Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2003


Jak jednati s úředníkem českým (táborským)

Eva Kubátová

Po letech nedobrých zkušenosti s prací mnohých táborských úředníků, dovolte následující shrnutí: 1. Úředník považuje občana za absolventa nejvýše základní pomocné školy a podle toho s ním také jedná 2. Úředník nemá ve zvyku občana jasně, přesně a hlavně PŘEDEM o závažných investičních akcích informovat 3. Úředník očekává, že si ... víc ...


Slovenské knihy, noviny a časopisy na západ od Bumbálky

Pavel Landa

Čas od času si někdo na stránkách česko-slovenského čtrnáctideníku MOSTY posteskne nad nedostupností slovenských knih, novin a časopisů v České republice. Je tomu opravdu tak? Nebo - jak to vlastně je? Obrátil jsem se na několik knihoven v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (tedy na západ od horského motelu ... víc ...


Radost' z tragédie? Pohl'ad z New Yorku

Gabriel A. Levický

"Americký a židovský pes zdochli" škodoradostne a po anglicky prehlásil mladý interiérový návrhar z Káhiry, ked' sa správy o tragédii kozmického lietadla Columbia doniesli do starodávneho mesta, blízko pyramíd. Primitívny, hrozivý antisemitizmus by sa u tohto mladíka dal akosi vysvetlit'. Dennodenne mu totiž do jeho úbohej hlavy revú stredoveké oznamy ... víc ...


Aktuálnost února 1948

Emanuel Mandler

Únor 1948 je v mnoha ohledech aktuální i dnes. Jsme si ovšem vědomi toho, že nehrozí opakování obdoby únorových události 1948, a víme také, že v roce 1948 se komunistům už vlastně nedalo čelit. I tak máme prezidentu Benešovi jeho tehdejší jednání oprávněně za zlé a stejně kriticky se stavíme ... víc ...


Co bude po Americe?

Emanuel Mandler

Svět vypadá jako v posledních fázích vietnamské války. Po dlažbách světových velkoměst proudí davy demonstrantů proti americkému imperialismu a proti válce, která se zatím nekoná. Tyto proudy demonstrantů plní nejenom osvědčení levičáci, ale také znepokojení "normální" občané, kteří se bojí války. Zvláště když jim to evropské mocnosti, Francie, Německo i ... víc ...


Co způsobily Benešovy dekrety

Emanuel Mandler

Po celá devadesátá léta se vedou v Česku spory o poválečném odsunu Němců a v souvislosti s tím o tzv. Benešových dekretech. Tyto dekrety, které měly platnost zákonů, vydávala za druhé světové války československá exilová vláda, drtivá většina z nich však pochází z bezprostředně poválečného období, kdy ještě v Československu ... víc ...


Další vymýšlení národa

Emanuel Mandler

Úvodem: Článek je polemickou reakcí na závažný text Dušana Třeštíka, který vyšel v MF DNES. Proto jsem svou polemiku poslal do Mladé fronty (stále, pokud vím, platí výzva šéfredaktora, abych do Mladé fronty psal) a požádal, aby mi redakce urychleně sdělila, jestliže článek nebude publikovat. Redakce mi nic nesdělila, a ... víc ...


Evropská unie střízlivýma očima Jiřího Loewyho

Emanuel Mandler

Nemůžeme si stěžovat, že by se o Evropské unii a o našem členství v ní nemluvilo nebo hovořilo jen málo.Hovoří se ovšem o výhodách a nevýhodách, a tak můžeme jen uvítat pohled z dosud neznámé strany. Ještě před koncem letošního roku nám k tomu napomohl Jiří Loewy. 16. prosince přednesl ... víc ...


Jak je to s pravdou jednoduché

Emanuel Mandler

V projevu před volbou prezidenta republiky kandidátka na tuto funkci, senátorka Jaroslava Moserová, prohlásila mimo jiné, nebo možná především: "Držím sliby, plním své závazky a vždy mluvím pravdu. Pokud člověk nikdy nelže, dopomáhá mu to k síle a sebejistotě. Já nelžu..." Pánbůh stvořil člověka jako bytost hříšnou a lež je ... víc ...


Jak si poradit s četníky?

Emanuel Mandler

Je vždycky ošidné posuzovat určitou skupinu lidí jediným měřítkem. Nemýlí se proto ti autoři, kteří tvrdí, že motivy protestů současných účastníků protiamerických demonstrací jsou velmi rozdílné. Jeden motiv je však přítomen takřka u všech demonstrujících, ať jsou sebevíc či sebeméně levicoví: odpor proti funkci světového četníka, kterou si přisvojily Spojené ... víc ...


