Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2008


Editorial

Kdo z čtenářů z Prahy, který odebírá Lidové noviny, by byl je ochoten místo vyhazování shromažďovat s tím, že by je někdo z redakce CS-magazínu jednou za měsíc dva u něho vyzdvihl, nechť dopíše redakci (csmagazin@gmail.com). Děkujeme.

S výjimkou pár jedinců čtou všichni CS-magazín ... víc ...


Události od 19. září do 9. října 2008

Bohumil Doležal

Denní komentáře Bohumila Doležala k událostem v České republice i ve světě podle českého denního tisku. Komentáře se vztahují jen ke dnům, kdy v ČR vycházejí hlavní deníky. Pátek 19. září Nejvyšší státní zástupkyně Vesecká požádala prezidenta Klause, aby omilostnil bývalou prokurátorku Ludmilu Brožovou-Polednovou, která byla odsouzena na 6 let ... víc ...


Proti Hitlerovi rukovali i Němci

Pavel Baroch

Když 23. září 1938, vyhlásila československá vláda všeobecnou mobilizaci, na seznamech povolaných mužů byly i desítky tisíc Němců. Jako občané Československa se stejně jako Češi a Slováci měli postavit Hitlerovi, který si nárokoval Sudety - příhraniční oblasti s většinou německého obyvatelstva. "V některých útvarech nenastoupilo více než šedesát procent Němců," ... víc ...


Dvoujazyčné názvy obcí aneb Jak naplňuje Česká republika Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků

Franz Chocholatý Gröger

Od českého podpisu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (v EU vstoupila v platnost v roce 1998) v listopadu 2000 uplynulo již osm let. Charta v ČR vstoupila v platnost 1. března 2007. (1) Skládá se z preambule a pěti částí., první část (část I.) je složena z obecné části ... víc ...


Ztráta domova

Franz Chocholatý Gröger

V počátcích londýnská exilová vláda vycházela ze setrvání německé minority v obnovené republice, jejíž počet se postupně redukoval. Chystaný nucený transfer z republiky se měl vztahovat pouze na prokazatelně proviněné osoby. Asimilace zbylých Němců se měla stát dalším a to sekundárním prostředkem k vybudování národního státu Čechoslováků, dle Beneše, či ... víc ...


Chrání před malárií, zve do těla HIV

Gen, jenž se u většiny Afričanů vyvinul na ochranu před malárií, je zřejmě činí náchylnějšími k nákaze virem HIV. Podle nové studie britských a amerických vědců, kterou citovala agentura Reuters, by to mohlo vysvětlovat vysoký výskyt HIV v subsaharské Africe. Výzkum vědců z londýnské University College a Texaské univerzity ukázal, že lidé s africkým původem mají kvůli genu, který je chrání před malárií, o 40 procent větší náchylnost k HIV. Studie zveřejněná v časopisu Cell Host & Microbe tvrdí, že tato genová mutace má v Africe na svědomí 11 procent případů infekce HIV. Zároveň ale u nakažených údajně zpomaluje průběh nemoci a prodlužuje život až o dva roky. Právě genetika a ne odlišné sexuální chování a další sociální faktory podle vědců vysvětlují, proč jsou více než dvě třetiny z 33 milionů lidí nakažených HIV právě v subsaharské Africe. Gen má podle studie 90 procent lidí z této oblasti a celkem 60 procent Afričanů. Mezi Evropany se téměř nevyskytuje. Podle OSN loni zemřelo na AIDS 2,1 milionu lidí, z toho 1,6 milionu ze subsaharské Afriky.

(čtk) (Lidové ... víc ...


Faktotum?

Vladimír Cícha

Název tohoto textu jsem si vypůjčil od dnes už, bohužel, nebožtíka, básníka Charlese Bukowského. Jak jsem ale vycítil z jeho tvorby, myslím, že nikterak by mi to neměl za zlé. Nedbal na nepodstatné skrupule. Navzdory jistému vzdělání, nepovažuji se za všeznalce. Naopak, nepřestávám žasnout nad mnoha věcmi, které možná jiní ... víc ...


Poznámky k nejedné problematice

Vladimír Cícha

V následujícím povídání vycházím z článku L. Frýborta publikovaném v čísle 10/2008 elektronického CS-magazínu. Z časových a praktických důvodů dovoluji si to učinit bez jeho vědomí, avšak v pevné víře, že nečiním nic proti jeho vůli. Zmíněný text se jmenuje Dvojí mezera v úvaze dánského ekologa. Bohatou tvorbu L. Frýborta ... víc ...


