Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2011


HAARP neškodí lidem, nýbrž komunistům

Miroslav Václavek

Zkratka HAARP znamená High-frequency Active Auroral Research Program, tedy vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný program. Oficiálně deklarované informace nám sdělují, že primárním cílem a náplní tohoto projektu je výzkum ionosféry (ionosféra je ionizovaná část atmosféry významně ovlivňující šíření elektromagnetických signálů). Existuje ale mnoho důkazů, odhalujících že vláda USA počítá s tímto systémem na militantním poli a také na další jiné záležitosti, jako třeba manipulace počasí. Tuto hypotézu podporuje i fakt, že je projekt pod společnou správou vojenského letectva a válečného námořnictva Spojených států amerických. Tolik fragment jedné z mnoha zpráv publikovaných v českých médiích poslední doby v souvislosti s tragickým zemětřesením v Japonsku. Jakoby opět člověk slyšel ona Gagarinovskou častušku, že „Celý svět slyšel tu zprávu TASSu, celý svět zanechal hovoru, celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru.“ Sotva se přestala chvět země japonského souostroví, vyrojily se totiž jako houby po dešti zprávy obviňující z této tragédie Spojené státy americké. Tedy přesněji jeho zařízení nazývané HAARP, které provozuje na Aljašce. Údajně se dle takových „zpráv“ jedná o zemětřesně klimatický válečný stroj, který jednou sesílá zemětřesení, podruhé sucho, potřetí tornáda a počtvrté záplavy. Podle toho kam se upře krhavý zrak amerického imperialisty.

V podstatě nejde o nic nového. Novodobé dějiny kdy vojenská moc Spojených států a americký idealismus přinášel svobodu a demokracii milionům lidských bytostí po celém světě, znamenal rovněž spoustu poražených nepřátel. Ať se jedná o narkobarony, nacisty, komunisty, nebo jejich islámské epigony. Součástí onoho ideologického boje, neboť na ten skutečný nemohou oni poražení ani pomyslet, je užívání zjevných nesmyslů coby argumentů, které o to čím víc jsou hloupější a iracionálnější, tím víc jsou přitažlivější pro pověrčivé a nevzdělané masy. Protože když nemůžeme Američanům vytknout nic co by se zakládalo na pravdě, musíme si to vymyslet. A tak tedy Američané nebyli na Měsíci. Newyorská dvojčata si 11. 9. 2001 odstřelili sami. A nyní sesílají na svět přírodní pohromy stisknutím tlačítka. V podstatě se nejedná o nic objevného. Již v padesátých letech minulého století, kdy u nás vrcholil třídní teror vládnoucí komunistické strany, bylo možno ve filmových denících a jiných médiích vidět a číst, jak USA vysílá své hmyzí agenty imperialismu na družstevní lány. „Tyto mraky nenesou požehnání. Přicházejí od západu. Pomocí větru s mraky, poslali američtí imperialisté mandelinku bramborovou na naši republiku. Otec se synkem něco zpozorovali. Sehnou se a naleznou na silnici mandelinku bramborovou. To je on! Americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nijak přirozeně nepatří – na dřevě, místo na bramborách. Našli jsme ho na smetišti. Americký brouk leze po zdi. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášený v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček, že se z vajíček vylíhnou červeno-oranžové larvy. Co chtějí američtí imperialisté? Chtějí, aby nejnebezpečnější škůdce brambor zničil naše vyspělé bramborářství, aby byla podvázána naše výživa, živočišná výroba i průmysl, pro který jsou brambory surovinou. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali. Naše vláda učinila rázná opatření. Rázná opatření k odražení podlého útoku našich nepřátel. A to už by mohli i na západě vědět: u nás je od slov k činům blízko. My všichni a především mládež - pionýři – se dáváme do boje. Najdeme každého amerického brouka a zničíme. Každé místo výskytu desinfikujeme. Každé místo nálezu řádně označíme. Zavedeme techniku do boje proti škůdci. Dáváme všechny síly do boje za záchranu plodů naší práce. To je naše bezprostřední obrana proti útoku našich nepřátel. Nenecháme je zakuklit pod zemí – i tady je dopadneme a zničíme. To je naše odpověď nepřátelským útočníkům. Vypořádali jsme se s Horákovou, Peclem a společníky. Vypořádáme se i s mandelinkou bramborovou - americkým broukem. Ubráníme a očistíme naše pole, naši úrodu od americké nákazy. Cizí nechceme, ale své nedáme."

