Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2006


Do vězení za kritiku úřadu

Marek Švehla

Pro padesátiletého právníka Ředitelství silnic a dálnic Petra Partyka si minulý týden přišla policie. U jeho pražského bytu zazvonili muž a žena v civilu, nechali ho sbalit věci a odvedli ho k autu. Pak zatčeného odvezli do pankrácké věznice. V ní si pobude dva a půl měsíce. Že to nestojí ... víc ...


To svůdné slovo spekulant

Marek Švehla

Ustavní soud nám daroval k Vánocům rozhodnutí, že parlamentem odhlasovaná restituční tečka platí pouze pro restituenty a jejich přímé dědice. Řada médií to přivítala jako správný zásah proti spekulantům. To stojí za pozornost. Tohle slovo už v téhle zemi kdysi rezonovalo (přesněji – bylo vstupenkou do komunistického vězení) a Češi ... víc ...


Myslím, že dluh projídáme

Erik Tabery

Se Zdeňkem Tůmou o České národní bance a časech dobrých i zlých. Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma se narodil v roce 1960 v Českých Budějovicích. Po studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze pracoval na mateřské fakultě a v Prognostickém ústavu ČSAV. V letech 1993–95 byl poradcem ministra průmyslu ... víc ...


Rozhovor s Josefem Jařabem o Íránu

Erik Tabery

Nad fotkou íránského prezidenta vyzývajícího minulý týden zfanatizovaný dav k vyhnání Izraelců „na Aljašku“ nemohlo pozornému čtenáři novin nezatrnout. Takhle nějak vypadá cesta vedoucí k válce. Analytici i politologové ty obavy vzápětí potvrdili: podle nich čelíme „mimořádně nebezpečné situaci“ a hrozbě, která může přerůst ve výbuch globálních rozměrů. Pro Čechy ... víc ...


Prezident, vlast, Lety

Petr Třešňák

Extremistická Národní strana se chystá postavit v Letech u Písku balvan, na němž se kolemjdoucí dočtou, že zde za války nestál žádný koncentrační tábor. Jsou to neonacisté a ministr vnitra, starosta Let i vládní zmocněnec pro lidská práva říkají, že něco podobného nedopustí, mohli bychom se uklidňovat. Ke klidu ale ... víc ...


Bambi nebezpečnější než Usáma

Ota Ulč

Že by Bambi, lahodné disneyovské zviřátko, se mohlo kdy objevit v souvislosti se zkázonosným mesiášem ve sluji na neznámé adrese? Tak provokativní tvrzení nemám ze své hlavy: vypůjčil jsem si ho od známého novináře Nicholase D. Kristofa z jeho komentáře, nazvaného „ Za účelem ekologické rovnováhy, chop se pušky“ (The ... víc ...


Cesta s Evou (2. část)

Ota Ulč

Mezinárodní souvislosti Představitelé poraženého Čankajškova režimu našli v roce 1949 útulek na Tchaj-wanu, jedné z pětatřiceti provincií veškeré Číny a tvrdošíjně prosazovali fikci, že na ostrově je sídlo vlády nad všemi provinciemi, i když teď momentálně nelze výkon moci uskutečňovat v jejích třiceti čtyřech částech, neboť tam dočasně běsní rudí ... víc ...


Čínský rozmach všemi směry

Ota Ulč

Historie jakoby se nám vysmívala, současným vývojem si z nás dělala blázny. Japonské císařství, v druhé světové válce důkladně porubané, nukleárně zasažené, se v několika málo letech po vzoru bájného ptáka Fénixe natolik zmátořilo, že jeho křídla se rozprostřela nad dřív okupovaným územím, nad Japonci hodně ubližovaným obyvatelstvem. Načež japonské ... víc ...


Explozivní mohamedánky

Ota Ulč

Ve středověkých podmínkách padesátých let dvacátého století a jásavého budování vědecké beztřídní společnosti, v paměti mi uvízly zarputilé slogany typu „Splněním plánu výkupu brambor, další rána válečným paličům!“ či „Včasným příchodem do práce zasadíme drtinou ránu americkým imperialistům.“ Nejlíp se ale zapamatovaly poťouchlosti jako například „Svým klínem plným nepokoje, odvádí ... víc ...


Fotbal a fatwa

Ota Ulč

Bývaly doby, kdy Hitler, připomínající hodně hlasitého kašpara s chaplinovským knírečkem, vyvolával salvy míchu. Časem pak legrace Evropu přešla. To bylo kdysi. Teď, zejména pro mladou českou generaci, komunisté spíš znamenají komické figurky s vodními kanóny prohánějící demonstranty po Václavském náměstí. Veselí též dovede způsobit záznam státnického vystoupení Milouše Jakeše ... víc ...


