Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2011


Stát zběsile honí cizí manažery po úřadech

Petr Švihel

Na novelu cizineckého zákona doplácí špičkoví specialisté a vrcholoví manažeři. Musí se totiž osobně dostavovat na ministerstvo vnitra, které převzalo agendu od cizinecké policie, a prokazovat se řadou dokumentů. To ovšem manažery odrazuje a formality s jejich zaměstnáním protahuje. Nadnárodním společnostem, které trápí nedostatek úzce specializovaných odborníků, to způsobuje značné problémy.

Na co si firmy stěžují:

- na začátku roku se nedaly sehnat ani základní informace o nových požadavcích ministerstva vnitra

- ministerstvo nedodržuje lhůty na vyřízení

- došlo k zpoždění při schvalování dlouhodobých pobytů

- nutnost osobní přítomnosti žadatele při vyřizování formalit

- zkrácení délky víza z jednoho roku na šest měsíců

"Nová úprava cizineckého zákona znamená pro mimounijní zaměstnance, kteří přicházejí pracovat do České republiky, vážnou administrativní a časovou zátěž," upozorňuje Milena Jabůrková, manažerka programů a vztahů s veřejnou správou společnosti IBM Česká republika. "Dostat klíčového manažera do ČR nám trvalo 210 dní," uvedla Ilona Pelcová, zástupkyně Škody Auto pro Svaz průmyslu a dopravy. "Hledáme cesty, jak v první řadě vyřešit urgentní současnou situaci, a za druhé, jak to podchytit už v záměru nového cizineckého zákona," říká Vladimíra Drbalová, ředitelka sekce Mezinárodních organizací a evropských záležitostí ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Znevýhodňujeme sami sebe

Svaz přitom varuje, že velcí zahraniční investoři považují změny cizineckého zákona za bariéry, které je odrazují. CzechInvest, agentura, která se zaměřuje na získávání zahraničních investic, ovšem považuje legislativu a podmínky pro podnikání obecně jenom za jeden z faktorů, podle kterého se investoři rozhodují. "Agentura CzechInvest se novým cizineckým zákonem zabývá a snaží se situaci řešit jak s investory, tak s příslušnými ministerstvy," tvrdí Štěpánka Filipová, mluvčí CzechInvestu. Urputně se snaží situaci monitorovat i Americká obchodní komora, která obesílala své členy a ptala se jich na potíže se zaměstnáváním cizinců.

V problematické situaci jsou firmy jako IBM, které umístily do ČR svoje evropské centrály, v nichž působí špičkoví manažeři a specialisté světové úrovně zejména ze zemí mimo EU. "Tito lidé se pro získání povolení k práci v ČR musí opakovaně osobně dostavovat na ministerstvo vnitra a nemohou se nechat v řízení před správními orgány nikým zastoupit," říká Milena Jabůrková. Pro Hewlett-Packard představují nové podmínky větší výdaje. "Od začátku letošního roku podstatně narostla administrativa spojená s požadavky nového cizineckého zákona," vysvětluje Karel Taschner, manažer vztahu s veřejností Hewlett-Packard. Dopady připouští i telekomunikační operátor T-Mobile. "Cizinecký zákon s sebou nese více administrativy a vyžaduje větší nasazení ze strany zaměstnance i zaměstnavatele," říká Jiří Janeček z tiskového oddělení T-Mobilu.

Nepřívětivé přivítání

Podle poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers změny v cizineckém zákonu vyvolaly spíše komplikace než zkrácení lhůt a zjednodušení formalit při podání žádostí, a to i přesto, že se ministerstvo snaží podmínky zlepšovat. "Bohužel i my máme v řízení klienty, kteří podali žádost již v říjnu či listopadu a doposud nejsou vyřízené, i když lhůta k vyřízení je 30 nebo 60 dnů, podle typu prodlužovaného víza či povolení k pobytu. Toto způsobuje našim klientům značné osobní a pracovní komplikace," říká Jana Zelová, manažerka PwC, která radí firmám v otázkách zaměstnávání a pobytu cizinců. "Již tak komplikovaná procedura klade na cizince od 1. 1. 2011 nové požadavky. Ty souvisejí zejména se zdravotním pojištěním, ubytováním či prokazováním finančních prostředků u rodinných příslušníků, kteří přijíždějí s cizincem," dodává Zelová. Cizinci, kteří žádají o pracovní vízum a přijíždí s rodinou, což je častá situace právě u odborníků a manažerů, navíc musí prokázat prostředky na účtu ve výši minimálně 80 000, a to i v případě, že zaměstnavatel potvrdí výši platu, která je daleko vyšší než minimum určené pro zabezpečení rodiny.

Rozdílné typy povolení

Vízum - povolení ke vstupu a pobytu v ČR, maximální délka 6 měsíců

Pracovní povolení - opravňuje k práci v ČR

Povolení k pobytu - může podat cizinec, který už získal vízum a důvod jeho pobytu nadále trvá

(Lidové noviny)Zpátky