Hodnota oné informace o americké mandelince v komunistickém týdeníku je totožná s momentálními sděleními o americkém systému HAARP. Skutečným smyslem je šířit a produkovat latentní nenávist založenou na zmanipulovaném podvědomí proti jediné světové mocnosti garantující lidská práva a svobodu té části světa, která naštěstí spadá pod její vliv. Tedy jde o antiamerikanismus jehož duchovním otcem není nikdy jiný než Josef Goebbels od dob kdy do Vőlkischer Beobachter dne 21. ledna 1939 napsal svůj článek o USA jakožto o světovém četníkovi, jež se vměšuje a jehož teze jsou dodnes leitmotivem ideologicko formulační výbavy každého nacisty, komunisty, nebo islamisty: „Nemáme nic proti americkému lidu, pouze proti americké vládě, a jejímu arogantnímu, neopodstatněnému a nebezpečnému vměšování do záležitostí jiných národů… Svět nepotřebuje žádného světového četníka, svět si vytváří svůj vlastní řád… vedení Spojených států si namlouvá, že Amerika je průkopníkem světa, že je jeho mravním svědomím… že pouze Amerika smí dobývat, smí se v zahraniční politice rázně vyjadřovat… Přesvědčení, že je posláním Ameriky učinit svět zralým pro demokracii, vedlo tuto zemi čím dál tím hlouběji do víru intervencionismu, a způsobilo, že rozum amerických státníků byl zatemněn plány na ovládnutí světa… Prezidentova politika je v přímém kontrastu s tradiční politikou Spojených států, která považuje vměšování do vnitřních nebo vnějších záležitostí jiné země za nepřípustné. Potřeba prosadit se, namyšlenost, neschopnost a umíněnost, to jsou jejich dnešní trumfy.“

Pro autory i konzumenty takové hnědorudé dezinformační kaše nejsou důležitá fakta. Fakta spočívající v tom, že se jedná o komunikační prostředek amerického námořnictva sloužící ke spojení s nukleárními ponorkami, jehož ekvivalent pod názvem SURA provozuje od osmdesátých let Rusko nejsou žádoucí. Žádoucí je vytvářet nadpřirozenou atmosféru tajemného strachu a využívat nevědomosti lidské většiny otupělé existenčními starostmi k cílům, které ovšem nejsou slučitelné se svobodou a demokracií amerického typu. Neboť ta je pro mnohé zločinné ideologie úhlavní nepřítel. Jedině tak se dá vysvětlit to, že hyeny užívají tragédií a přírodních pohrom k tomu aby z nich obviňovali americký národ a jeho technologie.

A tak buď nezbývá než se smířit s tímto stavem věcí a pomalu se propadat do temnot. Nevidět, že při každé velké přírodní katastrofě jsou to lodě námořnictva Spojených států amerických, kdo přirazí ke břehům a spustí letecký most na záchranu co nejvyššího počtu lidí. Stejně jako když letadlová loď USS Ronald Reagan na základě okamžité reakce vlády USA na tuto přírodní pohromu nabrala kurs na Japonsko, aby zahájila humanitární záchrannou operaci. Nebo začít užívat daru rozumu a svobodné vůle jímž byl člověk Stvořitelem obdařen k jeho obrazu a začít skutečně myslet, mluvit, vidět a slyšet. Protože nechat to za sebe dělat jiné, znamená umřít zaživa. A tato země byla již příliš dlouho hřbitovem na to, abychom si to zopakovali.Zpátky