Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2013


Ostuda vedení KPV v přímém přenosu ČT1

Jiri Wolf

ČT1 právě vysílala v pořadu "Máte slovo" výrok Petra Hájka - vicekancléře Vaclava Klause. Hájek v 15. minutě pořadu přečetl celému národu jako hlavní podporu amnestie dopis politických vězňů Kavalírové, Šedivého a Žídka prezidentovi o plné podpoře jeho amnestie lupičům a tunelářům..!!!

Jsem naprosto zhnusen touto pokryteckou sebrankou schvalující tak očividnou vlastizradu na lidech. Sami se tak stali vlastizrádci.. Měla by je Rada KPV ihned vyloučit z KPV, jdu zvracet..

Prohlašuji:

Jsem nadmíru zhnusen, co předvádí paní Naděžda Kavalírová se svou partou z KPV. Konfederace politických vězňů České republiky se tak sama touto ostudou nadobro dehonostovala a zkompromitovala v očích nejenom domácí, ale i zahraniční veřejnosti! Souhlasit s korupční amnestií, v podstatě s vlastizradou duševně nemocného prezidenta Vácava Klause, nemůže soudný člověk, ale buď jen blázen a nebo člověk bez morálky, cti a bez svědomí! Já se od prohlášení Konfederace politických vézňů veřejně distancují a pevně věřím tomu, že také většina bývalých muklů si zachovala čest a jednání rudé carevny odsoudí! Svým prohlášením, že schvaluje rozhodnutí prezidenta s vyhlášením jeho amestie a dále, že mu vyadřuje plnou pdporu, tímto paní Naděžda Kavalírová poškodila dobré jméno této Konfederace a v podstatě se cíleně vydala proti zájmům této organizace, aby ji od základu morálně zničila! Tím hrubě poškodila stanovy KPV, která měla být naprosto apolitická, tedy nestranická. Snaha o loajálnost ku hlavě státu, a to za každou cenu, až nechutným podlézáním, vyústila až do obludného extrému, který v historii KPV snad nemá obdoby. Jiří Čech Wolf, PrahaZpátky