Hlavní města

Ota Ulč

Mezi mnohými pošetilostmi po příjezdu do Ameriky byl předpoklad, že hlavním městem toho kterého státu přece musí být jeho největší metropole. Tak proč jím v Pennsylvanii není veliká Filadelfie, ale jakýsi Harrisburg? V Kalifornii to není ani Los Angeles, ani San Francisko, ale ve vnitrozemí zastrčené Sacramento. Dokonce ani sídlem ... víc ...


Íránské porce s jadernou příchutí

Ota Ulč

Za studií na Kolumbijské univerzitě jsem se dost stýkal s několika zahraničními spolužáky z Íránu. Měli ledacos společného: pocházeli ze zámožných rodin a bez výjimky nenáviděli svého vládce, jímž tehdy byl šáh Mohammad Reza Páhlaví, megaloman-reformátor a též energický rozkulačovatel jejich značných latifundií. Modernizace se mu nevyplatila. Z přívalu příjmů ... víc ...


Izrael - krušné komplikace, cíl nesplněn

Ota Ulč

Proslulou se stala charakterizace Izraele jako „little, shitty country“ čili, „malé zasrané země“ – slova to francouzského velvyslance ve Velké Británii. Pravda, na onom sporném kousku vesměs vyprahlé země žije jen jedna tisícina pozemšťanů. Mají ale čtvrté největší vojenské letectvo na světě (po USA, Rusku a Číně). Též si zřídili ... víc ...


Jihoamerické snahy oživit socialismus

Ota Ulč

Z hlediska Číny, Indie a dalších, hospodářsky úspěšně si počínajících zemí, takové úsilí se podobá sázce na chromého koně. Přece státu v roli podnikatele, vlastníka, organizátora se zásadně nedaří. Jenže latinskoamerické vládnutí, ať už v jakékoliv formě, příliš často a příliš značně zklamalo a na přemnoha místech stále toleruje obrovské ... víc ...


Muslimské frustrace a přitažlivost sebezničení

Ota Ulč

Francie teď poprvé, po půl století, zažila vyhlášení mimořádného stavu, s odkazem na dekret z roku 1955, tentokrát v reakci na násilí, spíš iracionální vandalismus než organizované akce, zaměřené proti majetku a nikoliv životu majetníků. Řádění započalo v Paříži a rozšířilo se do 300 měst. V plamenech končily McDonald´s výkrmny, ... víc ...


Nestejnost států pod jednou střechou

Ota Ulč

Myslí vandruji do svých amerických začátků: zajisté jsem nebyl jediný přistěhovalec, který vnímal „Ameriku“ jako homogenní pojem a nikoliv jako společenství mnoha útvarů, které se liší velikostí (Aljaška je pět set krát větší než stát Rhode Island), počtem obyvatelstva (Rhode Island jich má dvojnásobek, než Aljaška), jeho úrovní a mentalitou, ... víc ...


OSN - dezorganizace málo spojených národů

Ota Ulč

Tato světová, o mír a prosperitu údajně usilující organizace, nemůže být víc úspěšná, než je ochota členských států ji takovou učinit. Když se někdy – až příliš často – něco nepovede, je pak pošetilé zcela svalovat vinu na její adresu, stejně tak jako houslista nemůže za svůj mizerný výkon obviňovat ... víc ...


Otcovství nevítaná, sporná, anonymní

Ota Ulč

Když jsem dělal průzkum o profilu a motivaci uprchlíků z reálného socialismu, nezřídka jsem se dozvídal značně surreálné důvody. Například jeden plodný tatínek, obtížen alimentačními povinnostmi vůči pěti potomkům, vehementně tvrdil, že uprchl přes bariéru třídně rozděleného světa z výlučně politických důvodů. Když jsem sedával v taláru u okresního civilního ... víc ...


Počínání jižně od Rio Grande

Ota Ulč

Začněme jen částečně oklikou, totiž otázkou s dvěma slůvky WHAT IF, jež už vedly ke zrodu řady knih, spolků, debatních společností, dumajících o oné přitažlivé a přitom úplně nepraktické otázce CO KDYBY? Ano, co kdyby za onoho osudného střetu u vísky Waterloo se počasí bylo vydařilo, bez deště, mlhy, ztracené ... víc ...


