Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2009


Editorial

Redakce CS-magazínu se rozhodla skončit přetiskování Událostí Bohumila Doležala pro časovou náročnost grafického převodu textů, zejména dlouhých, do formátu vhodného pro naši website. Odkazujeme čtenáře na originální zdroj: www.bohumildolezal.cz

Kdo z čtenářů z Prahy, který odebírá Lidové noviny, by byl je ochoten místo vyhazování shromažďovat s tím, že by je ... víc ...


65. oběžník České koordinační kanceláře

Jan Sammer

Znásilnění práva v České republice. Po zkoušce, kterou prošel český národ za nacistické okupace hledali lidé uspořádání, které by se podobalo první republice a už nikdy nedovolilo koncentrační tábory, nucené práce a hromadné popravy. Mnozí se domnívali, že odpověď našli v myšlence komunismu. Sice znali varování před sovětskými gulagy a ... víc ...


Churchill a churchillismus

Timothy Garton Ash

S následky Churchillovy strategické volby mezi Amerikou a Evropou žijí Britové dodnes a celá britská zahraniční politika po roce 1940 není nic jiného než soubor poznámek pod čarou věnovaných jeho osobě. Předzvěst většiny dilemat, s nimiž se dnes Británie potýká, lze vyčíst v jeho projevech. Jeho černobílá fotografie na schodišti ... víc ...


Akce Heydrich - příliš mnoho otazníků

Stanislav Berton

V nové knize o atentátu na R.. Heydricha si Karel Sýs dal za úkol „konfrontovat dosud známá fakta a vydedukovat nové odpovědi na staré otázky". To se mu v mnoha případech podařilo. Rozpitval pod mikroskopem pravdy legendy, mýty, vzpomínky pamětníků a díla mnoha autorů. Škoda, že neuvedl na konci knihy ... víc ...


Bratření rudých „hraničářů “ s pohrobky bývalé východoněmecké Stasi není jen tak náhodné

V těchto dnech vydalo vedení nacionalistické filiálky KSČM nazývající se Národní rada Klubu českého pohraničí zároveň s vedením (východo)německé Společnosti právní a humanitární pomoci společné prohlášení k 70. výročí okupace Československa nacistickým Německem, ve kterém se praví, že Evropa a svět v současné době prožívají podobně jako v 30. letech minulého století globální hospodářskou krizi provázenou – stejně jako tehdy – údajným nebezpečím vzestupu neonacismu: „Nezapomínejme, že nacismus se zrodil ze všeobecné krize kapitalismu třicátých let minulého století, že se zrodil z lůna kapitalismu… Nezapomínejme, že není náhodou, když v současné době, která je charakteristická globální všeobecnou krizí kapitalismu, ožívá tak jako ve třicátých letech minulého století neonacismus. Pod hesly NIC NEŽ NÁROD, SMRT KOMUNISMU a sociálním populismem se snaží i za použití násilí proti národnostním menšinám a cizincům získat pauperizované masy lidu a zavléci je do nepředstavitelných katastrof.“

Protřeme si tedy pořádně oči – že by „hraničáři“ skutečně konečně osvítil duch snášenlivosti a národnostního smíru, že by už konečně odložili svoji šovinismem šířenou nenávist a začali se s Němci dokonce bratřit a komponovat společné výzvy „občanům České republiky a Spolkové republiky Německo“, nabádající k spolupráci a vzájemnému porozumění? ... víc ...


Samodestrukce českého politického systému a česká národní bezpečnost

Bohumil Doležal

Nynější politická situace v České republice je významná jako dovršení určitého dlouhodobého trendu. Všechno začalo po listopadovém převratu bezradností a vršením jurodivých projektů. Starý režim se sesypal de facto sám od sebe. Neměl vůbec žádnou podporu ve veřejnosti a podporu v Rusku ztratil. Gorbačov a lidé kolem něho měli vážné ... víc ...


Vítězný únor žije

Bohumil Doležal

Nekulatá výročí únorového puče z roku 1948 mívají standardní průběh. Tu a tam se sejde skupinka protikomunistických aktivistů. Uspořádá se nějaké učené kolokvium. Z politického podsvětí se ozve pár dutých komunistických frází. Co byste chtěli víc – je to dávno uzavřené, jako bitva na Bílé hoře. Není k tomu co ... víc ...


Arabové ve službách Třetí říše

Finrod Felagund

Druhá světová válka byla válkou ještě světovější a globalizovanější, nežli ta první. Zatímco první světová válka byla konfliktem evropských velmocí se svými spojenci mimo Evropu a v rámci kolonií, druhá světová válka byla konfliktem ideologickým, který byl doslova globální. Své místo v něm sehrávaly i národy Blízkého východu, a sice ... víc ...