Jednostranná svědectví o kauze Wonka

Emanuel Mandler

Případ bratrů Wonkových zasahuje až daleko "do totality" a chceme-li si vybrat důležitý bod, od něhož je třeba začít, je to rok 1988 - tedy před patnácti lety. Tehdy zemřel ve věznici disident Pavel Wonka. Poté co odmítl ochranný dohled, uvalila na něj trutnovská soudkyně vazbu. Byl vězněn v hradecké ... víc ...


Posudek profesora Froweina

Emanuel Mandler

Shluky efektních politických událostí posunuly do pozadí všeobecné pozornosti způsob, jímž se Evropská unie vyrovnala s Benešovými dekrety. Právní posudky, které jí v tom napomohly, jsou u nás neznámy. Zde je informace o základním z nich. Dosud vlastně neznáme posudky Podle zpráv z médií byla navrhovaná podmínka přijetí České republiky ... víc ...


Přece jen bipolární svět?

Emanuel Mandler

Není tomu tak dávno, co jsem se pokoušel poukázat na to, že po rozpadu "bipolárního" světa musí dbát o bezpečnost mezinárodních vztahů silná, a vlastně nejsilnější mocnost. Je tedy přirozené, že úloha světového četníka, úloha pozitivní a nezastupitelná, připadla Spojeným státům. Světový četník, napsal jsem "určuje základ globálních vztahů a ... víc ...


Profesor Ulf Bernitz neznámý

Emanuel Mandler

Prof Bernitz je u nás neznámý právě tak jako prof. Frowein. Froweinův posudek je základní. A tak už sama moje informace byla pro internetový článek dosti dlouhá; dnes proto zopakuji jen to, co je zapotřebí pro pochopení jeho stanoviska. Prof. Frowein, jak prozrazuje rozbor jeho textu, vychází z veřejně nevysloveného ... víc ...


Pustíme se do vlastenectví?

Emanuel Mandler

Posuďme následující věty z akčního programu radikálně pravicové Vlastenecké fronty: "Naším prvořadým úkolem je podpora veškerého úsilí o zachování existence českého národa v jeho přirozeném sídle a obnova jeho úplné suverenity. Český národ jako národ státní musí suverénně rozhodovat o řízení svého státu Ostatním národnostním menšinám musí být zaručen jen ... víc ...


Svoboda pro někoho a pro něco?

Emanuel Mandler

Od listopadu 1989 až do nynějška realita usvědčuje z naivity ty z nás, kteří se domnívali, že vytvoření svobodné společnosti je lehkou, víceméně automaticky se dějící záležitostí. Není, už jen vytvoření zákonných a dalších norem je zdlouhavá a obtížná práce. Kromě toho zákonodárnou činností svoboda pouze začíná. Při dobré vůli ... víc ...


Praotec Čech

Stanislav Moc

Dle Jiráska pobývali naši předci v rovinách při řece Visle, kterážto země se od nepaměti charvátská jmenovala a Jirásek tam umisťuje zřejmě všechny slovanské kmeny řka: „V té charvátské zemi bytovala četná plemena, příbuzná jazykem, mravy, způsobem života.“ A dále : „I stalo se, že strhly se mezi nimi vády ... víc ...


Dálniční policie.

Gregor Moldavit

Jízda po české dálnici je zážitek, na který člověk vzpomíná se smíšenými pocity. Na jedné straně velmi řídký provoz, který působí malebným uklidňujícím dojmem, jenže ten klid a mír je pouze zdánlivý. Je to jakési napjaté ticho před bouří. Za nějaký čas dojedu náklaďák, který právě přede mnou předjíždí stará ... víc ...


Divná země

Gregor Moldavit

Na jezeře divná síla, divné ... víc ...


Kam se řítí Evropa?

Bob Moravec

Někdy v osmdesátých letech mě přijel do Kanady navštívit starý kanarád z války, nyní zástupce nějaké firmy ve Vídni. Znal jsem ho dobře, sloužili jsme spolu u 9. dragounů ve Vysokém Mýtě a ve stejné jednotce v Anglii. Vykládal mi zajímavou historii. Když přijel do Vídně, setkal se tam náhodou ... víc ...


La doux France

Bob Moravec

Když za první světové války v bitvě u Zborova prorazila právě zformovaná brigáda českých dobrovolníků – legionářů silná německá opevnění a zajala víc německých zajatců než sama měla mužstva, napsal Clemenceau Masarykovi, že Francie nebude moci nikdy splatit dluh Čechům a Slovákům za válečnou pomoc. Německé armádě bylo tak zabráněno ... víc ...


