Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2009


Editorial

Kdo z čtenářů z Prahy, který odebírá Lidové noviny, by byl je ochoten místo vyhazování shromažďovat s tím, že by je někdo z redakce CS-magazínu jednou za měsíc dva u něho vyzdvihl, nechť dopíše na adresu csmagazin@gmail.com. Děkujeme předem.

... víc ...


Česká společnost únorová

Jan Adamec

Cítí-li se lidé ohroženi nebo prožijí-li nějaké kolektivní trauma, instinktivně se přikloní k tomu, kdo jim nabízí bezpečí a jistotu, byť by za to měli zaplatit ztrátou svých svobod. Taková společnost volá po jistotách, utíká se k jednoduchým řešením, sjednocuje se do houfu, je netolerantní k odlišnostem a menšinám. Česká ... víc ...


Tři prostřednické úlohy Cesty česko–německého porozumění

Petr Anderle

Nedávno u nás vyšla kniha, jejímž autorem je Dan Ariely, psycholog a profesor behaviorální ekonomie na prestižní MIT Media Laboratory. Ta kniha se jmenuje Jak drahé je zdarma. Autor uvádí, že zkušení psychologové vám řeknou, že očekávání, jako termín, jako stav, může ovlivnit téměř každý aspekt našeho života. Očekávání je ... víc ...


Glorifikovaní zrádci

Lukáš Beer

Český národ nepatří početně mezi největší evropské národy, nýbrž vrstvy, vydávající se za nositele a obránce tzv. národních zájmů, se nejpozději již od počátků existence první republiky ve srovnání s jinými Evropany často mistrovsky vyznamenávaly v přetváření pomyslné blechy ve velblouda anebo naopak, vždy v závislosti na tom, jak si ... víc ...


Kde končil boj proti okupaci a kde začínala nacionalistická revoluce?

Lukáš Beer

O květnových pražských dnech roku 1945 existuje celá řada osobních svědectví. Některé pasáže z výpovědí pamětníků mohou možná někoho pobouřit, cílem otištění však není podněcovat národnostní vášně, ale právě naopak, ilustrovat krvavé události z jara roku 1945 i z pohledu „druhé strany“ (přičemž je také nutno vzít v potaz, že ... víc ...


Konec druhé světové války

Finrod Felagund

Nadešel osmý květen, den 64. výročí konce druhé světové války. Už šedesát čtyři let se při této příležitosti kdekdo snaží zjistit, co k tak strašnému masakru vedlo. A jako obvykle - až na pokaždé několik rozumných hlasů - se skončí u pomyslného setkání všech němcožroutů Evropy, kteří se začnou poplácávat ... víc ...


Setkávání s Emilem Zátopkem

Stanislav Berton

S Emilem jsem se poprvé setkal na lehkoatletických přeborech v r. 1942 v Přerově. Stal jsem se dorosteneckým mistrem Moravy v běhu na 80 metrů překážek. Emil byl už tehdy sportem opravdu posedlý. Obcházel atlety a snažil se zjistit, zda je na stadiónu někdo, kdo by mu mohl v běhu ... víc ...


Pro komunisty není omluva

Jakub Čermín

Pro slepého dvaadevadesátiletého člověka je těžké sledovat současné společenské a politické dění, zvláště pak, pokud se nejdůležitější zprávy objevují na internetu. I přes tento handicap jsem však pochopil, co je to blog, a jen velmi lituji, že mi mé zdravotní postižení neumožňuje stát se blogerem. Blogy jsou zajímavé, protože nejlépe ... víc ...


Dvojitý triumf ruského vydírání

Finrod Felagund

Na konci roku 2007 vypršela desetiletá smlouva jménem Partnership and Cooperation Agreement, tedy česky Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem. Ve vzduchu visí jednání o smlouvě nové, ovšem toto bylo pozastaveno po ruské agresi v Gruzii, jakož i po jeho - vysokou cenou ropy podpořeným - chvástáním ... víc ...


Much Ado about Hedvíček

Ross Hedvíček

Když už vám tady parafrázuji Shakespeara, dovolte mi překroutit i něco z Česka. TOHLE NENÍ O MNĚ - ALE O VÁS. Tak nějak se jmenovala knížka Vladimíra Hučína. Během posledních dvou dnů jsem byl upozorněn na tři blogy píšící o mé osobě - vždy ve více či méně negativním smyslu. ... víc ...


