považovali “ za nezbytné v zájmu Československé republiky, českého a slovenského národa a jejich dobré pověsti v zahraničí, aby veřejné projednávání těchto případů bez prodlení ustalo

Pro komisi byl bezpečnostními orgány ČSR také zpracován seznam hlavních účastníků porevolučních události, jak se nazývají hlavní aktéři těchto násilnosti a to včetně politické příslušnosti. Bohužel k jejich potrestaní a ani dokončení práce komise nedošlo vzhledem k únorovým událostem. V textu je zachován pravopis a stylistika originálu zápisu Porevoluční události - hlavní účastníci, A 2/1 1765 mikrofiše - 21/54 s. 61-63 (s. 3-1), s. 64- 73 (s.9 - 2) z 5.února 1948.)

MÍSTA KDE BYLY VYKONÁNY POPRAVY A VRAŽDY NĚMCŮ V OBDOBÍ V. - VII. /45. ČECHY

Místo/ datum počet obětí velitel akce šetřeno v r. 1947

Praha 9.5. - 1.6. 935 VHA PHA, č. 11835/47

Malá pevnost Terezín, konec V/45, 68 – 80, ve spol. hrobech 207 vojáků (identifikováno. 103 osob) štkpt. Franc

A. Tomeš, J. Průša 8. 12. 47 (+)

Rovensko pod Troskami, 11.5. 360 mužů a 5 žen Dokumentace z let 1948-1951 SÚA f. MV-NR kart. 5252, 11151

Turnov 24.6,1945 14 Por. Kučera

Nový Bydžov, 25. -27.5 77

Špindlerův Mlýn

22.6. 80 (30 civilistů)

8 poprava 10 rota III. praporu p.pl.č 4

nařídil npor. Vachata

Krkonoše

Hostinné 18. 6. 1945

Heřmanovy Sejfy

Vrchlabí 50 vojáků, 30 civilistů

2

6

12 pohřbeno vojáků

mjr. Josef Wurm II. prapor 22.p.pl. Šetřeno kol roku 1995

Jánské Lázně 16. 6. 1945

Veřejná poprava Schuberta s dcerou, vražda Schubertové se synem

dále 10 -13 obětí

Horní Malá Úpa, Maršov IV, Vlčice (les Peklo), Svoboda n. Úpou Několik lidí (nejméně 15) Partyzánský oddíl Václavík

Skupina Pěst (Horní Malá Úpa) vel. Steklý

Dvůr Králové 20-22 popravených mužů + f. A2/1 kart.58/1765 hlášení OKÚ Dvůr Králové

Lanškroun 17. -18.5. 24 J. Hrabaček

Litomyšl 43 ve dnech 7.5,-17.6 pohřbeno na hřbitově

Žamberk okres

Žamberk

Těchonín

Petrovice

Králíky

Horní Lipka u Králíka

Nová Ves

Mladkov

Kunštát

Malá Moravka

Bartošovice

Černá Voda

Rokytnice v Orl. horách

Letohrad 16.5. 130 z toho

15-20 popravených

popravy

9 popravených + 1 zastřelená žena

3 zastřelení, 2 ubití

7 veřejná poprava

10-11

10 mužů

8 mrtvých

5

5

5

10

5 poprava

Sídlo partyzána brigády Brodecký

Partyzánská četa Alfa, vel. Alfons Koblížek

Prap.F.Kabelka + f. A2/1, kart. 58/1765

Vršovka,Šonov-Vrchovina, Banov 10. 5. 1945

Udždilův lom u Šonova 175-195 vojáků

Z toho

120-140 za pochodu do ruského zajetí +

Šonov 2 dr.Julius Praus, Alfons Schmidt administrátoři Ppor. Václav Hamza + f. A2/1, kart. 58/1765 OBlKÚ Hradec Králové

Jetřichov

Jivce 10.5.1945

14.5.1945

16.5.1945

Hodkovice 14.5.1945

Studnice 14.5.1945

Police nad Metuji 12. 5. 1945 6

2

2

5 z toho jedná žena

10 z toho 5 žen

16 z toho 10 žen

11 zajatců + f. A2/1, kart. 58/1765 OBlKÚ Hradec Králové

Bohuslavice

Černčice 12

7 za pochodu do ruského zajetí

Zdoňov 20. 7. 1945

2 – farář Celestin Baier a hospodyně

3 – manželé Rückerovi velitel 6.roty Hraničářského praporu

Náchod 9. -10.5.1945 náchodský pivovar tři hroby s 190 - 200 osobami Plk. Josef Šlajs 1947 (+)

Exhumace podzim 2001, jaro 2002 – 160 těl (113 v hrom.hrobech.