Jak žili Germáni ze Zličína?

Stanislav Drahný

Co se dělo v roce 476, když padl Řím, v Česku? Jací zde žili lidé a čím se živili? Napovědět může nový objev 174 germánských hrobů v Praze-Zličíně. V pátém století zde na západním okraji Prahy žili a také umírali lidé, kteří byli nositeli svébytné kultury nazvané vinařická skupina. Nebyli ... víc ...


Nezkušení, rychlí a také nebezpeční

Petr Dudek

Do roku 2010 počet osob usmrcených na našich silnicích klesne na polovinu. Toto číslo si klade za cíl takzvaná Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Při čtení smutných statistik o dopravních nehodách se člověk neubrání otázce, jak může být oficiální vládní strategie natolik vzdálena realitě. České silnice jsou co do počtu ... víc ...


Jak dalece je chorvatská společnost zralá pro EU?

Finrod Felagund

Chorvatsko by mělo být zemí, o kterou se v nejbližších letech rozroste EU. Je ovšem otázkou, jestli je na to dostatečně připraveno - ne ekonomicky, ale myšlením a přístupem k válce v bývalé Jugoslávii i ke své účasti ve druhé světové válce. Ekonomicky už mohlo Chorvatsko být v EU dávno, ... víc ...


Mnichovská dohoda - ztratili jsme už konečně emoce?

Finrod Felagund

Rok osmičkových výročí má své další významné datum - podepsání mnichovské dohody. Jak ale situace vypadala realisticky, po odhlédnutí od emotivních výlevů panslavistů, bolševiků, masarykovců či benešovců se dodnes málo ví. Přesto podle průzkumu Lidových novin to vypadá, že s nastupujícími generacemi jsou Češi čím dál tím schopnější posuzovat vlastní ... víc ...


Ztratili jsme Island?

Finrod Felagund

V úterý dopoledne (07. 10. 2008 - pozn. red. CS-magazínu) přišla jako blesk z čistého nebe zpráva o tom, že islandská vláda si musela půjčit 600 mld. ISK (cca 4 mld. EUR) aby odkoupila klíčový podíl v Landsbanki Íslands, která se dostala do potíží. Je tu ovšem jeden problém - ... víc ...


Anglická zkušenost poutníkova aneb Pořadí drahoty

Luděk Frýbort

Zase jednou po deseti letech jsem si procestoval britské království, a jako tehdy, i nyní jsem se v určitém smyslu cítil jako přesazen o kus do minulosti. Nehovořím teď o smyslu pro tradici, díky němuž působí britské ostrovy starosvětštěji, než ve skutečnosti jsou, ani nemám na mysli onu konzervativní zdrženlivost, ... víc ...


Česká koruna z řetězu utržená a co s ní

Luděk Frýbort

Sleduji, jakým kvapem se nadšení ze silné koruny mění v rozpačitost. Ještě ne tak dávno nebylo konce chlouby: hle, předstihli jsme Ameriku, hle, máme tvrdší měnu než Evropa s tím jejím eurem, jsme nejlepší, jsme nejúspěšnější, bohatneme ... teď jako by ledakoho pomalu začínaly zábst nohy. Kdyby si česká koruna ... víc ...


Hrst proseb k patronu země české

Luděk Frýbort

Buď budeme hájit svou západní příslušnost, a povede se nám nelehko. Nebo si budeme vymýšlet trucy a nepovede se nám nijak, protože nás pohltí cizí síla. Opět se blíží den svatého Václava, ze všech českých svátků nejstarší a nejpůvodnější, to teprve později k němu přibyli konkurenční světci Cyril s Metodějem. ... víc ...


Jak na somálské bukanýry a nejen na ně

Luděk Frýbort

Vlajte praporové a trubte fanfáry! Německé ministerstvo obrany po dlouholetém obcházení kolem té horké kaše konečně přivolilo k ozbrojeným zásahům proti pirátskému moru u somálského pobřeží. Je také už pomalu čas. Ani za dob kapitána Flinta to neměli piráti tak snadné jako dnes: vyhlédnout si slibnou loď, napadnout ji pancéřovkami ... víc ...


