Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2010


Editorial

Vyšel druhý díl Krystlíkových Zamlčených dějin 2. Redakce CS-magazínu má k dispozici výtisky k zasílání. Podrobnosti v rubrice Inzerce.

Tisíce lidí čtou CS-magazín po česku, tj. zadarmo, byť je jasné, že vydávání časopisu se bez peněz neobejde. Pokud byste ... víc ...


Přehled denního tisku říjen - listopad 2010

Bohumil Doležal

Sobota 16. října: Zatím je sečtena asi čtvrtina obcí (jak rozum dá, jde o ty menší a nejmenší, takže reprezentativnost je malá). Vedou lidovci, ČSSD a komunisté (odpovídá to výseku výsledků). Český statistický ústav prý spočetl volební účast na asi 55 % (posledně bylo 46 %). V Praze (coby kraji) ... víc ...


Čtou dnešní podnikatelé?

Petr Andrle

Od této příhody uplynulo sice pouhých dvacet let, ale já tomu říkám dávno. Neboť, jak známo, válečná léta se počítají dvojnásob. A s kým, že to jsme ve válce? Inu, především sami se sebou. Tenkrát v roce devadesátém se před námi všemi otevíraly nové, netušené možnosti a každý si měl ... víc ...


Česko je stále prohnilejší

Česká republika si v letošním hodnocení míry korupce, které každý rok zveřejňuje mezinárodní organizace Transparency International (TI), opět pohoršila. Mezi 178 hodnocenými zeměmi klesla z 52. na 53. místo. Tento výsledek je podle TI vysvědčením pro minulé vlády Mirka Topolánka (ODS) a Jana Fischera. Ze zemí EU patří Česko k nejhorším. Zhoršení situace letos zaznamenala TI také v Itálii, Spojených státech nebo Řecku. Označením nejméně zkorumpovaných zemí se mohou tradičně pochlubit Dánsko, Nový Zéland, ale i Singapur.

Česko si vysloužilo známku ... víc ...


Dopis utečence

Náš život začal ve Vyšních Lhotách. Zapamatovali jsme si dobré i zlé. Jistě jsme vděční za přijetí v Česku. Ale jsou nezapomenutelné věci. Zjistili jsme, za co nás tady mají – za nerozvinuté, nevychované, nekulturní. Třetí sorta lidí. Byly různé případy – začnu od jídelny: špatně s námi jednali, uráželi nás, v bufetu nás prodavač nazval sviněmi, odkud jsme se prý vzali – od té doby jsem si začal všímat, že nás tady vůbec nevítají s otevřenou náručí.

Jsme lidé, kteří přijeli do cizí země ne z vlastní vůle, ale kvůli dětem, aby jim bylo dobře, aby neviděly válku, a kdo ji viděl, aby zapomněl. Když jsme přijeli do Česka, mé dcerce bylo 3,5 roku. Nás odvezli do tábora Kašava. Nazývali jsme ho neobyvatelným táborem. Někdy tam létaly ... víc ...


Co kardinál Vlk nedopověděl

Luděk Frýbort

Politici přicházejí a odcházejí, aniž za sebou zanechali víc než trochu volebního vzruchu a pach skandálů, ale osobností vysoké morální autority, všeobecně respektovaných bez ohledu na politický či jiný názor, takových je v českém veřejném životě méně než příslovečného šafránu. Mužů a žen neochvějně bezúhonných, moudrých a předvídavých, s dostatkem ... víc ...


O jazycích obtížných a neobtížných

Luděk Frýbort

Našel jsem v jednom z letošních čísel švýcarského časopisu Zpravodaj povídání o nejsnadnějších a nejtěžších jazycích světa, které mě nejen zaujalo, ale i potěšilo. Jazyky, víte, to je můj koníček. Učím se jim často a rád, hlavně když se zase chystám někam do světa. Ne že bych se bez nich ... víc ...


O životě tady a teď

Luděk Frýbort

Jakáž pomoc, meditovat ne a neumím: sednout si na zkřížené nohy, vyčistit si mozek od myšlenek a setrvat v té pozici tak dlouho, až na mě přijde Osvícení. Zvlášť kdyby mi zkřížené nohy měly čouhat chodidly navrch, jak to dovedou mistři indických ašrámů; ony i jen tak obyčejně složené mě ... víc ...