Teplice n. Metuji 21 (exhumace) Kpt. Svoboda 28.7.1947

Hejnice, Raspenava, Bílý Potok 52 těl exhumováno v r. 1946 RS Skuteč npor. Špirk f. A 2/1 kart.56/1765

Liberec

20.6.1945 Erlichova vila

Červen 1945 evakuace 10000 němců

8 zavražděno 5 žen, 3 děti

Minimálně 6 Pavel Hložek vel. RG

Rudolf Rokos vel. policejního oddílu

f. A 2/1 kart.56/1765

České Budějovice, hřbitov

32

4 vražda pí Comové a 3 dětí

Prof. Vladimír Malý 24.7.1947 f. A2/1 kart.58/1765

Chanovice 6.5.1945 2 Partyzán Front. Šilhavý

Dvůr Rabín okr. Prachatice 8 Ppor. Jaromír Honsa

Rožmítal pod Třemšínem 3 Frant. Dušek, Rudolf Sadílek f. A2/1 kart.57/1765

Tušť ( okr. Třeboň)

Suchdol nad Lužnici

14 +3

2+4 Pplk. Vladimír Hobza, Fran.T . Říha ml

V.Maxa. 1947 (+)

f. A2/1 kart.57/1765

Dolní Jiřetín 20.5. 150 R. Milovič 1947 (+)

Lom u Mostu po 9.5 150 (89 známá jména) 28.11.47 (+)

tábor č. 27 a 28 Záluží u Mostu 60-70 1947 (+)

Hejnice, Bílý Potok, Raspenava v okr. Frýdlant Exhumace 52 Npor. Špírek- part. skup. Skuteč 1947

Doupov 40 kpt. Baxy , por. Tichý 3.12.1947 (+)

Tocov 5.6.1945 32 npor. Krejčí, kpt. Náměstek 3.12.1947 (+)

Dolany 7.-12.6. 11 3.12.1947 (+)

Chomutov 9.6 12-13 štkpt. Prášil 1947 (+)

Chomutov - pochod k hranici 60-75 (27) 28.11.1947 (+)

Chomutov - Sklárna 140 28.11.1947

Postoloprty (Žatec) V/45 763 exhumováno 9.-27.9.1947 kpt. V.Černý, npor. J. Zích

npor. J.Čubka (OBZ)

B.Marek (OBZ) npor. Farkač 1947

Domažlice 220 Škpt. Josef Fahrner 26.a 30.06.1946, 1947 (+)

Folmava 13. -15.5 47 Škpt. Josef Fahrner 3.9.47 (+)

Stříbro 25 Frant. Krištofovič +

Měděnec okr. Vejprty 8-12 Jan Neruda velitel RG +

Kadaň 25.5.- 18.6. 73 vel. posádky a vedoucí úřadu OSK 3.12.47 (+)

Dolany 11 Emil Štercl +

Očihov u Podbořan 7.6. 68 27.11.47

Vroutky okr. Podbořany 6 Skup. Černý lev, Dr.Krása 27.11.47

Bílina Kol 120 por. Toporcer, por. Marek 24.7.47

Velvěty (okr. Teplice-Šanov asi 80 por. Černý 8.12.47

Stříbro tábor 25 12.12.47

Mariánské Račice a tábor Libkovice okr. Duchcov 40 Por. Smrčina velitel RG 27.11.47

Ostrov u K. Var 5.-6.6.1945 6 1947

Ústí n. Labem 31.7. 1945 50-100 1947

MÍSTA KDE BYLY VYKONÁNY POPRAVY A VRAŽDY NĚMCŮ V OBDOBÍ V.- VII./45. Země MORAVSKOSLEZSKÁ

Místo/ datum počet obětí velitel akce šetřeno v r. 1947

Medlov, okr. Mikulov 26.-27./5 3 zastřeleni Matyáš Tajmara + f.A 2/1 kart. 57-58/1765

Nový Přerov, okr. Mikulov, rodina Kochových

VII/45 1 Michal koch

2 ubití zavlečených Rakušanů Rudolf Veselský + 5 osob + 14.1.1947, OKÚ Mikulov

Drnholec okr. Mikulov 3 (matka a 2 děti) Jan Minář partyzán + f.A 2/1 kart. 57-58/1765

Ivančice V/45 30-35 + 12-18 popraveno Svazek Josefa Hybeše – vel. A. Řepka 27.8.1947 OÚ StB Brno

3.12.1947 zpráva MV

Znojmo V/45 3 a“ještě několik“ J. Böhm, K. Kraus Léto 1947, fA 15, kart. 38., inv.j.č. 155

Jihlava

Jihlava 13.5.

Jihlava 7.6.45

Jihlava po 23.5. čtyři tábory, 9.6. vyvedeno z tábora Helenin více než 4000 osob

pochod 21.6.