Pokrytectví v různých podobách

Ota Ulč

Snad jen někteří světci a pár šílenců jsou zcela bez slabůstek, občasného selhání. Však příliš dokonalý tvor aby byl k nesnesení. Ovšem stejně tak kroutíme hlavou nad zjištěním, že někteří autoři krásna byli značně nekrásní lidé – například Richard Wagner, zlý sobecký člověk a přitom stvořitel mohutné velebné hudby. Každopádně ... víc ...


Politika a plný měšec

Ota Ulč

S penězi se ovšem dále dojde než s prázdnou kapsou, i když, pravda, Hitler, hladový chuďas, přespávající ve vídeňských blešárnách, přemnohé destruktivní docílil. Porovnejme třeba s Churchillem, který přišel do politiky z noblesního rodinného paláce. V některých končinách majetek a moc značně připomínají situaci siamských dvojčat. Nejen v monarchiích, ale ... víc ...


Potíže s orientací

Ota Ulč

Stále častěji a s větší vehemencí k nám poléhají názory, že islámský fundamentalismus se stává tím největším nebezpečím, jež postihlo západní liberální civilizaci za posledních sto let. Že to je hrozba ještě důkladnější, než jakou byl německý nacismus a po něm sovětský komunismus. Jakkoliv to byly systémy založené na nefunkčních, ... víc ...


Povolební odhady iráckého politického počasí

Ota Ulč

Výsledek voleb 15.prosince 2005 nebude znám ještě řadu dní či dokonce týdnů, ale tolik už se ví: v podmínkách rozhodně ne ideálních přišlo odevzdat svůj hlas přes deset milionů Iráčanů – účast to víc než sedmdesátiprocentní, vyšší než v Americe či Čechách. Významný publicista Thomas L. Friedman v hodinovém interview ... víc ...


Pro případné zájemce o studium v Americe

Ota Ulč

Kromě zájmu, předpokládané schopnosti, jakéhosi finančního zabezpečení, aby se dalo přežít, nutná je ovšem jazyková zdatnost. Ta se prokazuje zkouškou s písmeny TOEFL (Test of English as a Foreign Language).Vloni ji podstoupilo 750.000 zájemců. Zkouška je písemná, převážně ve formátu multiple choice. Mám tu po ruce instrukce poněkud obstarožního data: ... víc ...


Rasismus a hodně nepravostí ve třetím světě

Ota Ulč

Bílá rasa nemá monopol na nepěkné počínání, tak jak zpravidla tvrdí politicky tolik korektní a též sadomasochisticky orientovaní myslitelé. („Bílá rasa je rakovinou lidstva,“ značně zdůrazňovala oslavovaná publicistka Susan Sonntagová, majitelka téhož druhu pokožky, dřív, než ji zmíněná rakovina sklátila.) A přitom přece stačí jen trošku se porozhlédnout po světě ... víc ...


Sčítání mrtvol

Ota Ulč

U amerického soudu té které instance probíhá kauza o oprávněnosti postavit před vojenskou náborovou kanceláří tabuli s údaji o počtu zabitých v Iráku. S odkazem na ústavně zaručené právo svobody projevu, dotyčný informátor chce ovšem odradit případné zájemce před naverbováním. Nevím, zda někde již došlo k analogickému případu, že by ... víc ...


Slakokyselá Francie

Ota Ulč

Auta v plamenech, během dvou týdnů řádění v Paříži se taktéž žhavé počínání uskutečnilo ve 300 francouzských městech. Jenže v průměru osmdesát vozidel denně takto vzplálo již před tímto listopadovým muslimským výbuchem, který přiměl vládu k vyhlášení mimořádného stavu – poprvé tak od revolučního, do historie z nejednoho důvodu památného ... víc ...


Současný terorismus aneb Tradiční problémy s financováním

Ota Ulč

Naši dobu hodně poznamenává konflikt označovaný jako „válka s terorismem.“ Je to střet velice nerovnoměrných soupeřů: státy, i ty nejmocnější, versus nepřátelé bez adresy. Ti, kromě své anonymity, mají též výhodu iniciativy, vybrat si svůj cíl a čas, kdy zasáhnout podle chuti. A státy se svou otevřeností a svobodami poskytují ... víc ...


Střílet nebo nestřílet

Ota Ulč

V mládí za pražských studií jsem byl přesvědčen o existenci zákona schválnosti: když dlouho nejela tramvaj, dala se přivolat zapálením cigarety. Teď když v Americe zasednu k jídlu, téměř nevyhnutelně zazvoní telefon a kdosi mi cosi nabízí, požaduje, škemrá o peníze nebo chce zkoumat mé mínění o tom kterém tématu. ... víc ...