Průšvih nejlepší učitel aneb O veřejném mínění mudrování kacířské

Luděk Frýbort

Byl jsem před nějakým časem přítomen slavnostnímu shromáždění v jednom z historických sálů Prahy. Konalo se k poctě několika osobností veřejného života – čtenář nechť promine, že ze soukromých důvodů neuvedu jména – sice politicky či partajně neorganizovaných, ale, vzácnost v této době a zemi, s nezpochybnitelným kreditem morálním. Byly ... víc ...


Štěstí v neštěstí aneb O duchu Kramářovy vily

Luděk Frýbort

Nuž raději přichyl k tomu tam se dubisku, jež vzdoruje zhoubným až dosaváde časům (Jan Kollár) Jo, to bychom to schytali, ctný osvícenče. K dubisku se přichýliti jest snadno, od něj se ale zase odchýliti není jen tak, aspoň to už dnes víme. Napadá mě v té spojitosti, že jsem ... víc ...


Volný pád mesiášův a co dál

Luděk Frýbort

Jo, jo. Tak pomíjivá je světská sláva. Tak přelétavé je srdce lidu. Dneska jsi zachránce planety a nový Kristus, zítra… člověku může být toho Obamy až líto. Snad žádný americký prezident nevzbudil při svém nástupu tak horoucí, neřku-li hysterické naděje, snad žádný nesletěl během tak krátkého času z výšin zbožňování ... víc ...


Z blízka i z daleka bez růžových brýlí 8

Luděk Frýbort

Lístky z Tichomoří Zvykli jsme si rozporcovávat planetu: tahle země patří do Evropy, tamty ostrovy do Asie, to tam, to onam. V tom případě je ale nejasné, kam přidělit ohromnou plochu moří a v ní poházených souostroví mezi, řekněme, Indonésií a pobřežím Chile. Asijského či jihoamerického není na ní nic ... víc ...


Baťa zachránil desítky židovských rodin

Jan Gazdík

Jana Antonína Baťu vnímají Češi jako legendu obuvnického průmyslu, ale také jako kolaboranta s nacisty - bez ohledu na předloňský očišťující verdikt soudu. Jeho podílu na záchraně stovek Židů se historici začínají věnovat teprve nyní. Zachránil desítky židovských rodin před smrtí v nacistických koncentrácích, ale přesto nebyl Janu Antonínu Baťovi ... víc ...


Poučení z permanentně krizového vývoje českého národa

Václav Hořejší

Četba novinových a blogových článků, a zvláště diskusních příspěvků pod nimi, mě velmi obohacuje. Protože jsem člověk nepředpojatý, rád pod vahou argumentů změním svůj názor. Tak se stalo i v případě diskusí o nedávné i dávnější české minulosti. Posledním impulsem, který mi ukázal správnou cestu, byla nedávná diskuse o „vyrovnání" ... víc ...


Češi kradou nejvíc z celé Evropy

Julie Hrstková

Češi, nekraďte nám tady! Obdobné cedule, které "zdobily" začátkem devadesátých let minulého století obchody rakouského pohraničí, sice zmizely, podstata problému ne. Češi se dlouhodobě drží na předních místech celosvětového žebříčku zlodějů v maloobchodě, v Evropě jsou dokonce čtvrtí hned za Ruskem, Tureckem a Pobaltím. Rakušané museli být po otevření hranic ... víc ...


Vrah v černém baretu s hvězdičkou na šišato

Pavel Jacko

Nepřišel jsem chválit Caesara, ale pohřbít ho. (Marcus Antonius ve hře W. Shakespeare: Julius Caesar) Každý ví o koho jde. Ne o toho fousatého vraha, který ještě dožívá v Havaně, ale jeho kamaráda, toho, který skončil svou životní dráhu v Bolívii. Na plakátech a na tričkách polovzdělanců jeho dráha ještě ... víc ...