Stonařov transporty 25., 27., 30.6. 1 poprava ve Stonařově (A)

3 na sokolském cvičišti (B)

18 až 19 poprava ©

úmrtí 300 osob ? reálné ??

potvrzeno úmrtí 23 dětí

úmrtí na nemoci a střelbu A. Pěnkava, velitel RG

B. shromáždění mužů, kvůli průjezdu města presidentem E. Benešem

C. „vojenský soud gen. Svobody“ (+)

Dačice na Moravě, pol. V/45

Lipolec

Lidéřovice

Slavětín 6.6.1945 2

2 muži, 2 ženy

3 muži

5 popraveno Partyzáni, gen. Hobza vel. Part. Skupiny „Táborité“ +

Obce okr. Znojmo, Mikulov, Slavonice, Nová Bystřice 300

Hustopeče

Zaječí

Vojkovice 15 zabito při výsleších + 2 zastřelení

1 zastřelen

4 (zemřeli udušením po zakopání do země za živa) výslechy na radnici

příkaz MNV (+)

Ivanovice na Hané 3 poprava (+)

Kralice, okr. Třebíč 12.5.45 4 partyzáni

Brodek u Konice pol.V/45 5 zastřelení policista

Hranice tábor 40 Vladimír Bouda vel. Tábora + 22.7.1947, f.A2/1 kart. 57,58/1765

Leština , okr. Zábřeh 10 -15 RG

V několika obcích okresu Olomouc- venkov 7 vražda (+)

Letovice , okr. Boskovice 16.5.1945 12 )5 žen) hromadný hrob

4 poprava po trýznění Kpt.jesf Jakeš -Juraj +f.A 2/1 kart.57/1765

Vojkovice okr. Hustopeče

Hustopeče 4 z toho 2 ženy

15 Karel Pachl +

Bystřice pod Pernštejnem 10.5.1945 10-33 Štefan Kaňka +

Horní Moštěnice / Lověšice

18.6.1945 265 / 71 mužů,,120 žen, 74 děti Por.Karol Pazúr OBZ štábu 4.divize, čet. Bedřich Smetana Exhumace 8.-9.10.1947

+f.A 2/1 kart.57/1765

Brno – Kounicovy koleje Nejméně 300 (+), zpráva OÚ StB 21.8.1947, záznam MV 27.11.1947

proces s Janem Kouřilem (dozorce) v Karlsruhe (

Brněnský pochod

Pohořelice 6.6.-12.7.

Mušov

Drholec

Mušlov

Celnice u Drassenhofenu na jiných místech

Rakouské území Počty pohřbených

459 –

11

29

33

60

170

1066 NV Velkého Brna

Kpt. B. Pokorný Národní bezpečnostní stráž (+) , hlášení stanice SNB Pohořelice 13.10.1947, seznamy zemřelých osob, záznam MV 8.12.1947

vyhnáno 17 014 Němců z Brna, 2000-2500 z Líšně

Další dokumenty viz Němci ven! Die Deutsche raus! ,2001

Na památníku v Pohořelicích je uváděno 890 zemřelých z pochodu

Horní Moštěnice 18.-19.6.1945 265 ( 71 mužů, 120 žen, 74 dětí), hromadný hrob otevřen X1947 Por. Karol Pazúr OBZ 4.divize 1.čs. arm. Sboru

Čet.asp. Bedřich Smetana (+)

Ivanovice na Hané 3 František Ostradovský

Kralice okr. Třebíč 4 Antonín Dukát +

Javorník7.6.vyhánění z domovu

Internační tábor-odsun 12.a 13.7. do Vapenné Počet zemřelých se nepodařilo zjistit

(+) 26.7.1945

Frývaldov (Jeseník)

z 14. na 15.8. Domašov

15.8. Domašov – tábor č. III

17.8. Adolfovice min. 2 zastřelení 27.7.1945 na rozkaz Nováka

1 ubit ( dr. Pawlowski)

6 osob zastřeleno

2 Kpt. Ctibor Novák , velitelství internačních táborů okresu Frývaldov (VITOF), odd. okresního vojenského velitelství

Š. Gába, člen OSK Hlášení vel. Internačního tábora II v Javorníku 29.7.45

Hlášení OSK –ÚNB Frývaldov

Materiály soustředěné StB na Nováka a neúplný seznam zemřelých

Krnov 13.6. vyhnání z domovu a pěší pochod Mnoho osob zemřelo při pochodu do Králík a při transportu do sov. zóny

Potvrzeno 26 zemřelých děti v kojeneckém věku nemocnice Červená Voda Imrich Gaš , velitel III. praporu 1.čs. sam. tank. brig. Zpráva ÚNB Krnov z 23.6.45

Bruntál 24.6., 5.7.

