Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2012


Co scházelo v britském dokumentu o Chorvatsku z 2. světové války

MUDr. Jaroslav Lhotka

ČT2 odvysílala dne 23. ledna 2012 britský dokument o Chorvatsku, který záměrně vykreslil situaci za války jednostranně, jako kdyby za masové vraždy mohli jen ti zlí Ustašovci (zmíněný Dinko Šakič) a katolická církev v čele se záhřebským arcibiskupem Alojziem Stepinacem. Se stejným nadšením vraždili také Titovi komunističtí banditi a vraždění se u nich stupňovalo, čím víc se blížil konec války v Chorvatsku a v ostatních částech bývalé Jugoslávie.

V roce 1945 Titovi partyzáni spáchali nejenom na vojácích nezávislého státu Chorvatsko, ale i na civilistech korutanském Bleiburgu masové vraždy, když tito byli britskými vojáky odzbrojeni, protože prchali před komunisty, čímž byli následně vydáni napospas krvelačným Titovým bandám. Současný počet obětí „bleiburského masakru“ je na 200.000 ve společných hrobech. Byl to masakr, který zanechal v Evropě temné místo pro údajné spojenectví Západu se Stalinem a Titem za války. Zběsilý teror Tita vůči katolíkům probíhal po celá čtyřicátá léta minulého století. Chorvatští katoličtí kněží a laici byli zabíjeni po celém Chorvatsku ještě v roce 1947. Do dnešního dne bylo odkryto na 600 masových hrobů, což pokračuje i na Slovinsku. Ti, kteří přežili, byli potom v pochodech smrti (jako za nacistů) hnáni dále do východních oblastí Jugoslávie.

V chorvatském poutním místě Marija Bistrica byl Janem Pavlem II. beatifikován dne 3. října 1998 arcibiskup, kardinál Stepinac, oběť komunistického pronásledování režimu Titových komunistů. Titovi banditi vraždili nejenom v Chorvatsku, ale i ve Slovinsku, Bosně, Hercegovině, dalmatské a istrijské Italy, Němce v Banátu. Tito dostal přezdívku „krvelačný pes“ od svých soukmenovců, když se rozešel se Stalinem.

Kdo byl Josip Broz Tito? Neslovan, narodil se v Haliči židovským rodičům a původně se jmenoval Josif Walter Weiss. Do roku 1935 byl agentem sovětské tajné služby (prof.dr. Josef Kalvoda). Do Jugoslávie byl implantován Moskvou k rozkladu království Jugoslávie (vzniklého po 1. sv.válce). Titova vláda byla ukázkovým případem sebranky internacionálních zabijáků ze všech částí Evropy podle marx-leninského učení. Generálním tajemníkem komunistické strany Jugoslávie byl Moses Pijade, neslovanského původu, odněkud ze Španělska, implantovaný Moskvou jako bývalý rudý republikán, ministrem zahraničí byl Kardelj, pravým jménem Kardaly nebo Kardayl a pocházel z Maďarska, stálým zástupcem Jugoslávie v OSN byl Bebler a ten pocházel z Rakouska. Obávaným ministrem vnitra byl Rankovič, ve skutečnosti se jmenoval Rankau a též pocházel z Rakouska. Ten byl klíčovou postavou komunistického teroru proti katolíkům v Chorvatsku, se svou tajnou policií, po válce zreorganizovanou a obávanou OZNA (Odjeljenje za zaštitu naroda), v jejímž čele stál až do roku 1966.

Dne 13. června 2010 byl blahoslaven papežem Benediktem XVI. Lojze Grozde, zavražděný komunistickými partyzány v roce 1943, protože u něho našli misál, od Kempenského Následování Krista a knížku Panna Maria Fatimská.Zpátky