Nejít k volbám není řešení

Ross Hedvíček

Dostalo se mi sdělení, že Jan Šinágl údajně nabádá posluchače, aby nešli k volbám. Psal jsem mu, abych si to ověřil u něj osobně, ale asi mne ignoruje - very bad move :-). Nevím, co tím Jan Šinágl sleduje - asi chce, aby volby vyhráli komunisti, co já vím? Protože ... víc ...


Problém s nahotou

Štěpán Húsek

V neděli 26. 4. 2009 odhlasovala zemská obec Appenzell v hornatém konzervativním stejnojmenném kantonu východního Švýcarska, že se vandrování nahých osob na veřejnosti od tohoto data pokutuje částkou dvě stě švýcarských franků. Dva měsíce předtím odhlasoval parlament kantonu zákon, který takové vandrování oficielně zakazuje. Právníci kantonu měli sice ještě pochybnosti, ... víc ...


Entropa a české lajdáctví

Karel Hvížďala

Výtvarník David Černý, autor plastiky Entropa, která váží 16 tun a je umístěna od začátku roku 2009 v tiskovém středisku Rady Evropské unie v Bruselu, oznámil, že na protest proti svržení vlády a angažmá prezidenta Václava Klause v tomto předčasném a urychleném odchodu vlády premiéra Topolánka uprostřed našeho předsednictví, objekt ... víc ...


Také vraždy přivítaly mír

Vladimír Kučera

Divoký odsun německých obyvatel z Československa těsně po druhé světové válce je dodnes přinejmenším sporným okamžikem našich dějin. V této době byl na základě nejasných politických direktiv a prohlášení odsunut z našeho území téměř milion Němců. Mnoho z nich však padlo za oběť různým masakrům a krveprolitím, které organizovali českoslovenští ... víc ...


Válka po válce

Ivan Motýl

Ta zapomenutá vesnička ve Slezsku má svatý název, jmenuje se Svatoňovice. V květnu roku 1945 se tady ale odehrávaly věci velmi nesvaté. Se světem dnes spojuje Svatoňovice jen lokálka do Suchdolu nad Odrou, třicetikilometrový úsek zdolává motoráček více než hodinu. Hned za vsí se rozkládá vojenský prostor Libavá, z lesů ... víc ...


Český pilot roku 1975 sestřelil polské letadlo

Luděk Navara

Je to osudový okamžik. Vojenský pilot stíhacího letounu L-29 Vlastimil N. (redakce jeho celé jméno zná) se dotazuje, zda rozuměl správně. Ano, rozuměl. Dostal pokyn: Sestřelit! 16. července 1975 míří přes Československo k rakouským hranicím malé polské civilní letadlo. Je v něm jediný člověk: polský letec, který se podle všeho ... víc ...


Sestry se chovají hůř než lékaři

Lenka Petrášková

Sestry se chovají k pacientům hůř než lékaři. A to zvláště v situaci, kdy jsou s pacientem samy. Jakmile se v ordinaci objeví lékař, řada sestřiček se rázem stává přívětivější. Zjistili to medici, kteří spolu s MF DNES prověřovali, jestli se zdravotnický personál ve čtyřech náhodně vybraných nemocnicích chová podle ... víc ...


Praha, květen-červen 1945

5. 5. 1945. Po výzvě profesora Guddena, abychom fyzikální ústav za žádnou cenu nebránili (také jsme krom tří pistolí neměli žádné zbraně), přišli do domu ozbrojení civilisté a hledali zbraně. Zbyl nám tak akorát čas zbraně nouzově ukrýt. Poté, co opět odešli, uschovali jsme zbraně důkladněji, protože jsme v žádném případě nechtěli odevzdat. Uklidili jsme také veškeré uniformy. Ze zmatených hlášení pražského rozhlasu se nedal vyvodit jasný obrázek o situaci.

Za hodinu nás vzali na policejní revír v Královédvorském kostele a byli jsme tam vyslýcháni. Během výslechu propukl hloubkový pumový a střelný nálet a v tom okamžiku nás přenechali vlastnímu osudu. Poté nás vyzvala regulární policie, abychom šli do Černínského paláce, kde se nacházejí německá vládní místa. Měli jsme však ... víc ...