Okolí zámku 2+20

kol 80 Imrich Gaš , velitel III. praporu 1.čs. sam. Tank. Brig. (+), záznam MV 27.11.1947, zpráva MNO pro ministra Noska,,

Ostrava 13.6. vysídlení 1280 Němců,

pak tábor Cukmantel Několik úmrti při Pochod Hlučín- Opava- Krnov – Prudnik (16.6.) 1.čs. sam. tanková brigáda Hlášení stanice NBS Cukmantel 26.6.1945

Nový Jičín z 4.na 5.7.1945 mezi 4000-až 5000 vysídlení do PIRNY několik úmrtí při cestě Zpráva NBS nový Jičín 7.7.1945, zpráva velitele vojenské asistence 13.7.1945

Opava, VII/45 vysídlení 2500-2700 osob

Masarykova kasárna

několik úmrtí při cestě

49 osob, z toho 13 v důsledku střelby a zlého zacházení

5 zastřeleno

1zastřelen

Oldřich Nos

Miroslav Krčmařík SOA Opava

Bílá Voda, okr. Zabřeh na Moravě 10 z Moravského Karlova RG por. Podzemský +

Červená Voda 12-13 z Bílé Vody

Rýmařov 30.6.45 2 Por. Bartoněk vel. Oddílu 1.čs. sam.tank. brig (+)

Místek, dům č. 16 ,konec V. a poč. VI/45

10.6. „Hliník“ u Místku

12.6.45 18 zemřeli za podezřelých okolnosti

10 poprava

1 zastřelen (+)

24.7.1947 hlášení OÚ StB Ostrava

Tábor „HANKE“ Ostrava 15.5.-20.6.1945 234 (jmenný seznam ) Zemský velitel SNB V.Sedlář

V.Kusz, ved. politického odd. NB

E. Martínek, vedoucí tábora, H. Gloss Vyšetřovací komise bezp. výboru ÚNS 3.-5.11.1947

(+)

Vranová Lhota 9.5.

10.5. 281

98 Oddíl Jermak Andreje J.Fursenka

Svitavy 153 (90 sebevražda, 2 vražda, 26 střelba,35 záhadné okolností) Strážní odd. por. Ćáp (z Litomyšle)

Moravská Třebová po 30.6.1945, vysídlení několika tisíc Němců několik desítek osob během vysídlení v otevřených vagónech do sovětské zóny Posadkový velitel J. Pavliš a komisář Bohuslav Pavliš

POREVOLUČNÍ UDÁLOSTI – HLAVNÍ ÚČASTNÍCI

1 Transport Němců z Brna do Rakouska Kapoun, odb. taj. dělnictva –poslanec, Brno KSČ

Klofáč, odb. taj. dělnictva záv. Rady Zbrojovky v Brně, KSČ

Dr. Mencl, zdrav. rada ZNV v Brně, NS

Pořízek, účetní ředitel ZNV, Brno, Lid.

Merganć, býv. člen NV Brno, KSČ vyloučen NS

Ing. Frant. Krejčí, býv. člen ONV, KSČ

Vlad. Podsedník, býv. člen ONV, NS

2 Brno – Kounicovy Koleje škpt. Šupáček, působil který působil po revoluci v Kounicových kolejích

Nitsch, býv. velitel Kounicových kolejí po revoluci

Petr Klíma, učitel, Brno, Kotlářská 11

Dr. Pauk, advokát, Brno, Česká ulice

Bohuslav Pokorný, správce ozdravovny „Rejvíz“, býv. zást.velitele tábora Brno

Oldřich Blecha, krim. insp. Brno, velitel stráže

Vidlák, býv. velitel Kounicových kolejí

Miloš Melecha, kontrolor ŘNB v Brně

Oldřich Holoubek, správce budov tábora – Kounicovy koleje

Petr Vyhnálek. rotmistr stráže, t. č. ve vazbě trestního soudu v Brně

Dr. Průša, býv. předseda vyšetřovací komise, Brno

Adéla Skopalová, úřednice ČTK, Brno 6abovřesky, Šeránkova 4b

a Chomutov pplk. Karel Prášil, býv. posádkový velitel, Chomutov, ul. Tomáše ze Štítného čp. 12, NS

František Průcha, býv. strážný a velitel internačního tábora, šstržm. SNB, KSČ, člen kárné komise při okresním výboru KSČ

Miroslav Voráček, četař, býv. strážný tábora, nelze zjistit, pobyt neznámý

Josef Skalický, svobod., býv. strážný tábora, nelze zjistiti, bydliště od r. 1945 neznámo

b Most Karel Vlásak, býv. velitel tábora, Hor. Lom, čp. 732, t. č. v zajišťovací vazbě kraj. Soudu v Mostě, bez polit. přísluš.

