Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2013


Předstíraný gorbasmus

Ross Hedvicek

Ano, nepřeslechli jste se - gorbasmus! Jedině tak se totiž dá nazvat vlna neuvěřitelného šílenství nad někým, kdo si to nadšení tak málo zasluhuje - nadšení západního světa nad Michailem Gorbačovem. A to jsem se ještě nedávno dožral, když mně tady v Kitcheneru jeden "politický protřelý" osmašedesátník začal vykládat, jak se to prý Gorby zasloužil o svobodu v Česku. (Jestli nevíte, co je to osmašedesátník, tak to není někdo 68 let starý, ale někdo, kdo emigroval do Kanady v šedesátém osmém roce. "Osmašedesátnictví" je rovněž celá politická filozofie a pohled na svět).

Tedy - zpět ke Gorbymu: Od doby, co byl po zásluze vykopnut z funkce, je soudruh Gorbačov aspoň dvakrát ročně ve Spojených státech na žebráckém turné - tak by se asi daly nazvat jeho výlety, při kterých vybírá příspěvky od hloupých (a prachatých) amerických liberálů na jeho "think tank" v Moskvě. O čem ten jeho "think tank" asi přemýšlí, se ještě nepodařilo zjistit. Asi o tom, jak se znovu dostat k moci.

Liberální média na Západě (v Československu jsou média většinou stále ještě pod kontrolou komunistů, takže tam by to pro ne bylo pochvalou je nazvat "liberální") přiznávají Gorbymu zásluhu na tom, že mír na této planetě byl zachován a nebyl zničen válkychtivým Reaganem a na zavedení svobody ve východní Evropě a tam, co se to dříve jmenovalo "bratrský Sovětský Svaz". K tomuto bludu nemálo přispěl i zcela ztumpachovělý výbor na udělování Nobelovy ceny míru, když tuto udělil Gorbymu a tím se postaral o to, že Nobelova cena míru okamžitě ztratila vážnost a prestiž, kterou kdysi měla.

Naopak věřím, že na věci, které se ve světě odehrály během posledních čtyřech či pěti let, neměl Gorby vůbec žádný vliv (a už vůbec ne pozitivní) a že pokud by někomu měly být zásluhy přiřknuty, tak nikomu jinému, než starému Ronaldu Reaganovi a jeho nekompromisnímu přístupu, který Rusy děsil víc než cokoliv jiného. Jimmyho Cartera, který se líbal ve Vidní s Brežněvem, toho se nebáli. Kdyby se stal prezidentem Walter Mondale či Michael Dukakis, tak studená válka ještě stále trvá a lidé v Československu by žili pod vedením stále ještě nepřevlečených komunistů. Kupředu, levá .... !

Když Michail proslovil řeč na Westminster College ve Fultonu, Missouri (kde Winston Churchill kdysi dávno oznámil začátek "studené války"), tak sice uznal, že "studená válka skončila", ale ODMÍTL ŘICI, KDO VYHRÁL! Naopak trucoval a řekl, že "by to nemělo být považováno za vítězství pro Západ". A kdo tedy asi vyhrál? Sovětský svaz? To se ten chlap nikdy nepoučí? Asi ne: Stejně tak zatvrzele se odmítá zříci komunismu a tvrdí, že je pořád komunista a pořád věří v "socialismus".

Za tyhle jeho kecy, navíc pořád přednášené v ruštině (když ví, že mu to ti univerzitní troubové sežerou i s navijákem i v originále, tak proč by se učil) Michail Gorbačov kasíruje okolo 100 000 (sto tisíc) dolarů za půlhodinovou řeč. Ano, vážení. Celých sto tisíc za chvíli marxistických kydů, zatímco lidé v Rusku nemají co jíst, lékařská péče je pod psa, vzduch se nedá dýchat a na hlavu jim prší radioaktivita.

