Komunističtí exponenti

JUDr. Emilie Richterová

Emilie Richterová rozhodovala v roce 77 v politickém procesu o prodloužení trestu krátce před ukončením 9 měsíčního trestu na 2 roky podmíněně.

Žádost o vydání pasu součástí dokumentace STB nalezen 18.11.1989 na střelnici ve vojenském pásmu a zachráněn před zničením spálením. Z dalších materiálů Stb - mikrofiše - bylo zřejmé, že E. Richterová byla využívána 2. správou Stb.

V roce 2001 jako soudce rozhodla o vzetí Vladimíra Hučína do vazby na návrh JUDr. Lenky Šromové, to i přesto, že byla Vladimírem Hučínem informována, že svědci pocházejí z řad bývalé Stb a z okruhu Ludvíka Zifčáka.


Datum Titulek Úryvek z textu Komentář
20.3.1978 ER: Podmínečné propuštění VH s ochrannou lhůtou 2 roky.
originál
str.1
originál
str.2
html
ER: Byla mu stanovena zkušební lhůta v trvání 2 roků. V této době musí odsouzený žít řádným životem pracujícího č1ověka, jinak by bylo rozhodnuto o výkonu trestu,vNVÚ. VH si odseděl ve vazbě téměř celý svůj první trest a když došlo k rozsudku, bylo mu nabídnuto podmínečné propuštění namísto nástupu k výkonu zbytku trestu. Jako nazkušený kriminální živel však ještě netušil, že dva roky ochraného dohled výměnou za měsíc výkonu trestu je velmi nevýhodný obchod. Během ochranného dohledu se musel hlásit na VB, nemohl bez ohlášení cestovat, byl bez důvodu zadržován.
6.5.1983 Emilie Richterová: Žádost o vydání pasu
originál
str.1
originál
str.2
Žádost o vydání pasu ER byla jako součást dokumentace STB nalezena 18.11.1989 na střelnici ve vojenském pásmu a zachráněna před zničením spálením. Z dalších materiálů Stb - mikrofiše - bylo zřejmé, že E. Richterová byla využívána 2. správou Stb. Otázkou zůstává, proč byl součástí materiálů StB a proč měl být zničen. Žádost dokládá, že sestra ER žila ve Vídni.
9.3.2001
Emilie Richterová: VH se bere do vazby
originál
str.1
originál
str.2
originál
str.3
originál
str.4
html
Podle § 68 tr. řádu se obviněný Vladimír Hučín bere do vazby z důvodu uvedených § 67 odst. l písm. b), c), tr. řádu.
13.3.2001
Emilie Richterová: sdělení o vzetí do vazby manželce VH
originál
html
...Vám sdělujeme, že Vladimír Hučín, gen. shora byl vzat do vazby.
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com