Vasil Berkovič, býv. voj. velitel Stalinových závodů, správně Zoltán Berkovič, slov. nár. židovského vyznání, bez polit. příslušnosti, t. č. v Liberci

Josef Vácha, býv. velitel záv. stráže Stalinových závodů, bytem v Záluží, Závodní ul. čp. 39 funkci velitele závodní stráže vykonává dodnes, KSČ

c Folmava Josef Fahrner, býv. poručík a vedoucí ilegální skupiny „NIVA“, nyní škpt. Voj. Útvaru v Domažlicích, KSČ

d Krásné Březno Vobecká, býv. předsedkyně ONV v Ústí n. Labem, členka KSČ a předsedkyně kraje KSČ Ústí n. Labem, zemřela v r. 1947

pplk. Beneš, býv. velitel SNB, Ústí n. L., podal přihlášku do KSČ již v r. 1945 nebyl však přijat pro nedostatečné chování v době okupace, teprve v r. 1947 byl do KSČ přijat

škpt. SNB Hněvkovský, okresní velitel SNB, Ústí n. L. KSČ

Rudolf Eisenhammer, Krásné Březno u Ústí n.L. , byl do září 1946 v KSČ, ze které byl vyloučen. V říjnu 1946 zatčen pro machinace s motorovými vozidly a 10 měsíců byl ve vazbě kraj. Soudu v Litoměřicích. Po propuštění vstoupil do strany soc. dem., kde je dosud. V porevoluční době působil u prozatímní policie v Ústí n. L., kde o své újmě zastřelil několik osob německé národnosti

e Děčín- Podmokly pplk. Voves, býv. posádkový velitel v České Lípě, nezjištěno

Jindra Lorencová, úřednice ONV v Děčíně, SD

Božena Mazurenková, úřednice ONV v Děčíně, KSČ

Ludmila Leníková, výp. síla, bytem v Děčíně, SD

Marušáková, manželka vrch. resp. fin. str. v Děčíně,

NS Kvapilová, bytem v Podmoklech, KSČ

h Hagibor Dr. Josef Sehnal, býv. kpt., velitel inter. Střediska, politicky orientován do prava, kde je organizován nedalo se zjistit, KSČ vyloučena

Kpt. SNB Koutek býv. velitel střediska, SD

Olšina Karel, vrch. stržm. SNB, býv. zástupce velit. stř. KSČ

ch Terezín škpt. Stanislav Franc, býv. velitel pevnosti Terezín, dle zjištění osoba tohoto jména se v Terezíně vůbec nevyskytovala

Josef Průša, soukr. úředník, býv. velitel inter. Tábora v Terezíně, za okupace v Terezíně vězněn, po revoluci velitel Malé pevnosti, přivlastnil si neoprávněně hodnost škpt., za nečestné činy, kterých se v Malé pevnosti dopustil, byl ve vazbě kraj. Soudu v Litoměřicích, po propuštění přesídlil neznámo kam, nelze zjistit

šstržm. Josef Macák, člen četnického oddílu v Terezíně – Ghetě, sloužil u strážního oddílu na Malé pevnosti, později v Ghetě,kde se nyní zdržuje, nedalo se zjistit

Npor. Bambas, člen čet. oddílu v Terezíně – Ghetě, byl velitelem strážního oddílu Terezín krátce před osvobozením a ještě nějaký čas po osvobození. Později byl okresním velitelem SNB v Roudnici n. L. od 13. 1. 1948 ve výslužbě, NS

por. Jan Hrábek, velitel oddílu SNB v Malé pevnosti Terezín, vzhledem k tomu, že na Malé pevnosti neexistují žádné záznamy nelze zjistit, zda byl a kde se nyní nachází. Polit. přísl. Nezjištěna.

Soňa Průšová, býv. dozorkyně v Terezíně, nezjištěno, dcera výše uvedeného Josefa Průšy

Alois Tomeš, býv. dozorce Terezín, nezjištěno

Ladislav Mráček, býv. dozorce Terezín, nezjištěno

i Stříbro Frant.Krištofofič, býv. velitel internačního střediska ve Stříbře, KSČ

3 Ivanovice na Hané

ONV Výškov František Ostradovský, kožešník, bytem v Dolním Kubíně, uvedené bydliště neexistuje

Bernard Zachrla, Ivanovice na Hané čp. 296, KSČ

Frant. Pražák, po revoluci bytem Ivanovice na Hané, NS

4 Vojkovice

ONV Hustopeče Karel Pachl, býv. předseda MNV ve Vojkovicích č. 102, t.č. úředník ZNV Brno, t.č. v zajišťovací vazbě na Slovensku, polit. přísl. Nelze zjistit

5 Brodek u Konice ONV Litovel František Ptáček,vrch. Stržm.SNB, velitel oddílu SNB v Brodku u Konice, KSČ

Jan Zavíral, místopředseda MNV v Konici, SD

Martin Strouhal, škol. Insp. Býv. předseda ONV Litovel, SD

prap. SNB Václav Bisoň, bytem v Konici, asi Lid.