Dollfußovo Rakousko

Finrod Felagund

Záběry na Hitlerovo úspěšné tažení Rakouskem po tzv. Anschlußu v roce 1938 jsou veřejnosti zpravidla dosti známé. Bývají často považovány za důkaz, že velkoněmecká teorie, jakož i nacismus, měly v meziválečném Rakousku své pevné kořeny. Co se však u našich jižních sousedů před tím, než došlo k anexi Rakouska do ... víc ...


Pandořina skříňka s nápisem "ve jménu lidu"

Finrod Felagund

Anglosaské právo, postavené na precedentech, si už dlouhodobě uvědomuje jejich sílu. Ne nadarmo se říká, že zabít myšlenku je nemožné - a čím víc si na myšlenku zvykáme, tím normálnější nám přijde. To, co nás jednou zhrozilo nás posté otupí - ruku na srdce, kdo z vás čtenářů opravdu cítí ... víc ...


Poslední vlaky ke svobodě

Michal Frankl

V noci z 11. na 12. března 1938 přijel do Břeclavi přeplněný rychlík z Vídně s neobvyklými pasažéry. Během dne začalo německé vojsko obsazovat rakouské území a mnoho lidí, kterým bezprostředně hrozilo zatčení, ve zmatku hledalo poslední možnosti úniku. Jeden z uprchlíků, novinář Richard A. Bermann, později zaznamenal, co zažili: ... víc ...


Aap! aneb Kdybych byl Inuit

Luděk Frýbort

Kdyby někdo byl tak nevzdělaný, že by nevěděl, co značí první slovíčko v titulku tohoto článku, prozradím mu, že v mluvě grónských Inuitů je to „ano“. Krom toho mi je z téhož jazyka ještě znám výraz immingernaveersaantunngortussaavanunga (ó, kéž bych se nikdy nebýval stal alkoholikem!), ale o něm bude řeč ... víc ...


Kdo by chtěl kádrovat Jiřího Havla?

Luděk Frýbort

Nějak, koukám, se ve vlastech českých začíná trhat pytel s výroky o dobrých stránkách různých tyranií. Nejdřív se vyznamenal korunní princ české sociální demokracie pan MUDr. David Rath svým vychvalováním Hitlerova zbrojení - vedlo přece k volebnímu úspěchu, že ano, toť meta, před níž v očích demokrata paroubkovského rázu bledne ... víc ...


Na okraj hessenských voleb aneb Jak se proradnost nevyplatila

Luděk Frýbort

Vzpomínám si, jak jsem se před nějakými, tuším už málem patnácti lety - kdeže ty sněhy jsou - v tehdejším Českém deníku zamýšlel nad výsledky berlínských voleb. Dopadly dle mého gusta a já, jat vítěznou euforií, jsem z toho odvodil prognózu širších a trvalých změn. Vývoj mě pochopitelně neposlechl, další ... víc ...


O fotbalizaci české politiky

Luděk Frýbort

Dozvěděl jsem se tuhle z novin, že jistý politik kope za ... už nevím za co. Rovněž bývá slýcháno, že ta či ona osoba veřejná má či nemá tah na branku, jakož i že kterýsi partajní činitel někomu ukázal červenou nebo takovou nějakou kartu, načež se potrefený octl v ofsajdu ... víc ...


K břehům Gallipoli

Ludwig von Gress

Každým rokem kolem dubna se v australském tisku píše o Gallipoli, tureckém to poloostrově, kde se za první světové války vylodili Angličané, Novozélanďané, Francouzi a Australané. Z vojenského hlediska to byl asi neúspěch, ale kampaň dala vzniknout úspěšné legendě. Mrtvých a zraněných bylo hodně - 205 000 Britů, 47 000 ... víc ...


Naplnila „sametofka" očekávání osmašedesátníků?

Ross Hedvíček

Většina následujícího textu bude asi nesrozumitelná mým českým čtenářům, ale za to emigranti budou velice dobře chápat, o čem mluvím. Asi si na pár dnů vypnu telefon. Nedávno jsem dostal řadu e-mailů od českých emigrantů (v podstatě všichni z generace osmašedesátníků), kteří mi vytýkali, že se v mých článcích občasně ... víc ...