Finanční a hospodářská krize

Bohumil Řeřicha

Na podzim roku 2006 vznikla ve Švýcarsku Lidová iniciativa proti braní na hůl (Abzockerei). Iniciátory byli malí podnikatelé v čele s Thomasem Minderem.Tehdy byla tato iniciativa zpochybňována, byla ale postavena na správném základě. Hlavní myšlenkou bylo zvláště v posledních letech znepokojení středních a malých podnikatelů nad nekontrolovatelnou explozí odměn špičkovým ... víc ...


????? ?????? - ??????? ???????????? ???????

???? ???????

????? ?????? - ??????? ???????????? ??????? ???? ??????? Článek ... víc ...


Sestřičky na útěku

Petr Třešňák

Nová česká vláda skrývá jedno zajímavé prvenství. Místním nemocnicím a ordinacím bude poprvé v historii vládnout zdravotní sestra. Přichází v pravý čas. Její kolegyně z oboru houfně prchají a špitálům hrozí vážné potíže. Exodus zatím nemá jasné řešení, ale umožňuje nám alespoň uvidět několik chronických a z ministerských křesel dlouhodobě ... víc ...


Pravda se nepromlčuje

Eugenie Trützschler

V posledních týdnech se německý tisk skoro denně zabývá otázkou, zda zločinci z nacistické éry mají být ještě dnes stíháni a popoháněni před soud. Ano, veškeré komentáře se shodují v tom, že tito lidé musejí být - bez ohledu na jejich věk - postaveni před soud. V Süddeutsche Zeitung například ... víc ...


Rovnost mužů a žen – jeden z dalších nesmyslů Listiny základních práv

Eugenie Trützschler

Kdyby větu v nadpisu článku, vyřkl muž v jednom z parlamentů členských států nerozšířené Evropské unie nebo dokonce v Evropském parlamentu, tak by se na něj okamžitě vrhly ženy, které by právě byly v parlamentu přítomné. Ale tuto větu pronesla žena, dokonce poslankyně Evropského parlamentu paní Bobošíková v rozhovoru s ... víc ...


Čerstvý dodatek k článku o pirátech

Otto Ulč

Jak všeobecně známo a žádným normálním tvorem nepopíráno, mezinárodní právo definuje pirátství jako „násilný akt v mezinárodních vodách soukromým plavidlem proti jinému plavidlu za účelem lupu (animus furandi).“ Pirátství jako zcela první bylo prohlášeno za mezinárodní zločin (druhým pak bylo otrokářství), jeho provozovatelé prohlášeni za „psance lidstva“, s oprávněním kteréhokoliv ... víc ...


Čínská angličtina - řeč budoucnosti

Otto Ulč

Leckterý našinec si do exilu přivezl kus staré vlasti. V novém domově bude mluvit česky a na svět se bude dívat očima své české zkušenosti. Je to ale handicap? Stane se ze mě kosmopolita jen proto, že jsem se u protinožců oženil s tetovanou Papuánkou? Oženil jsem se s netetovanou ... víc ...


Globální transformace lidských práv

Otto Ulč

Vhodnější by asi byl nápis „Příležitost pořádně si odplivnout“. Pospíším si se zdůvodněním, čas kvapí, teď se v Ženevě koná významné zasedání známé jako Durban 2. Organizace spojených národů je demokratická pouze ve smyslu, že většina jejích členů demokracií pohrdá, pokládá ji za nepraktický, ba přímo podvratný, zlomyslný výtvor západních ... víc ...


Medaile a jak je počítat

Otto Ulč

Olympiáda, její perfektní uspořádání s originální choreografií a se závěrečným účtem přesahujícím 40 miliard dolarů, se vládcům náramně povedla, pozvedla prestiž Číny ve světě, jím po přemnoho století tupené, ponižované – v tomto duchu je vychovávána mládež v době, kdy nacionalismus nahradil vize jakéhosi komunismu. Vládě, která sice teď poskytuje ... víc ...


Mezinárodní terorismus a všelijaké otázky

Otto Ulč

Desátého září 2001 téměř nikdo v Americe nevěděl něco kloudného o islámu. Dvanáctého září 2001 už jakoby téměř každý věděl všechno. Právě absolvovaná katastrofa se stává rodičem instantních jistot, přesvědčení o vlastních pravdách. Jenže otázky zůstávají – míří snad vývoj směrem ke globálnímu kalifátu, podle představ a ambicí nejkovanějších islamistů, ... víc ...