Jan Libert, býv. předseda MNV, tajemník NS v Praze

6 Bystřice n. Pern.

ONV Nové Město na Moravě ev.č.8 Štefan Kaňka, parašutista, bytem ve Víru,okres. Nové Město na Moravě, bez.

7 Reišdorf ONV Vejprty ev.č.9 Karel Havránek, velitel skupiny RG, bytexe Šmídeberku čp. 556, okr. Vejprty, dosud v KSČ, jedná se o jeho vyloučení pro špatné chování v porevoluční době

8 Dolní Jiřetín ONV Most ev.č.10 Josef Dobiáš, horník z Dol. Jiřetína, Koněvova čp. 1 , NS

Rada Milovič, býv. politický vězeň, nasazený na Mostecku na práci

Jugoslávec, neznámo, údajně se v r. 1945 odstěhoval do Jugoslávie

9 Měděnec ONV Vejprty ev.č.11 Jan Neruda, býv. velitel skup. RG bytem v Měděnci, NS

Bohuslav Frček, býv. zástupce vel. Skup. RG, bytem Děčín, polit. přísl. Nezjištěna

Jan Šťastný, bytem ve Šmídeberku, okr. Vejprty, SD

10 Mariánské Radčice a Libkovice

ONV Duchcov ev.č.12 por. Smrčina, býv. velitel jednotky RG v Libkovicích a Mar. Radčicích, pro zvěrstva zbaven funkce a zatčen voj. Orgány a odveden neznámo kam, polit. přísl.nelze zjistit

Janotka, býv. předseda MNV v Radčicích, Lid.

kpt. Sommer, býv. důstojník OBZ v Postoloprtech, působil v Postoloprtech jen krátkou dobu a je tam neznám. Nynější bydliště neznámo. Polit. přísl. Nelze proto zjistiti.

por. Čupka, býv. důstojník OBZ v Postoloprtech, KSČ

11 Bruntál ev.č. 13 kpt. Jaroslav Kučera, býv. příslušník III. Tank. Prap. I. Čsl.tank. brigády, KSČ

Por. SNB Josef Paška, zprav.důst. pěš. Pluku 34 v Bruntálu, KSČ

pplk. Part. Vítězslav Chlumský –Kadlčák, velitel složky „Rudá Morava“, KSČ

12 Lichnov a Sosnová

ONV Bruntál ev.č.14 Foltys, býv. čeledín v obci Zátor, okr. Krnov, není v okrese vůbec znám a nikdynebyl zde policejně hlášen

13 Vroutek ONV Podbořany ev.č.15 Dr.Krása, býv. hejtman, t.č. u ONV v Žluticích, přeložen do Frýdlantu, pro přijímání úplatků vyloučen z KSČ, předtím členem NS a SD

Dr. Ježek,soudce, Podbořany, okresní soud, Lid.

Dr. Walter Zimmermann, lékař, Podbořany, německé národnosti, odsunut do Německa

14 Dolany ONV Kadaň ev.č. 17 Emil Štercl, býv. předseda MNV v Dolanech, neznámý, polit. přísl. nezjištěna

15 Přísečnice ONV Vejprty ev.č. 18 npor. Chaloupka, býv. posádkový velitel v Přísečnici, neznámý, polit. přísl. nezjištěna

16 Dačice ONV Dačice ev.č.20 gen. Hobza, velitel partyz. Brigády „Táborité“, která prováděla evakuaci Němců z Č. Velenic, polit. přísl. Nezjištěna

Josef Condra, býv. předseda ONV v Dačicích, bytem v Brně, plit.přísl. nezjištěna

Václav Zábraša, rada polit. správy, Dačice, nezjištěno

por. Josef Dubský, partyzán, nyní profesor na stát. reál. gymn. v Berouně, NS

vrch. stržm. Pěnička, velitel stanice SNB v Dačicích, do KSČ nepřijat, nyní NS

17 Stonařov ONV Jihlava ev.č.22 Ant. Pěnkava, referent ONV Jihlava, bytem Třešť 763, polit. přísl. NS

Jaroslav Samuel, t.č. bytem Jihlava, Čajkovského 23, KSČ

ppor. Široký, bytem v Třešti 865, asi Lid.

Dr. Vacek, vedoucí ONV v Jihlavě, Lid.