Komentátor, který shodou okolností používá kresbu

Karel Hvížďala

"Bilancování, pokud se bere poctivě, je dřina. I když jsem tušil, že to nebude jednoduché, že budu muset sáhnout i do zasutých geologických vrstev, musím se přiznat, že jsem si nepředstavoval, že bilancování bude taková zabíračka," říká populární kreslíř Vladimír Jiránek. Bilancovat ho donutila výstava kreseb a karikatur k jeho ... víc ...


Antidotum pajánů

Přemysl Janýr

Tomáš Krystlík: Zamlčené dějiny. Alfa, Praha 2008, ISBN 978-80-87197-06-6 Máloco ilustruje náš vztah k vlastním dějinám jako fakt, že žádné nemáme. Chybí standardní dějiny českých zemí od počátků do současnosti chybí dějiny české státnosti, neexistují ani publicistické pokusy moderní dějiny nějakým novým způsobem shrnout a interpretovat, které periodicky zaplňující žebříčky ... víc ...


K výstavě Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí

Čtenářům CS-magazínu předkládáme e-mailovou diskusi návštěvníka pana Jiřího Prokopa s jejím tvůrcem panem Eduardem Vackem.

Prokop: V únoru byla v Kulturním centru Novodvorská v Praze výstava s názvem Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí a 26.2. se tamtéž konala diskuse o odsunu. Většina účastníků z řad veřejnosti ovšem přišla s očekáváním, že se bude hovořit o výstavě, a byla tedy zklamána. To způsobilo jisté napětí ... víc ...


Na co vlastně toho prezidenta potřebujeme?

Yvonne Konečná

Tuhle otázku si pokládám v poslední době při pohledu na to, co světu předvádí náš současný prezident Václav Klaus. V jeho vystupování a aktivitách neshledávám nic prospěšného pro naši zemi ani okolní svět. V souvislosti s ním začínám pochybovat o smysluplnosti této ústavní funkce. K čemu je nám vlastně dobrá? ... víc ...


Historie Rooseveltovy pomoci Stalinovi

Stanislav Koroljev

6. listopadu 1940 se Franklin D. Roosevelt stal prvním prezidentem v historii USA, který byl zvolen ve třetím prezidentském volebním období. Velmi brzy potom Roosevelt prohlásil, že USA úplně podporují Anglii v boji proti Adolfu Hitlerovi. Franklin D. Roosevelt řekl, že USA jsou připraveny půjčit a pronajmout vše, co Anglie ... víc ...


Základy diktatury vznikly hned po válce

Lumír Mosler

B.Doležal svým článkem Studená válka po česku, v němž se zabývá východoevropanstvím České republiky, předvedl, jak by měl vypadat úvod každé současné učebnice dějepisu XX. století pro střední školy. Konstatováním, že pro vyrovnán í české společnosti se svou špatnou minulostí je klíčové právě vyrovnání s léty 1945-1947, a ne období ... víc ...


O porodnosti za protektorátu

Rok 1944 se statisticky pozitivně zapsal z hlediska historického vývoje porodnosti v Čechách a na Moravě jako poslední rekordní rok s maximálním počtem živě narozených dětí, totiž 230,2 tisíc. Tento rok byl prakticky vyvrcholením vývoje, který byl odstartován již prudkým nárůstem porodnosti na území protektorátu v letech 1939–1940. Počínaje rokem 1945 se situace začala opět zhoršovat. Po druhé světové válce se sice ještě několik málo let udržela poměrně vysoká porodnost, ale proti situaci za protektorátu se v podstatě jednalo o pokles. A rok 1947 byl v dějinách české porodnosti posledním rokem, kdy roční počet živě narozených dětí přesáhl číslo 200 tisíc. Vývoj porodnosti od padesátých let minulého století do dnešních dnů není třeba nyní detailně probírat, ale jisté je, že od posledního rekordního roku 1944 se statistikům pozitivnější údaje o stavu porodnosti v našich zemích už nikdy zjistit nepodařilo. Od roku 1980 porodnost v ČSSR trvale klesala až do poloviny devadesátých let, od níž stagnuje na mimořádně nízké úrovni, nejnižší v historii a jedné z nejnižších na světě. Od roku 1990 se přitom pokles porodnosti urychlil. Je to způsobeno zásadní změnou životního stylu mladých lidí včetně ústupu rodičovství v jejich hodnotovém systému, ale i nepříznivou ekonomickou situací mladých rodin, především finanční náročností samostatného bydlení.

Absolutně nejvíce dětí v celém 20. století se narodilo v roce 1921 (257,3 tisíc). Přesto však právě paradoxně v tomto roce například Čechy zaznamenaly nejvyšší celkový úbytek obyvatel (například úmrtími atd.). Ptáte se nač všechna tahle čísla? Protože je z nich patrné, že Čechů se zrovna v období „největšího temna ... víc ...


