Komunističtí exponenti

pplk. JUDr. Ján Murček

pplk. JUDr. Ján Murček byl v 70 a 80. letech náčelníkem obv. odd. VB SNB. Byl významně angažován v KSČ, zpracovával posudky na odpůrce komunizmu. V případě VH vypracoval naprosto nepravdivý posudek, VH s tímto nesouhlasil a v průběhu výslechu byl na Stb v Ostravě opakovaně zbit. Na základě tohoto posudku byl VH dále v roce 1986 odsouzen k tzv. ochrannému dohledu po výkonu trestu v délce 20 měsíců.

Ján Murček se po 17.11.1989 přemístil do policejní školy v Holešově, kde spolu s dalšími příslušníky Stb se stal jedním z vedoucích představitelů této školy. S tímto VH nesouhlasil, aby podložil svá tvrzení, zveřejnil kádrové posudky, které zachránil před zničením Stb (viz. kopie). Tím se dostal do střetu s trestným činem ohrožování utajované skutečnosti a nezákonné nakládání s osobními daty. V průběhu šetření VH upozornil na to, že Ján Murček z titulu své funkce zabránil např. v roce 1982 trestnímu stíhání libijských pilotů, kteří byli v Přerově na vojenském letišti cvičeni k útoku na Izrael (viz protokol). Na VH jsou Jánem Murčekem soustavně podávány podněty k trestnímu stíhaní.

Ján Murček prochází opakovaně trestním spisem a byl předmětem zpravodajského zájmu v souvislosti s levicovým extrmismem a Stb.


Datum Titulek Úryvek z textu Komentář
29.3.1983 Kádrová charakteristika a posudky Jána Murčeka
originál
str.1
originál
str.2
originál
str.3
originál
str.4
html
Jako člen strany se politicky angažuje jak ve stranické práci, tak i masových organizacích. Je členem předsednictva MěV KSČ v Přerově a členem ideologické komise téhož stranického orgánu. Dále je členem výboru TJ Rudá hvězda, členem SČSP, členem ČMS. Je uvědomělý a zásadový člen strany, který její politiku prosazuje a obhajuje. Být posouzen jako dobrý a svědomitý komunista možná není zločin proti lidskosti, související historická fakta a konkrétní činy (viz dále) však zřejmě definují skupinu svědomitých komunistů jako lidí s obecně (nadčasově) nechvalným morálním profilem.
4.1.1984
Murčekův posudek Hučína
originál
str.1
html
Své pravé politické smýšlení nedával znát na veřejnosti, kde vystupoval velmi obezřetně a opatrnicky, aby neprozradil svou nenávist k dnešnímu zřízení.
V tomto smětu bylo se strany občanů na něj několik stížností pro rušení veřejného pořádku a proto nepožívá dobré pověsti.
Do svého bytu si vodil mladé lidi, kterým ukazoval tiskoviny z oboru kulturistiky, ale také na tyto působil v negativním smyslu.
Murčekův posudek Vladimíru Hučínovi obviňovanému z protistátní činnosti jistě nepomohl.
16.9.1984
Posudek Hučína z občanského výboru
originál
str.1
html
Ve svém bydlišti je znám jako dobrý pracovník.Žije klidně a spořádaně se zájmem o sport. V místě bydliště na něj nejsou žádné stížnosti. Hodnocení občanského výboru v otázce sousedských vztahů vyznívá zcela opačně než Murčekův posudek.
16.10.2002 Anna Hučínová: podání vysvětlení
originál
str.1
originál
str.2
html
Já jsem se ho zeptala, proč nepovolil účast mého syna na pohřbu mého manžela, kdy Murček vstal od stolu a zakřičel na mne "ven" a dále se se mnou o ničem nebavil. Obecně nadčasové morální selhání o kterém byla řeč výše je např. zabránění účasti syna na pohřbu svého otce. Pan Murček má toto jednání prokazatelně na svém účtu.
21.11.2002 Vladimír Hučín: podání vysvětlení k trestnímu oznámení Jána Murčeka
originál
str.1
originál
str.2
originál
str.3
originál
str.4
originál
str.5
html
S tímto jsem nesouhlasil, vznesl jsem nějakou invektivu vůči zpracovateli posudku, tedy vůči Murčekovi a následně jsem byl fyzicky napaden. Poté jsem byl předveden před krajského prokurátora JUDr. Vinklera, který mi řekl, že Ján Murček je vysoce postavená osoba v hierarchii VB spojená s politickými zásluhami a že jsem to musel vědět, takže se vlastně jedná o pokračování mé trestné činnosti tedy pobuřování a hanobení států světové socialistické soustavy.
...Konkrétně mi Karel Bagár ukázal součást výslechu jednoho lybijského pilota, který se dopustil násilné trestné činnosti na jedné ženě, tato činnost měla jasný charakter loupežného přepadení, došlo ke zranění ženy a celá věc byla nakonec na základě pokynu Murčeka odložena.
VH obhajuje své výroky na adresu Jána Murčeka a přičítá mu několik závažných jenání: zkreslené posudky, akceptování bití obžalovaného, perzekuce lidí, krytí obecně kriminálních trestných činů lybijských pilotů.
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com