Kpt. Skřipský, velitel inter. tábora Stonařov, KSČ

18 Kralice ONV Třebíč ev.č.23 Antonín Dukát, Brno, Francouzská 67, /býv. partyzán/, vystoupil z KSČ dne 1. 2. 1948

19 Hranice ONV Hranice ev.č. 24 Vladimír Bouda, býv. velitel sběr. střed. Hranice, soudně zbaven svéprávnosti, kloní se k NS

Frant. B?gel, býv. velitel sběr. střed. Hranice, KSČ vyloučen ze strany

20 Ústí n.Labem Skřivančí pole ev.č.26 Josef Duba, býv. předseda ONV v Ústí n. L., pro nečestné jednání v porevoluční době vyloučen z KSČ, zemřel v nemocnici kraj. soudu Litoměřice

Josef Žďárský, řidič z Ústí n. L. Trnice 579, býv. dozorce ve sběr. středisku vystupoval jako příslušník KSČ, ale nikdy a není jejím příslušníkem

21 Domažlice ev.č. 27 škpt. Josef Fahrner, býv. vojenský zmocněnec ONV v Domažlicích, KSČ

22 Tocov ONV Kadaň ev.č. 29 kpt. Náměstek,býv. posádkový velitel v Kadani, KSČ

Dr. Antonín Bajer, vedoucí úřadu OSK Kadaň, NS

23 Letovice ONV Boskovice ev.č.30 kpt. Juraj – Josef Jakeš, býv. velitel partyz. Skupiny v Letovicích, z KSČ vyloučen

Karel Jansa, dělník Letovice, z KSČ vyloučen

pplk. Ludvík Tůma, MNO-hl. .št. 8 odd. bytem Praha – Dejvice, Nad Šárkou 43, nelze zjistit

24 Hustopeče ev.č.31 Bohumil Varadínek, předseda MNV, Hustopeče, býv. SS-man

Bohuslav Zástěra, Hustopeče,německé národnosti –„-

Josef Machač ml. Hustopeče , KSČ

Miroslav Halma, Hustopeče

25 Malovice ONV NEtolice ev.č. 33 por. Jaromír Honsy, vedoucí partyzán. Skupiny v Netolicích, zjištění dosud nedošlo

Josef Mikeš, člen part. skup. Netolice, dosud nedošlo

Václav Cinický, -„- -„- -„- -„- dosud nedošlo

Boronovský -„- -„- -„- -„- dosud nedošlo

Šesták -„- -„- -„- -„- dosud nedošlo

Ledvina -„- -„- -„- -„- dosud nedošlo

26 Rožmitál pod Třem. ONV Blatná ev.č. 35 Frant. Dušek, učitel a předseda místní vyšetřovací komise v Rožmitale, dosud nedošlo

Rudolf Sadílek, člen part. skup. Rožmitál, dosud nedošlo

27 Mladá Boleslav ev.č. 36 Jiří Roubíček, obch. Příručí, Praha – Nusle 838/6, KSČ

Vladimír Dlouhý, Kosmonosy, dosud nedošlo

28 Čes. Kamenice ev.č.38 škpt. Dovara, působí v Čes. Kamenici po revoluci, za doby svého působení dopustil se zpronevěr. národního majetku. Předstíral příslušnost ke KSČ, ale nikdy organizován nebyl

Adolf Charous, býv. předseda MSK v Čes. Kamenici, bytem tamtéž čp. 624, na jaře 1946 vyloučen z KSČ, pokoušel se vstoupit do stran SD a NS, až byl konečně přijat do strany Lid., kde je dodnes

29 Třebívlice ONV Litoměřice ev.č.39 Václav Bőhm, Louny , Jateční 1077, politicky orientován do prava, přesně nezjištěno

Václav Brožíšek, Třebívlice čp. 57, nezjištěno

Oldřich Jindřich, strojní zámečník, Třebívlice 83,nezjištěno

Antonín Macák, zedník, Podsednice,okr. Litoměřice, polit. přísl. KSČ

30 Tušť n. Lužnicí ONV Třeboň ev.č.40 pplk. Vladimír Hobza, velitel partyzánské skupiny, t.č. Karlovy Vary, KSČ

31 Rychnov n. Kněž. Ev.č.1 Karel Grim, člen partyz. Skupiny Fridrich, bytem Rychnov n. Kn., pravděpodobně KSČ

František Zahradník, býv. předseda MNV Rychnov n. K., KSČ

Frant. Erben, stroj. Zámečník, Rychnov n. K. nezjištěno

Jan Polanský, Týniště n. Orl. Čp. 327, byl zastřelen v revolučních dnech

Frant. Šugl, úředník cenové kontroly v Pardubicích, polit. přísl. NS

32 Drnholec ONV Mikulov ev.č.2 Jan Minař, býv. člen revoluč. Nár. stráže v Drholci, polit. přísl. Nezjištěna

vrch. Strž. Vaník, býv. Velitel stanice SNB Drholec, polit. přísl. NS

33 Nový Přerov ONV Mikulov ev.č.2 Rudolf Veselský ze Starého Podvora, okres Hodonín, nezjištěna, sympatizuje s KSČ

Jiří Koláček, Mikulov, Kalinova 9, KSČ

Stanislav Pechal z Újezdu, KSČ

Cyril Blažek ze Starého Podvora, KSČ

Alois Sova z Nečic, bydliště neznáme, nelze zjistit

Alois Černobil z Újezdu, nepodařilo se zjistit

34 Medlová ONV Mikulov ev.č. 2 Matyáš Tajmara, který se vydával za komisaře v Medlově v porevoluční době, KSČ

35 Vsetín ev.č.4 Frant. Malo z Kolárovic, nikdy nebyl polic. Hlášen

Alois Havlík, soukr. Úředník, býv. Předseda ONV, bytem Vsetín, přesídlil ze Vsetína. Polit. přísl. nelze zjistit