Nová podoba globálního konfliktu

FAZ

Vyjádření amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda o staré a nové Evropě nadělalo obzvláště v Německu a ve Francii mnoho zlé krve; je to ovšem zjednodušení, a navíc ještě takové, co se – jak se později ukázalo – nekryje přesně se skutečností. Jsou snad Španělsko nebo Itálie nová Evropa? Nehledě na ... víc ...


Petice Evropskému parlamentu

Jan Sammer

Petice Evropskému parlamentu Czech Coordinating Office ... víc ...


Malá úvaha o komunikaci a přátelství

Věra Pokorný-Scheufler

Všimli jste si už, jak všechny moderní komunikační prostředky jako telefon, fax, mobilní telefon s možností posílání zpráviček SMS a také jedna z nejmodernějších a nejrychlejších možností, e-mail selhávají, jestliže nám chybí to nejdůležitější: čas? Totiž tak tomu eufemisticky říkáme, ve skutečnosti nám chybí prostě dobrá vůle. Říkáme vždy, že ... víc ...


Druhé oficiální tiskové prohlášení Koruny české, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska k volbám prezidenta ČR.

Naše země je nucena bezmocně přihlížet již více než měsíc trapnému až nechutnému představení, z něhož na rozdíl od skutečného divadla není bohužel možno odejít, a jež se navíc odehrává ve staroslavném sídle českých knížat a králů.Jde o hluboce neušlechtilé politikaření, jde dokonce mnohdy i o velmi nízké čachrování a vzájemné vydírání mezi jednotlivými stranami, poslanci,senátory a kandidáty na úřad prezidenta.

Vzhledem k tomu, že heslem naší doby jsou peníze a prospěch, není jistě od věci také připomenout, že toto předem k nezdaru odsouzené divadlo je zajisté i poměrně nákladné. Přestože panuje všeobecná shoda o naprosté marnosti a bezvýchodnosti dalšího kola parlamentní volby prezidenta, vše nasvědčuje tomu, že naši ctihodní volení ... víc ...


Otužit nebo nastydnout

Ota Reiss

Dokázali bychom definovat hranici mezi těmito dvěma pojmy? Kdy se ještě jedná o otužování a kdy již hrozí nastydnutí? Z předešlých kapitol by již mnoho mělo být zřejmé. Kdo nejí extrémní potraviny, hlavně typu jin, teoreticky by neměl nastydnout nikdy. Pokud by teplota byla příliš nízká a čas expozice delší, ... víc ...


S manželkou, dítětem, nočníkem a kávovarem

Jiří Březina

Rozhovor s Jiřím Březinou Jiří Březina, ročník 1933, chtěl na začátku padesátých let studovat biochemii, ale nesplňoval požadavky na studenta vysoké školy. Pro buržoazní původ, zjistil později. Nic naplat, že po odborné stránce zvládl pohovory jako jeden z nejlepších. Na geologii tenkrát brali každého a tak začal studovat tam. Obor ... víc ...


Andělský dům

Vladka Stehlíková

Já Vím, normální lidi tedy u v uvozovkách normální lidi na anděly nevěří, ale ona ano, a to už dlouho. Hodně dlouho. Teplo. Podzimní,ještě teplý větřík si pohrává se záclonou v ložnici. Pootevřeným oknem je vidět jasná noční obloha poseta kupičkami malých i větších hvězd. Zdají se být tak blízko, ... víc ...


Trojský kůň komunistů

Martin Stín

Vrtkavé štěstí, znechucené osmi nezdařenými pokusy o zvolení druhého českého presidenta parlamentem, se konečně při devátém pokusu unavilo. Vlivem toho byl president konečně zvolen, a to přesně ve chvíli, kdy průzkumy veřejného mínění hlásily, že drtivá většina občanů si přeje vzít volbu presidenta do svých rukou. Co je však štěstěně ... víc ...


Kráľovstvo nebeské

Blaho Uhlar

Pri svojej výchove v útlom detstve som sa dozvedel, že pri splnení určitých (samozrejme pomerne tvrdých) podmienok sa po svojej smrti dočkám veľmi príjemného života. V spároch komunistického školstva som bol zas vychovávaný vo viere celkom reálneho cieľa, ktorý bol jednoznačne stanovený ako dosiahnuteľný ešte počas života len jeho termín ... víc ...