Umění padělané a kradené

Ota Ulč

Slýcháme chmurné předpovědi, že ze světa postupně zmizí vše původní, autentické, originální. Tento náš umělý, přeumělkovaný plastický svět nabízí substituce, náhražky náhražek. Umělé maso. Na Tchaj-wanu již vyrábějí jedlé talíře. Před časem jsem v článku nazvaném „Umění imitovat umění“ dumal, jak že muzejím nezbývá dost peněz nejen na obohacování sbírek, ... víc ...


Váha politikovy rodinné pohody či nepohody

Ota Ulč

V Americe se někdy obtížně dá zapomenout, že byla původním útočištěm puritánů, znechucených zlotřilou nemravnou Evropou. Ač přemnohé se změnilo od doby upalování čarodějnic v Salemu, i dnes by tam měl s kariérou potíže třeba Gerhard Schröder, mnohonásobně ženatý a rozvedený. Určitě by se nestalo, aby na pohřbu, za pozornosti ... víc ...


Vánoce a jejich dodatečné vyhodnocování

Ota Ulč

Tyto nejsvátečnější dny v roce, jak je s odstupem času hodnotit, kategorizovat, kádrovat? V mém dětství a mládí byly bez výjimky typu tradičního. Stromečky, koledy, jmelí. Dychtění, až přijde večer a my se po obligátní večeři (rybí polévka, chudák kapr, bramborový salát) vrhneme na dárky, v očekávání očekávaného a v ... víc ...


Ústavní soud oddálil konec restitucí

Přímí restituenti a jejich dědici budou moci o vrácení pozemků žádat i po letošním 31. prosinci. Rozhodl o tom Ústavní soud. Částečně tak vyhověl skupině 81 poslanců a senátorů, kteří podali návrh na zrušení takzvané restituční tečky.

Ti, kteří nárok na vydání pozemku například koupili od původních restituentů, o něj mohou požádat jen do konce roku. Po Novém roce už budou mít nárok jen na finanční náhradu. "Finanční náhrada v těchto případech většinou reprezentuje zřetelně nižší hodnotu," řekl před časem poslanec ODS Vlastimil Tlustý. Zákonem o tzv. ... víc ...


V části Grozného objevili katastrofální radiaci

V části čečenského hlavního města Groznyj existuje „katastrofální radioaktivní situace“. Způsobily to špatně uskladněné radioaktivní odpady. Kvůli nim přesahuje radiace v oblasti Grozenského chemického závodu 58 000krát povolenou mez. To je podle ruské televize téměř polovina úrovně radiace, jaká byla zaznamenána při havárii černobylské jaderné elektrárny v roce 1986.

„Obyvatelstvo je ohroženo, neboť vedení továrny nepodniká žádné kroky k odstranění radioaktivního materiálu nebo k odříznutí přístupu do závodu,“ řekl včera (16. 12. 2005 - pozn. red. CS-magazínu) Valerij Kuzněcov, žalobce čečenské prokuratury, která nyní začala celý případ vyšetřovat. V areálu zničené chemičky, která není nijak střežena, je podle něj ... víc ...


Byla to od nás trochu drzost

Martin Valášek

Rozhovor s Ondřejem Matějkou, Petrem Mikšíčkem a Matějem Spurným o česko-německém komplexu, Antikomplexu, Zmizelých Sudetech, krajině a falšování dějin. Kdy vzniklo sdružení Antikomplex a jaké je jeho zaměření? Matěj Spurný (MS): Antikomplex vznikl na jaře 1998. Tehdy se nás sešlo šest nebo sedm, což je takový náš tradiční počet, já ... víc ...


Němců se už tolik nebojíme

Jan Veselý

Akademie věd publikovala velký výzkum o sousedských vztazích. Zkoumala nálady obyvatel pohraničí. V okresech sousedících s Německem ubylo za uplynulé dva roky lidí, kteří by vrátili odsunutým sudetským Němcům majetky. Vyplynulo to z výzkumu názorů na možnosti řešení vztahů mezi obyvateli pohraničí a sudetskými Němci, který v letech 2003 a ... víc ...


Éterický světák v cylindru a lakýrkách

Jiří Vlastník

K závěti si nechal dopsat: nikdy se nesmí na plátně objevit příběh mého života. Jak bláhové! Sotva se kdy narodí někdo, kdo by alespoň přibližně napodobil herce a aristokrata tance Freda Astaira. Vždy jsem miloval ty filmy plné pohody s oním usměvavým světákem v cylindru, naleštěných lakýrkách a skvěle padnoucím ... víc ...