36 Bílá Voda ONV Zabřeh n.M. ev.č. 5 Jan Červený, býv. Nár. správce a člen ONV Zábřeh, přesídlil na Slovensko, polit. přísl. nelze zjistit

37 Opava ev.č. 6 Oldřich Nos, býv. strážný tábora v Opavě, KSČ

38 Místek ev.č.7 Vladislav Vojtěchovský, býv. str. int. Střed., KSČ

Jan Ctibor, bývalý straž. Inter. Střed. KSČ

Konstantin Koliba --„-- --„-- --„-- KSČ

Jan Bašanda --„-- --„-- --„-- KSČ

Miroslav Bártek --„-- --„-- --„-- KSČ

39 Hejnice ONV Frýdlant ev.č. 8 npor. Špirk, býv. posádkový velitel v Hejnicích, KSČ

rotmistr Matras, člen posádky v Hejnicích, KSČ

40 Liberec ev.č. 9 Pavel Hložek, velitel skupiny RG v Liberci, KSČ

Rudolf Rokos, býv. velitel pol. oddílu Liberec, KSČ

41 Teplice n. Met. Ev.č.10 škpt. Svoboda, býv. velitel jednotky, která působila v porevoluční době v Teplicích n. M politicky se neprojevuje, nelze zjistit

Mir. Rýdl, člen voj. jednotky, která působila v Teplicích, nyní neznámo kde, nelze zjistit

Jaroš, vrch. Stržm. SNB, působil v porevoluční době v Teplicích n. Met. , KSČ

42 Hanke Ostrava Vladislav Kusz, vedoucí tábora v porev. Době, KSČ

Emil Martínek, býv. vedoucí táb. Hanke, KSČ

J. Gloss, býv. strážný tábora Hanke, německé nár., ve vazbě kraj. soudu v Ostravě

L. Pieczka, býv. strážný tábora Hanke, KSČJosef Jurášek, býv. strážný tábora Hanke, KSČ

43 Lověšice ONV Přerov por. Pazur, velitel voj. transp. Který zastavil 18.6.1945 na přerovském nádraží, nelze zjistit

Pardubice 24.8.2010

Franz Chocholatý Gröger

Prameny:

Archiv bezpečnostních složek, Odbor archviních fondů StB, Ministerstva vnitra ČSR a vojsk ministerstva MV – Kanice u Brna

fond Zemské velitelství SNB Praha 1945-1948 – f. A14

fond Zemské velitelství SNB Brno 1945-1948 – f. A15

fond sekretariát ministra vnitra A 2/1, kart. 56-58, inv. č.j. 1765 - hlášení a spisy k vyšetřování porevolučních událostí).

Literatura:

Staněk Tomáš, Persekuce 1945, Persekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích (mimo tábory a věznice ) v květnu - srpnu 1945, ISE Praha 1996

Staněk Tomáš, Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování, Sešity 41/2005, USD Praha 2005

Staněk Tomáš – Adrian von Arburg, Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění „evakuace“ německého obyvatelstva (květen-září 1945) Soudobé dějiny 3-4/2006 s. 465-534, 1-2/2006 s. 13-49, 3-4/2006 s. 231-376, UDS Praha

Chocholatý Gröger Franz:

Květen-srpen 1945 krvavá realizace plánu vylikvidovaní Němců http://www.bruntal.net/2005042302-60-let-od-konce-valky-kveten-srpen-1945-krvava-realizace-benesova-planu-vylikvidovani-nemcu

Bruntál –květen-červenec 1945, výpovědi svědků http://www.bruntal.net/2005042703-bruntal-kveten-cervenec-1945-dle-vypovedi-svedku

Hromadný hrob v Draženově http://www.cs-magazin.com/2005-12/view.php?article=articles/cs051233.htm

Rok 1945 na Hřebečsku http://www.bruntal.net/2006112001-rok-1945-na-hrebecsku

Politická očista nebo etnická čistka http://www.bruntal.net/2007010101-politicka-ocista

Vyšetřování skončilo, zapomeňte ! http://www.bruntal.net/2008030601-vysetrovani-skoncilo-zapomenteZpátky