Ohromný lidumil a svatý člověk, ten soudruh Gorbačov. Měli byste se za něho všichni modlit, co všeho dobrého neudělal, nás Michaiiiiil! Jako třeba, že poslal tanky do Litvy a zakázal ruskému tisku o tom ani ceknout. Nebo že se snažil ututlat výbuch a požár v Černobylu - ale na Západě má tu drzost nás poučovat o životním prostředí. Anebo poučuje o "demokratizačním procesu" a přitom on sám vypnul nebožtíků Sacharovovi mikrofon v sovětském kongresu, když se naiva Sacharov snažil domáhat zrušení klauzule o komunistickém monopolu v sovětské ústavě. A během pár hodin nato našli Sacharova mrtvého. Vhodněji už umřít nemohl! Až na to jednou přijdou, kdo ho asi nechal zabít - to byste neuhodli. A nebo uhodli?

A to není všechno:

1) Gorby veřejně vyhlásil svou věrnost komunistické straně, hned po zmrveném puči.

2) Během puče byl novinami líčen jako oběť "skalních komunistů, zastánců tvrdé linie". Ve skutečnosti všichni, kdo se Gorbyho snažili svrhnout, byli jeho osobní důvěrníci a spolupracovníci.

3) Vojenské jednotky, které byly použity při puči byly do Moskvy povolány šest měsíců předtím samotným Gorbačovem, když jimi chtěl rozehnat demonstrace, které tou dobou chystali Jelcinovi příznivci.

4) Skuteční zastánci reforem, jako třeba Ševarnadze, se radši vzdali funkce, než by spolupracovali s Gorbyho "úzkým kruhem skalních spolupracovníků". Přesto, přese všechno Gorby stále dával přednost své "staré gardě" než reformátorům.

5) Když měly některé sovětské republiky tu drzost vyhlásit samostatnost, Gorby reagoval typickým komunistickým terorismem - poslal na ně armádu (Arménsko, Ázerbájdžán, Gruzie, Litva, atd.)

6) I když Gorby ohlásil své slavné reformy už někdy v roce 1983, ke skutečným změnám nikdy nedošlo - jednoduše proto, že to nemyslel vážně. Gorbačov například nikdy plně nezrušil pověstné gulagy - koncentrační tábory pro politické vězně - to udělal až Jelcin!

7) Čísla hovoří: Zatímco měl Gorbačov plnou hubu míru a odzbrojení, tak naopak usilovně zbrojil (to už dělal Hitler, to nebylo nic zas tak nového): Během Gorbačovových sedmi let u moci přidal Sovětský svaz do své výzbroje 715 ICBM (mezikontinentálních balistických střel), USA pouze 70 - Sovětský svaz tedy zbrojil DESETKRÁT VÍCE!!! Během stejného časového úseku Rusové přidali do výzbroje 270 bombardovacích letadel dlouhého doletu (Američani pouze 103), uvedli do stavu pohotovosti 490 balistických střel umístěných na ponorkách (Američané pouze 200), Rusové postavili 54 jaderných ponorek (Američané pouze 24) a vyrobili celkem 13 100 raketometů (Američané pouze 1 635). Ještě stále si myslíte, že si Gorbačov to Nobelovu cenu MÍRU zasloužil?

Když člověk zváží všechna fakta (a to navíc ještě jen ta známá, kdoví co nám Gorby ještě utajil), tak musí nezbytné dospět k závěru, že to s tou perestrojkou a glasností Michail nikdy nemyslel vážně. On prostě potřeboval západní peníze, aby udržel komunismus v chodu. Aby je dostal, musel předstíral, že je reformista (což nikdy nebyl). Gorbačov nikdy plně nepochopil mechanismy tržního hospodářství (tak jako to pořád nechápe většina ministrů ve vládě České republiky). Gorby byl A JE jen popletený aparátčík, který byl komunismem vychován a systém mu řádně vymyl mozek. Soudružka manželka Raisa Gorbačova ostatně učila marxismus-leninismus na moskevské universitě. Bylo to v rodině.

Svět začal mít důvod k oslavování, až když byl Gorbačov svržen, nikoli před tím. Teprve s pádem tohoto nejvražednějšího systému v dějinách lidstva, až do konce statečně kormidlovaného soudruhem Gorbačovem, zasvitla nová naděje na skutečný a doufejme že trvající mír.

Takže, tak to je, milí osmašedesátníci!

(1994)Zpátky