Arizace, poslední slovenské tabu

Luboš Palata

Slovenský stát, který byl vyhlášen právě před sedmdesáti lety, není dodnes částí Slováků vnímán negativně. Mezi argumenty jeho zastánců, z nichž drtivá část se vyskytuje ve stranách dnešní Ficovy vládní koalice, je i to, že pro mnoho Slováků znamenal jeho vznik ekonomický vzestup. A v tehdejší válečné Evropě zajišťoval až ... víc ...


Povedený profesor Janouch.

Jiří Pallas

Před dvaceti lety se československá média změnila z hlásné trouby moci na média veřejnoprávní, sloužící veřejnosti. Veřejnost, a tedy i já, očekáváme od veřejnoprávních médií objektivní informace, které nám pomohou s orientací v dnešní společnosti. Po vyslechnutí pořadu Host radiožurnálu s Františkem Janouchem (9. 10. 2008) mám obavu, že Český ... víc ...


Ješita z Hradčan

Tomáš Pecina

S Václavem Klausem do svěrací kazajky, nazval svoje zamyšlení nad Klausovým bruselským projevem Jan Berwid-Buquoy, a já s ním nemohu než souhlasit. Země, kde prezident smí vytvářet vlastní zahraniční politiku, na té vládní zcela nezávislou, a vrcholní představitelé jeho zahraniční projevy omlouvají s poukazem na to, že prezident není za ... víc ...


Střední Evropa je, když...

Tomáš Pecina

V souvislosti s drobnou diplomatickou slovní šarvátkou mezi českým a ruským ministrem zahraničí se znovu objevuje otázka, co je to vlastně střední Evropa, zda ještě existuje a kdo všechno se může pyšnit označením Středoevropan. Domnívám se, že střední Evropa skutečně existovala, avšak po r. 1945 ji přeťala Železná opona a ... víc ...


Sváteční pokoj české justice

Tomáš Pecina

Znáte to, scéna jako z grotesky: přijdou hosté a najednou se nic nedaří, jak by mělo. Z příborníku začne vypadávat neumyté nádobí, které jste tam na poslední chvíli narychlo naskládali, ze skříně vylétne hejno molů, pohovce se ulomí noha a když si host nedej bože potřebuje umýt ruce, v koupelně ... víc ...


Případ zámku Opočno

Zámek i s panstvím byl konfiskován v roce 1942 hraběti Colloredo-Mansfeld za jeho protinacistickou činnost. Na počátku devadesátých let zažádala jeho dědička Kristina Colloredo-Mansfeld, o navrácení zámku v domnění, že pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Nad lží a nenávistí možná pravda a láska zvítězila, rozhodně však ne nad závistí a chamtivostí. Národní památkový úřad „spravující“ zámek a potažmo i ministerstvo kultury odmítaly zámek vydat. Došlo k soudu, který se táhl po mnoho let, jak je v takových případech zvykem.

V prosinci 2007 konečně vynesl Nejvyšší soud ČR rozsudek, který byl přísný a spravedlivý. Zámek zůstává ve vlastnictví státu. Neúplatní soudci (to, že dostávají nemalý plat od instituce, která shodou okolností byla jednou ze stran sporu, proces nikterak neovlivnilo) si dali záležet na tom, aby snesli všechny argumenty. Odůvodnění se ... víc ...


Stovky Čechů popravených Stalinem

Petra Sasínová

Historik Mečislav Borák shromáždil nová, dosud neznámá fakta o politických popravách československých občanů v Sovětském svazu v letech 1937 až 1938. Jen v tomto období bylo v SSSR podle Boráka zavražděno nejméně čtyři sta Čechů. Šokující jsou jeho zjištění o utajovaném masakru v ukrajinském Žitomiru, kde žila početná česká menšina. ... víc ...


Klausova tajná schůzka

Jaroslav Spurný, Ondřej Kundra

V pražském Obecním domě dozněly tóny koncertu moskevského Symfonického orchestru Petra Iljiče Čajkovkého, pořádaného ruskou ropnou společností Lukoil. Přítomný šéf firmy Vagit Alekperov (58) nasedl vzápětí po potlesku do přistavené tmavé limuzíny a po několika minutách se ocitl v areálu Pražského hradu, přesně řečeno před vilou, kterou obývá prezident Václav ... víc ...


