Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2011


Keď sa povie Felvidék

Tibor Ferko

Keď sa povie Felvidék, na Slovensku je zemetrasenie. Podľa slovníkov felvidék s malým „f“ znamená vysočinu, hornatú krajinu, vidiek. To isté slovo s veľkým „F“ pozná síce maďarská lexika, ale v lexikografických slovníkoch prevažne chýba. Podľa zaužívanej terminológie je to zemepisný názov pre Hornú zem bývalého veľkého Maďarska do r. 1918, resp. od r. 1938 do r. 1945. Do rozpadu rakúsko-uhorského štátu boli Felvidékom severné časti Uhorska, tzv. horné Uhorsko, po anexii v roku 1938 boli ním zabrané časti územia. Kým na Slovensku Felvidék neznamená nič, u našich susedov ho vyslovujú jedným dychom s prejavenou ľútosťou za opakovanou stratou severnej časti starej vlasti po prehre Maďarska v druhej svetovej vojne po boku Adolfa Hitlera. V roku 1990 vydaný slovník maďarských názvov za hranicami Magyar neve (Maďarské názvy) uvádza titulná strana blok maďarsko-slovenských miestopisných mien takto: Csehszlovákia Felvidék. Felvidékom je tu celé Slovensko (aj s mapou) a ku každému slovenskému, resp. maďarskému názvu je v slovníku príslušný ekvivalent. Bolo by dôstojné, keby v titulku tohto bloku figuroval názov Szlovákia namiesto Felvidék. Dôvody netreba osobitne rozvádzať.

Felvidék (spomínaný slovník významovo pripúšťa v úvode aj maďarský ekvivalent Felföld, po slovensky Horniaky) sme si osvojovali ako Hornú zem, ktorej zodpovedal podobný termín Dolná zem (Alföld) v Zadunajsku. Hoci významovo možno bez pohoršenia akceptovať tieto ekvivalenty, Felvidék by sa mal vyskytovať len v konkrétnych historických súvislostiach a v kontexte s veľkým Uhorskom. Vznikom nového štátu na mape Európy (ČSR, ČSFR, SR) bol Felvidék aj zemepisne anulovaný.

Maďari nepoznajú slovo Uhorsko. Zodpovedá mu len zložený výraz Magyar Királyság, resp. aj Magyarország, pričom „ország“ nemá v slovenčine adekvátny ekvivalent a samostatne sa prekladá ako krajina, zem, prípadne aj nepresne ako štát. Ten istý problém sa vyskytuje pri maďarskom prepise krajín sveta. Slovensko je Szlovákia, ale Česko je Csehország, podobne aj Rusko je Oroszország, ale Nórsko, Belgicko, Dánsko atď. sú bez pridaného slova „ország“. Namiesto názvu Uhorsko alebo Maďarsko bol a stále je aktuálna Hungaria ako medzinárodné označenie krajiny.

(krátené)

(Sme.sk)Zpátky