Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2012


Když matriky promluvily o Tomáši Masarykovi

MUDr. Jaroslav Lhotka

...

(28)

Masarykův původ a kdo byl jeho skutečným otcem bylo za c.k. Rakouska-Uherska veřejným tajemstvím, ne však v dnešní době, kdy se lidem vymývají mozky dnešními historiky oslavujícími modlu, jako když se křesťané klaní zlatému teleti a tak dávají na první místo mamon před Bohem.

V Králově Poli u Brna existoval Kartuziánský klášter a jeho pivovar před více než 200 lety velmi dobře prosperoval. V tomto pivovaru byl zaměstnán jakýsi pan Kropáček. Byl to šetrný člověk. Když si svou prací u kartuziánských mnichů našetřil kapitálek, zařídil si hostinskou živnost v Hustopeči s převážně německy mluvícím obyvatelstvem. Kropáček se začal podepisovat Kropaczek. Vzal si za manželku ženu německé národnosti jménem Tekla Wurm. Hostinec pak začali společně zvelebovat. Jejich syn se dokonce oženil s dcerou hustopečského purkmistra, kovaného Němce, pana Josefa Ruprechta. V roce 1815 se manželům Kropaczkových narodila dcera, pokřtěná jako Terezie. Touha manželů, aby dcera dostala maloměstskou výchovu, způsobila, že ji dostali do služeb velmi bohaté židovské rodiny Fleischmannů jako společnici jejich dceři, aby mohla okoukat panské způsoby a tak převýšit maloměstské okolí.

O Fleischmannovu dcerušku se ucházel a za ní dojížděl pan Redlich, nájemce státních velkostatků u Hodonína a Čejče, zakladatel známé cukrovarnické dynastie Redlichů a syn důležitého finančního barona Redlicha. Pan Redlich byl ovšem nábožensky a národností Žid. Pan Redlich junior věnoval pozornost nejenom své nastávající nevěstě, ale také sličné společnici Terezce. Když se dostavily důsledky této pozornosti ve formě Terezčina těhotenství, došlo k rodinnému rámusu. Šlo o to, aby z tohoto nerozumu nevznikl veřejný skandál. Řešení se udělalo tak, že kočí Masařík na panství pana Redlicha juniora byl povýšen na šafáře. Pan Josef Masařík uviděl poprvé svou nevěstu v den své svatby se slečnou Kropaczkovou dne 18. srpna 1849.

Za 6 měsíců a 21 dní po svatbě se manželům Masaříkovým narodil syn. Dali jej pokřtít a zapsat do farní matriky pod jménem Thomas Johann Masarik. Jako jeho otec byl uveden Josef Masarik – u jeho jména už nebyl nad ´r´ háček. Paní Masariková se nakonec psala Masaryková, a stejně tak i její syn. Pan Redlich jí pravidelně posílal alimentační příspěvek prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Aloise Pražáka, advokáta v Brně, jenž to Redlichovou přízní dotáhl ve Vídni až na ministra. Jeho syn, JUDr. Otokar Pražák, jenž převzal otcovu advokátní kancelář, pokračoval ve vyplácení alimentů paní Masarykové.

Tohle se vědělo na Moravském Slovácku, věděl to i slavný malíř tohoto lidu Jóža Úprka. Proto neměl u prezidenta Masaryka ustláno na růžích ani v Praze a proto tento prostý lid měl k Masarykovi daleko, stejně jako on k nim.Zpátky