Dopis amerického velvyslance z dubna 1948

Laurence A. Steinhardt

30. dubna 1948 napsal americký velvyslanec Laurence A. Steinhardt americkému státnímu tajemníkovi George Marshallovi tajnou depeši, týkající se vývoje poválečných událostí v Československu. Český překlad tohoto pozoruhodného textu vyšel v roce 1991 péčí Petra Mareše v časopise Dějiny a současnost. Pane: 1. Mám tu čest doplnit zprávu velvyslanectví o československé ... víc ...


Feministkami poněkud pomíjené nepříjemnosti

Otto Ulč

V dávnověku za stalinismu na pražské právnické fakultě při přednáškách o trestním právu nám osvěžením byl Obchod se ženami, podle paragrafu 243 , na základě mezinárodních úmluv o potírání takových transakcí a případného odvlékání do ciziny se zištnou a nemravnou motivací. Trestáno odnětím svobody na jeden až pět let a ... víc ...


Jednoduché řešení jak se vypořádat s terorismem

Otto Ulč

Že nikoho z nás to dřív nenapadlo? Přece problém vyřešit popřením jeho existence! Ultimální logika politicky korektního uvažování. Mezi pozoruhodnými osobami, nyní ve Washingtonu pověřenými značnou mocí a odpovědností, nelze pominout Janet Napolitano, dosavadní guvernérku pohraničního státu Arizona proslulého svou neprodyšností na úrovni ementálského sýra. Desetitisíce ilegálů se jí tam ... víc ...


Kniha, která si zaslouží vyjít v českém překladu

Otto Ulč

O vzrůstu, úpadku a a případném zániku kdysi obrovsky mocných říší – od babylonské, římské, po španělskou, otomanskou či Hitlerovu tisíciletou - bylo napsáno knih přemnoho. Znovu doma sahám na dílo The Rise and Fall of the Great Powers z roku 1987, autorem je Paul Kennedy, profesor historie na univerzitě ... víc ...


Podivné okolnosti zrodu al-Kájdy

Otto Ulč

„U nás doma – teda v Austrálii – jsme na tyhle hajzly pořádně nabroušený. Asi víte, co se stalo v Bali – tam, co nám zabili víc než sto našich mladejch lidí.“ Již v pravém tempu, Hromek ignoroval Syrovátkův pokus o jakousi obranu ve jménu legitimních pocitů ohrožení, a pokračoval, ... víc ...


Předávání žezla ve Washingtonu

Otto Ulč

V demokratických systémech po volbách vítězství opozice, s výměnou stráží dochází k personálním, někdy i značně důkladným změnám. Ve službě jak zahraniční (diplomacie) tak domácí (byrokracie) dlužno rozlišovat dva druhy čeledě – jednak political appointees, jednak regulérní civil service, součást hierarchie s pozvolným postupem a více než méně zaručenou poklidnou ... víc ...


Velkorysost při opouštění úřadu

Otto Ulč

Amnestie a amnézie - slova si někdy podobná i svým záměrem. V naší rodné zemi za vlády komunistů k nim dost často docházelo – převážně k prospěchu autentických kriminálníků než údajných provinilců politických. Převládala ovšem údobí lidi zavírat než je propouštět. K blahovolným aktům docházelo při příležitosti vhodného výročí, státního ... víc ...


Zapomenutý dopis a nostalgické zavzpomínání

Otto Ulč

Snad z nedostatku užitečnějšího počínání jsem se začal prohrabávat starými papíry, například listovat tlustým svazkem korespondence s Ivanem Svitákem, prohlížet memorabilie, posbírané různě po světě: třeba úřední průkaz alkoholika, oprávněného koupit a konzumovat ohnivou vodu v puritánském Gujarátu, rodném státu humanisty pacifisty Mahátmy Gándhího. Vzpomínka na mimořádně ohavnou lokální whisky ... víc ...


Výročí začátku konce, nebo důsledku začátku?

Finrod Felagund

15. března jsme si připomněli smutné sedmdesáté výročí počátku nacistické okupace českých zemí. Přesto bych rád v tomto článku, podobně jako v článku, který jsem psal loni o výročí srpna 1968, zkusil spíše tlumit emoce typu "tisíc let jsme trpěli" a, nakolik je to možné, podíval se na situaci reálnýma ... víc ...


Politicky nekorektní zpráva o uříznuté hlavě

Otto Ulč

Divní tihle lidé. Neváhají se živit výrobou a distribucí heroinu, ale mají morální námitky proti popíjení piva. Tvorové, obalující se třaskavinami, pokládají televizi za nebezpečný nástroj a nezřídka mívají v domácnosti víc manželek než zubů ve vlastních rozkazovačných ústech. Občas aby se zabývali s všelijakými ošidnostmi – například dilematem, zda ... víc ...


Více článků