Náhlý mediální zájem o počínání pirátů

Otto Ulč

Verbální inflace, terminologická rozplizlost, učinily z neurvalých řidičů piráty silnic, z Viktora Koženého, někdejší kuponové hvězdy a tenisového partnera pana prezidenta, se stal pirát z bahamských ostrovů. Neoprávněné kopírování knih, hudebních záznamů v jakékoliv formě, imitace zboží, od náramkových hodinek po podprsenky s falešnou cedulkou světových domů módy, je rovněž ... víc ...


Nedostatek slz pro oškubané zazobance

Otto Ulč

Žil jsem ve skálopevném přesvědčení, že největší, nejnemravnější příjmové disproporce toleruje naše Amerika, kde někdo inkasuje milion dolarů každý měsíc či týden či pouhý den, za pár minut víc, než obyčejný občan získá za celoživotní lopotu – a ono ne. Výsledky mezinárodních studií přinášejí důkazy a zlatou medaili rekordní nerovnosti ... víc ...


Turecké dilema Evropy

Otto Ulč

Souhlasit se zasnoubením či dokonce sňatkem, byl by to sladký med nebo lázeň k utonutí? Leckterý významný předák vitá takovou iniciativu, jiný, jako například Giscard d’Estaign, se jí děsí. Plusů a minusů se nabízí habaděj, plná náruč. Začnu s pozitivem – zavzpomínáním na zásluhy samaritánů, zachránivších přemnohé životy. I když ... víc ...


Armáda znásilňovatelka

Miroslav Václavek

„Zabíjejte! Neexistuje Němec, který by byl nevinný, ani živý, ani dosud nenarozený. Uposlechněte příkazu soudruha Stalina a rozdrťte navždy fašistickou bestii v jejím doupěti. Zlomte násilím rasovou pýchu německých žen. Vezměte si kořist, na niž máte právo." Ilja Erenburg pro vojáky sovětské armády. V květnových dnech, letech ne tak dávno ... víc ...


Nejezte blafy

Scarlett Wilková

Rozhovor se Zdeňkem Pohlreichem. Zkuste mi jako naprostému gastronomickému buranovi vysvětlit, jaký je rozdíl mezi obědem za šedesát korun a obědem za tři stovky. Pokud je to jídlo za tři stovky uděláno správně, měla byste si pamatovat, jak chutnalo a cítit se po něm lépe okolo žaludku. To máte stejné, ... víc ...


Zážitky z povstalecké Prahy

Od listopadu 1944 jsem ležel jako zraněný poručík s rozdrceným levým předloktím v Lazaretu VII v Praze na Malé straně (bývalý Tyršův dům). V dubnu 1945 jsem už směl mít vycházky, přičemž jsem měl ruku v obvaze. V Praze tehdy panoval naprostý klid. Při mých vycházkách jsem se cítil naprosto bezpečně, Češi se všude tvářili přátelsky a vycházeli mi vstříc.

4. května 1945 panoval dokonalý klid a také státním ministrem Frankem nařízené třídenní vyvěšování smutečních praporů po smrti Hitlera se všude provádělo bez incidentů. Člověk by si nikdy nemyslel nebo očekával, že Čechy, kteří se po celou válku ani jednou neodvážili k nejmenšímu otevřenému odporu proti německé ozbrojené moci, popadne ... víc ...


Dva náhledy na dějiny téhož státu

Tomáš Krystlík

Názory na česko-německé soužití v jednom státě se dodnes, po více než 60 letech, kdy Němci prakticky nejsou ve státě zastoupeni, ostře liší podle mateřského jazyka. A nedá se uplatnit oblíbené české přesvědčení, že pravda je někde uprostřed. Nejvzdálenější pravdě jsou, řekněme to rovnou, názory české a to dějepisným faktům ... víc ...


Nassau

Ross Hedvíček

Seděli jsme před pár týdny v taxíku v Nassau s přáteli že Slovenska a měli namířeno do hotelu Atlantis. Do kasina, ano prosím. To my zlí emigranti děláváme, vozíme si zadky taxíkem skrze Nassau, zatímco vy tam musíte někde cvakat píchačky a makat a makat a makat. No, nebuďte teď ... víc ...


Více článků