Historie svépomocí

Přemysl Janýr

Tomáš Krystlík, Zamlčené dějiny 2, Alfa Nakladatelství, Praha 2010, ISBN 978-80-87197-29-5 Po dvacetiletí akademické svobody se občané konečně se svými dějinami seznamují prostřednictvím televizního zpravodajství o forenzních šetřeních a pomáhají policii odhalovat další a další zločiny a masové hroby. Historici mlčky přihlížejí, snad náhle zaskočeni obavou z možného postihu za ... víc ...


Stát ve třetím tisíciletí aneb kniha nutící k zamyšlení

Pavel Juřík

Na podzim loňského roku vyšla zajímavá kniha The State in the Third Millenium (van Eck Publishers Triesen, 224 stran), která vzbudila velkou pozornost. Nejen tím, že jejím autorem je lichtenštejnský kníže Hans-Adam II., ale především proto, že poskytuje neobvyklý pohled na správu a řízení současných států a navrhuje řešení, jak ... víc ...


Jak se Češi učí světové jazyky

Petr Kolář

Tento příběh je pravdivý a tak ho popíši doslova a do písmene jak se odehrál. Při nedávné návštěvě rodné hroudy, (jak láskyplně svou vlast občas nazývám) jsem kráčel Panskou ulicí v Praze s kamarádem Alešem a předešli jsme skupinu asi šesti turistů, podle vzhledu pravděpodobně Japonců, mladých kluků a děvčat, ... víc ...


Lidé rozkradli exponáty

Vedení pražské botanické zahrady v Tróji předčasně ukončilo výstavu Jehličnatá NEJ. Návštěvníci totiž rozkradli osm vzácných jehličnanů čarověníků, které si zahrada vypůjčila od soukromých sběratelů. Škoda je zhruba deset tisíc korun.

Výstava měla být původně až do 28. listopadu. Jakým způsobem lidé ze zahrady drobné jehličnany ukradli, není jasné. Pravděpodobně si je ale odnesli v batozích. "K dnešnímu dni bohužel zmizelo osm těchto vzácných rostlin. Byla to již mimosezónní výstava a byla volně přístupná, proto na vrátnici nikdo nebyl. Jedná se ... víc ...


Nový začátek polských vztahů s Ruskem

Edvard Lucas

Kritici i příznivci se shodnou na jednom. Vztah Polska k Rusku se v posledních třech letech změnil. Otázkou zůstává jak. Pro někoho tato proměna v podstatě odpovídá kapitulaci, dala by se vysvětlit pouze naivitou nebo cynismem a hraničí s velezradou. Kreml si podle kritiků s Polskem dělá, co si zamane; ... víc ...


Luxus a život hejtmana Palase na cizí účet

Jaroslav Novák

Grosse položilo nedoložených 800 000. Kauzu Čunek vyvolalo 400 000. Palas nemůže vysvětlit sto milionů a s nikým to nehne. Hejtman Palas v předvolební brožurce píše, že myslivec musí dodržovat tradice, být řádně ustrojen a dodržovat zákony. A tradice Jarda pokaždé ctil. Když tradice velela, stal se komunistou. Když po ... víc ...


Státní svátek neomalenosti

Tomáš Pecina

Nedosti na tom, že potenciální televisní diváci jsou v den státního svátku nuceni strpět trapné představení, při němž jsou honorováni presidentovi oblíbenci, ale Česká televise jim pravidelně servíruje i další vydatné chody: letošek byl kupř. ozdoben reprisou dokumentu Petra Lokaje Evropská hvězda Edvarda Beneše (2004), svatopisného pojednání o životě a ... víc ...


Když se Čech a Němec přou o dějiny

Petr Placák

Nad novou knihou německého slavisty Franka Boldta. Kdo se v životě setkal s Frankem Boldtem, německým historikem, který „konvertoval" k Čechám; hlásil se k duchovnímu odkazu Komenského a Goetha, Husa či Schillera, nebo třeba Kafky a Martina Bubera, nemůže se na jeho další prací, kterou nyní vydala Paseka, netěšit. Boldt ... víc ...