Tomáš Krystlík: Zamlčené dějiny

Luděk Frýbort

Česká antilegenda, tak by též mohl znít titul Krystlíkovy knihy, která se vědomě staví do protikladu k běžně přijímanému obrazu novější české historie s důrazem na léta 1918 až 1948. Neboť to, co bylo a dosud je předkládáno pod titulem českého dějepisu, by si zasloužilo spíš názvu legendy se vším, ... víc ...


O možnostech a mezích čínského zázraku

Luděk Frýbort

Pozoruji, jak jsou někteří lidé celí bez sebe z Číny. Nepochybují, že směřuje k úspěchům, jakých dosud žádná země nedosáhla; západní civilizaci naopak prorokují úpadek s takovým gustem, jako by z té vyhlídky čerpali nějaké zvláštní potěšení. Četl jsem nedávno prognózu jednoho světově proslulého ekonoma: do roku 2015 má Čína ... víc ...


Proč nesbírat broučky v Indii aneb Komu udělit titul velmoci

Luděk Frýbort

Myšlenky a projekty, jež je nutno převzít, okopírovat či prostě ukradnout, protože vlastních není, to jsou příliš krátké nožky pro běh o vavřín velmocenský. Sleduji s jistou pobavenou skepsí vzývání nové, vzmáhající se velmoci, jejíž jméno jest Indie. Její obdivovatelé nemají pochybností, že jí je ještě spolu s Čínou souzeno ... víc ...


Zamyšlení nad lidskými právy aneb Trojí naučení krále Šalomouna

Luděk Frýbort

Kdož zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého; ale kdož ho miluje, za času jej tresce. (Přísloví Šalomounova, 13:24) Novinami německé země Dolní Sasko proběhla nedávno znepokojující zvěst: nikdo už nechce být učitelem! Nových zájemců o tu živnost je málo a nestačí zaplnit mezery po těch, kteří buď pověsili učitelský kabát ... víc ...


Ministerstvo obrany bylo hnízdem mafie

Jan Gazdík

Policisté už jsou si jisti. Tak závažný případ úřednicko-podnikatelské mafie ještě neměli v ruce. Podle vyšetřovatelů, kteří právě dokončují práci na korupčním skandálu na ministerstvu obrany, přihrávali úředníci resortu kontrakty za desítky milionů korun spřízněným firmám a dostávali za to tučné provize. Ze zločinného spolčení už je obviněno 35 lidí. ... víc ...


Gustaw Herling-Grudziński

Jiný svět (Inny świat)

ČÁST DRUHÁ HLAD Z mého pozorování v táboře plyne, že ženy snášejí fyzický i sexuální hlad daleko hůř než muži. Prostý zákon táborového života tenkrát hlásal, že kdo zlomí vzdorující ženu fyzickým hladem, uspokojí obě její potřeby najednou. Říkám to bez sebemenšího nádechu cynismu. Má-li mít vzpomínání na to všechno, ... víc ...


To jsem nezažil ani v Africe

Jana Háková

Nepříjemnou zkušenost si z metropole odváží německý hoteliér Karl-Dieter Gaydoul. Nejenže ho údajně ošidili ve směnárně, městští strážníci navíc odmítli jeho stížnost přímo u směnárny řešit. „Zapomněl jsem si doma vodu po holení, a potřeboval jsem proto českou hotovost. Chtěl jsem si ve směnárně pod Prašnou bránou vyměnit dvě stě ... víc ...


Česka kulturní nedostatečnost... a méněcennost?

Ross Hedvíček

Nejsem znám tím, že bych psal politický korektně, ale už v titulku jsem se sám zcenzuroval. Správné slovo by totiž znělo: primitivnost nebo necivilizovanost. Když mi před několika lety vyšla v Praze knížka Jak Paroubek kradl salámy, sdělil mi vydavatel, že byl opakovaně předvoláván kvůli mé knize na policii "podávat ... víc ...


Udání Milana Kundery

Adam Hradilek, Petr Třešňák

Milan Kundera za sebou vždy pečlivě zametal stopy. Už čtvrt století neposkytuje rozhovory, do rodné země jezdí na návštěvu jen inkognito a ubytovává se v hotelech pod falešnými jmény. Své české přátelé si zavázal slibem mlčenlivosti, takže ani oni nechtějí s novináři mluvit o tom, kým byl a je Milan ... víc ...


Více článků