Jak vedl Churchill válku

Milan Vodička

V odtajněných zápiscích z JEDNÁNÍ BRITSKÉHO VÁLEČNÉHO KABINETU promlouvají jeho členové, a především premiér Winston Churchill. O Hitlerovi řekl: Kdyby padl do našich rukou, jistě bychom ho usmrtili, tento muž je hlavním zdrojem zla. Píší se roky 1942 a 1943. Hitler zle dotírá všude od zasněžených ruských stepí přes africké ... víc ...


Vrátit Němcům domy? Ne!

Mezi obyvateli regionů sousedících s Německem postupně ubývá těch, kteří by vrátili majetek zabavený po druhé světové válce sudetským Němcům. Pro takový krok by se rozhodlo jen necelých sedm procent lidí. Vyplývá to z průzkumu, který letos ve čtrnácti někdejších okresech u hranic s Německem provedl Sociologický ústav. V každém okresu oslovil 818 respondentů.

Pro vrácení majetku byl jen zlomek dotázaných už před dvěma roky, kdy ústav provedl v pohraničí podobný průzkum poprvé. Tehdy s takovým krokem souhlasilo přes osm procent lidí. „Stále více lidí považuje minulost v tomto ohledu za uzavřenou,“ řekl Václav Houžvička ze Sociologického ústavu. „Je to vidět i z toho, ... víc ...


Gotovina pro jásot i zármutek

Matyáš Zrno

Chorvatsko prožívá dilema. Na jednu stranu mu zatčení nepohodlného generála na útěku definitivně uvolnilo cestu do EU. Zároveň si ale odmítá připustit, že „naši hoši“ páchali zločiny. Generál Ante Gotovina je už více než týden za mřížemi. Ve věznici haagského tribunálu obývá novou celu. Hned vedle Slobodana Miloševiče. Na patře ... víc ...


Nižnanský je nevinný

Miriam Zsilleová, Vladimír Müller

Proces s jedným z posledných údajných vojnových zločincov v Európe sa včera skončil neúspechom obžaloby. Mníchovský súd rozhodol, že 88-ročný Ladislav Nižnanský je nevinný. Nepodarilo sa dokázať, že by sa v januári 1945 zúčastnil na masakrách civilistov v obciach Ostrý Grúň, Kľak a neďaleko obce Kšinná. Rozsudok nie je prekvapením. ... víc ...


Z batohu mezi vědeckou elitu

František Houdek

Objevy imunologa Emila Skamene otvírají medicíně cestu k lékům předcházejícím infekčním chorobám. Druhou světovou válku přežil díky mimořádnému osobnímu štěstí a hrdinství svých nejbližších. Od té doby, jak říká, „splácí dluh osudu“. Daří se mu to kromobyčejně úspěšně. Emil Skamene patří ke špičce světové imunogenetiky. V současnosti řídí největší kanadský ... víc ...


Na obranu občanských svobod

Tím, co dnes děláme, vytváříme předpoklady pro budoucnost. Málokdy mohlo být o této okolnosti tak málo pochyb jako v současné době. Vláda Jiřího Paroubka s velkým úsilím pracuje na mnoha změnách naší skutečnosti, které mají hluboký a trvalý význam. Značnou část veřejnosti tyto změny nevzrušují, protože jsou provázeny komentáři, vysvětlujícími, že jde o zlepšení naší materiální situace. Tomu nasvědčují i nedávno přijaté zákony a nařízení, které opravdu přispějí k rychlému zvýšení příjmů nemalých skupin obyvatelstva. Na druhé straně tato opatření nadměrně zvyšují nároky na státní rozpočet a Česká národní banka je přesvědčena, že z dlouhodobého hlediska taková populární předvolební politika znamená plýtvání národním majetkem, které se nám v budoucnu vymstí.

Jde však ještě o další a neméně významnou záležitost. Současná vláda jak zákony a nařízeními, které Sněmovna většinou přijímá s podporou komunistů, tak praktickými opatřeními postupně zaujímá nadřazené místo v oblastech, které by měly fungovat demokraticky, za účasti různých politických a společenských sil. Nejde jen o nedemokratické obsazení a autoritativní ... víc ...


Heslo: Upravenec

Ross Hedvíček

Tak jsem se taky stal wikipedistou. Ne, to není nějaká politická strana, ani u toho nemusíte šlapat do pedálů a potit se u toho. Je to internetová encyklopedie, průběžně vytvářena a zdokonalována uživateli internetu samými. Je to zase americká akce, jak jinak, ale má i českou jazykovou pobočku, na adrese ... víc ...


Hlavní články