Sudetoněmectví jako budoucí celosvětový problém

Bernd Posselt

Vážené slavnostní shromáždění, jsem potěšen, že mohu uvítat Horsta Seehofera, který přijel přímo z Madridu. Jsme mu vděčni, že dodržel termín u svého čtvrtého kmene. Vážený pane spolkový předsedo, Franzi Pany, vážení čestní hosté a kolegové z Evropského parlamentu, ze Spolkového sněmu, Bavorského zemského sněmu, vážení a milí sudetští krajané, ... víc ...


Vzduch zabiják

Bára Procházková

Je to obrys ve tvaru ryby, která má na levé straně oko a vpravo nahoře tmavě zbarvený flek. Vypadá jako nádor. Jenže to není ryba, ale mapa naší republiky s okem na místě hlavního města a s nápadnou skvrnou tam, kde v reálu leží Ostravsko. Ten „nádor“ mění barvy podle ... víc ...


Rudolfa Heße prý do Británie vylákala MI6

Je to jedna z nejzáhadnějších událostí druhé světové války – proč se vlastně Hitlerův zástupce Rudolf Heß vydal v květnu 1941 sólo messerschmittem do Británie?

Nová kniha nyní tvrdí, že hádanku vyřešila: k cestě na ostrovy ho vylákal agent britské tajné služby MI6 pod záminkou sjednání mírové dohody. Hessovi však nad Skotskem došlo palivo, a když přistál padákem u Renfrewshire, Britové ho zatkli. Zbytek života strávil ve vězení. Autor nové teorie John Harris v knize ... víc ...


Jak si poradit s korupcí v ministerstvu obrany

Jaroslav Spurný

Je to ta nejskvělejší špatná zpráva z poslední doby. „Představovali jsme si, že to bude zlé, ale je to ještě horší,“ říkají lidé, které si přivedl na ministerstvo Alexandr Vondra. Podle nich se dá minulost ministerstva shrnout do několika vět. Úředníci z obrany, včetně těch nejvyšších, projevovali ve větší míře ... víc ...


Masakr v Katyni

Eduard Stehlík

Před více než 60 lety bylo v Katyňském lese nedaleko Smolenska objeveno několik masových hrobů a v nich těla čtyř a půl tisíce popravených polských důstojníků. Většina z nich měla ruce svázané za zády a byla zabita výstřelem do týla. Mezi zavražděnými byli identifikováni nejen vojáci z povolání, policisté a ... víc ...


Z nacisty hrdinou

Petra Švehlová

Jak budou jednou Češi vzpomínat na svoji nepříjemnou minulost za totality a vlastní roli v tomto režimu? Jaké příběhy o komunismu si budou předávat zdejší rodiny? Najít odpověď nám může pomoci kniha Můj děda nebyl nácek německých historiků Haralda Welzera, Sabine Mollerové a Karoline Tschuggnallové, i když její překvapivá zjištění ... víc ...


Vyhnání z ráje

Petr Třešňák, Bára Procházková

Jak Češi po roce 1918 zatočili s prorakouskou šlechtou. Rodina rychle nakládala zavazadla do kočáru, mnoho jich ovšem nebylo. Stihla sbalit jen nejnutnější osobní věci – nábytek, umělecké sbírky, rodinný archiv a cennosti, to vše zůstalo v útrobách středočeského zámku Smečno. Bylo totiž proč spěchat. Dav vesničanů s holemi v ... víc ...


Míň pelyňku!

Otto Ulč

Takový požadavek s vykřičníkem nahradil původně zamýšlený, emocí nepostižený titulek „Hrubý národní produkt a jemné národní štěstí“. Ano, lapit štěstí, mušku zlatou. O tématu jsem se už několikrát rozepsal. Rozkvétá totiž speciální obor, legitimní studijní disciplína science of happiness, bádání o štěstí, jeho příčinách a zábranách jak jedinců, tak národů, ... víc ...


Neblahý posun hodnot a uvažování

Otto Ulč

Prohlásit se za tvora citlivého, emocionálně snadno zranitelného, žijícího v úzkostech z jakkoliv pofidérního ohrožení – toť náramný trumf, k nepřebití. Za podmínky ovšem, že druhá strana na takovou šarádu přistoupí a odhodí používání téhož metru a týchž kritérií pro jakékoliv počínání. Prosazovat nárok na privilegium nedokazatelného a rovněž i ... víc ...