Americké revoluční záchvěvy

Ota Ulč

Pro emigranty asi nejpříjemnější kariéru poskytuje americké univerzitní prostředí, stát se tam kantorem. Plat není nijak nuzácký a k dispozici je luxusní množství volného času, významné součásti tzv. quality of life. Náš cizí, téměř neodstranitelný přízvuk tam nevadí, navíc pak býváme obdařeni tzv. tenure čili definitivou, existenční jistotou, na jakou ... víc ...


Hillary - byvalá první dáma s problémy

Ota Ulč

Ve Washingtonu koluje rčení, že číst se mají jen ty knihy, o nichž se ví, že je jejich údajný, oficielně uvedený autor aspoň četl. Mezi americkými celebritami se totiž rozrůstá zlozvyk prezentovat se jako mistr či mistryně pera. Atlet, který má potíže s abecedou, se vyšvihne na Parnas, stane se ... víc ...


Rozhořčené ovce, galský kohout, světová organizace, světový satan

Ota Ulč

Jak potvrzují průzkumy veřejného mínění Evropanů, většina je přesvědčena, že útok 11. září 2001 si aspoň zčásti zavinila Amerika sama. S Bushovou politikou vůči Iráku nesouhlasí 74% Němců a 81% Francouzů. Na otázku o zdroji největšího nebezpečí pro světový mír, týdeník Time obdržel v Evropě od 380 000 respondentů tyto ... víc ...


Výstava 10+10

Zdeňka Kukalová

10+10 PRVNÍ ČÁST SBÍRKY Svazu českých ... víc ...


O státotvorné zlodějině

Metoděj Záliš

Opravdu jsme tak výjimeční a můžeme být pyšní na svoji minulost a přítomnost? Lidé v Česku se zpravidla shodnou (alespoň v skrytu své duše) na vlastní výjimečnosti a obecně jsou hrdi na minulost (počínaje Přemyslovci, přes Karla IV, husity, České bratry po čs. legionáře, první republiku, čs. letecké perutě ve ... víc ...


Polstorocie od popravy

Gita Zimanova

Som najstarsia dcera politickych vaznov Pavla Valenta (1914) a Margity Valentovej (1921). Mojich rodicov zatkli 14. januara 1952 v Bratislave, kde sme byvali. Boli sme traja surodenci: Gita, Helenka a Peter. Ked terajsi pravnici prestudovali trestne spisy mojich rodicov, zhrozili sa nad pravnickou naivitou, ale aj zlodusstvom komunistickej justicie. V ... víc ...


České archivy a teroristé

Pavel Žáček

V souvislosti s nastávajícím tažením proti terorismu přehodnocují všechny zpravodajské služby světa své informace o teroristech. I v českých archivech se samozřejmě nalézají údaje o ambivalentním vztahu předlistopadového komunistického režimu k představitelům mezinárodního terorismu. Dlouhodobý modus vivendi mezi arabskými teroristickými skupinami a státy bývalého východního bloku se dá stručně definovat ... víc ...


Únosy StB a agent Puskás

Pavel Žáček

Únosy jako specifická pracovní metoda někdejších československých komunistických bezpečnostních služeb byly od konce čtyřicátých až do počátku šedesátých let jednou z nejzvláštnějších „operativních“ aktivit jejich „boje“ proti „vnějšímu“ i „vnitřnímu“ nepříteli. Přestože to zatím nelze prokázat, je možné na základě různých indicií vyvozovat, že v rámci ministerstev národní bezpečnosti (vnitra) ... víc ...


Poutník Josef Kalvoda. Život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu

Stanislav Berton

Nevšední studie, odhalující příčiny dvou tragických ztrát nezávislosti ČSR, ponoukly Jana Cholínského, aby se spojil s jejich autorem. Kalvoda více než uspokojil mladého nebojácného zvídavého badatele. Napsal mu mnoho dopisů a poslal všechny písemnosti, které později vydalo Nakladatelství DÍLO pod tituly: Z bojů o zítřek III., Role Československa v sovětské ... víc ...


Přerovská justice v kolapsu

Josef Bílek

27. února 2003 se mělo u Okresního soudu v Přerově konat další stání rehabilitačního řízení s Vladimírem Hučínem, týkající se rozsudků vynesených za komunistického režimu. Toto stání se konat nebude, neboť bylo zrušeno. Ano, čtete správně – zrušeno! Tato zajímavá skutečnost byla Vladimíru Hučínovi sdělena 25.2., kdy před jeho domem ... víc ...


Hlavní články