Ohmatávání kořenů

Otto Ulč

Příjmení mám sice krátké – pouhá tři písmena – ale pro Anglosasy tuze obtížně, až nemožně vyslovitelné. Nemají potíže s druhým písmenem, na němž uvíznou Japonci (nahradivší je rachotivým R, takže pak nebyl v minulosti problém lapat jejich špiony příkazem, aby odrecitovali neviňoučkou lulaby ukolébavku), ale nedaří se jim zvládnout ... víc ...


Posouzení amerického volebního utkání

Otto Ulč

Začnu bizarnostmi: ve státě Connecticutu, per capita bohatším než sousední New York, uvolněné senátní křeslo vyhrál Richard Blumenthal, tamější vysoký politický funkcionář a též lhář. Opakovaně se totiž chvástal svými heroickými zásluhami a útrapami za války ve Vietnamu, do něhož však v životě nevkročil. Poté, když konečně přistižen, své lhaní ... víc ...


Spěšně sdělované dojmy z americké události

Otto Ulč

Dušičky, den všech svatých, návštěva hřbitovů. Prvního listopadu jsem opouštěl náramně příjemnou podzimní Prahu a letadlem napěchovaným víc než třemi sty sardinek pílil přes Atlantik, abych druhého listopadu se zúčastnil amerických voleb. Ty jsou prvního úterý v jedenáctém měsíci roku – válka, neválka, uragány, hurikány, tornáda – vždy tomu tak, ... víc ...


Všichni nejsme stejní a nikdy nebudeme

Otto Ulč

A osudu budiž děkováno, že nám zkrušující uniformita, děsivá perspektiva totalitní jednotvárnosti přece jen nehrozí. Na má dost častá témata týkající se zdejšího amerického světa slýchávám nevlídné komentáře ve smyslu, proč ten Ulč nás něčím takovým otravuje, co je nám do toho, máme jinačí starosti. Jenže vzdálenost zeměpisná může mít ... víc ...


Zvláštní optika politicky korektních feministek

Otto Ulč

Pramatkou feministického hnutí se stala Betty Friedanová s knihou The Feminine Mystique (1963). Postupně však přestala být cílem pouhá rovnoprávnost pohlaví: řady jim tam rozmnožily radikální publicistky, od univerzitní profesorky Catharine MacKinnonové po univerzální prostitutku Andreu Dworkinovou, v jejichž pojetí žena je vždy obětí (victim status), mateřství je žalář, do ... víc ...


Kalousek si udělal z ministerstva svou zbraň

Petr Vašek

Miroslav Kalousek umí využít obrovských pravomocí ministra financí opravdu dokonale. Hloubková kontrola, kterou Kalousek poslal na Úřad vlády, jehož jednu ze sekcí vedl v letech 2007 až 2009 tehdejší vicepremiér a současný ministr obrany Alexandr Vondra, je totiž jen malou ukázkou toho, jak dovede místopředseda TOP 09 držet v šachu ... víc ...


ZAMLČENÉ DĚJINY 2

„Česká společnost se vyznačuje měrou národní hysterie, jakou neznáme u žádného z našich sousedních států.“ (Arnulf Baring)

V jednom z loňských zpravodajů jsme upozornili na pozoruhodný publikační počin Tomáše Krystlíka – Zamlčené dějiny. V těchto dnech se na pultech knihkupců objevil druhý díl knihy a rychle z nich mizí. Připomeňme, že jde o významné dílo, ani ne tak souvislý příběh, jako spíše o výčet faktů a souvislostí, ... víc ...


Tři čeští Wintonové

Mnislav Zelený-Atapana

Českoslovenští Židé nacházeli po okupaci záchranu až v Ekvádoru. Je to zajímavý příběh, v němž dlouho hrál roli hrdiny Ekvádor. Pak se však ukázalo, že šel nacistům na ruku a skutečnými hrdiny byli tři Čechoslováci, kteří umožnili tisícům lidí utéci do bezpečí, zatímco oni sami nakonec z víru války nevyplavali. ... víc ...


Více článků