Utajovaní svědci v neveřejném procesu s Vladimírem Hučínem

Vlastimil Švéda

Vlastimil Švéda - klíčový svědek v současném procesu s VH.

Svědectví Vlastimila Švédy bylo základním podnětem zatčení VH, Vlastimil Švéda vypovídá, že mu Vladimír Hučín dodával bomby schopné usmrtit několik lidí, což bylo klíčovým podnětem vzetí do vazby. Požadujte veřejný proces, abyste viděli, jaké důkazy Švéda předloží.

Vlastimil Švéda byl v roce 1977 shledán jako druhotný psychopat (viz dokument níže) medikamenózně neléčitelný s výraně sníženou rozpoznávací schopností. Přesto byl současným bezpečnostním aparátem využit jako klíčový svědek. I z tohoto důvodu požaduje VH veřejný proces, aby vyšlo najevo, kterých svěků je schopna BIS proti němu použít, a nazýva toto "státním terorismem".

Vlastimil Švéda byl dlouhodobě řízen kapitánem STB Milanem Mračkem (prochází trestní spis, strany 7, 9, 22, 134 a další), který se po 17. 11. 1989 ukryl v Holešovské policejní škole jako učitel, kde však byl VH odhalen a z tohoto zaměstnání propuštěn, což byl jeden z důvodů následných aktivit bývalých příslušníků STB proti VH. Manželka Milana Mračka je zaměstnaná u policie ČR v Přerově v oddělení evidence obyvatel.

Datum Titulek Úryvek z textu Komentář
19.2.1977 Psychologický posudek Vl. Švédy
originál
str.1
originál
str.2
originál
str.3
originál
str.4
originál
str.5
html
Obviněný trpí duševní poruchou relativně stálého charakteru, projevující se v příznakový dimenzích tzv. druhotné psychopatie. Příčinně je kladena do souvislostí s traumatem lbi a zánětem mozkových blan v dětství. V psychopathologických projekcích se poruchy proje- vují v podobě nižší diferencovanosti formátu osobnosti s volní slabostí ... a snadné ovlivnitelnosti protektivně působícím partnerem. Podepsaní znalci posuzují schopnost ovládací i rozpoznávací u obviněného jako zmenšené asi o jednu třetinu. Jedná se u něho o duševní poruchu, kterou nelze medicínskými prostředky vymýtit nebo zlepšit. Posudek zpracovaný již pro komunistickou bezpečnost odhaluje labilitu svědka Švédy.
30.3.1977 Protokol o konfrontaci mezi Vl. Švédou a Vl. Hučínem
originál
str.1
originál
str.2
originál
str.3
originál
str.4
originál
str.5
originál
str.6
html
VŠ: Asi ve 20.30 hodin přišla matka HUČÍNA a řekla přede mnou i před HUČÍNEM, že byla se školou klást věnce u památníku Rudoarmějce v Přerově a že v průběhu slavnosti byla zapálena slznotvorná dýmovnice, po které se děti začaly dusit a kašlaly a slavnost musela být potom předčasně ukončena. Doslova tehdy řekla : "Vladíku, ty potvoro, to byl přesně stejný smrad, jako jsem cítila u nás na dvoře před týdnem". HUČÍN se k tomuto jejímu prohlášení nijak nevyjadřoval, pouze se usmíval. Vl. Hučín se již nemusí tajit svými předlistopadovými partyzánskými akcemi :-) Svědek Vl. Švéda o nich však Stb referoval ještě v dobách tuhé normalizace.
19.3.1984 Protokol o výslechu svědka (Vl. Švédy)
originál
str.1
originál
str.2
html
VŠ: HUČÍN se mi svěřil, že natiskl touto dětskou tiskárničkou hesla, která jsou zaměřena vůči našemu socialistickému zřízení, proti Komunistické straně a přátelským vztahům se Sovětským svazem. Tyto letáky natiskl sám ve svém bydlišti a rozhazoval je s auta po Přorově. Měl radost z toho, že přišel ne nápad je rozhazovat pomocí auta. a to proto, že letáky se takto dostanou do širokého okolí. Vl. Hučín se již nemusí tajit svými předlistopadovými partyzánskými akcemi :-) Svědek Vl. Švéda o nich však Stb referoval ještě v dobách tuhé normalizace.
9.3.1996 Hanácké noviny: Chartista opět před soudem
originál
str.1
html
Vlastimil Švéda, vypověděl, že byl mučením a psychickým terorem nucen svědčit proti Hučínovi.
Nátlak StB dodnes nepominul. „Před pár dny mne na ulici zastavil bývalý kapitán II. správy StB Milan Mraček se slovy, že si mám dát pozor, abych na své svědectví nedoplatil, neboť současný režim nepotrvá déle než deset let," vypověděl před soudem Švéda.
V roce 1996 měl Vl. Hučín Švédu na své straně. V současném procesu se karta nestálého svědka Švédy již potřetí obrátila.Jiří Metelka

Jiří Metelka - klíčový svědek proti Vl. Hučínovi.

V utajeném procesu vystupuje pod jménem Josef Dvořák. Před listopadem 89 byl 4 roky využíván STB proti VH. Po roce 89, kdy se VH stal pracovníkem BIS, ho VH odhalil a využil těchto okolností s tím, že jej požádal, aby tuto svoji hanebnou činnost odčinil a infiltroval kruhy krajní levice v blízkém okolí L. Zifčáka. Po nástupu ČSSD byl Metelka získán stoupenci předlistopadového režimu, kteří si nyní upevňovali své pozice, zpět a Metelku využili proti VH s cílem jej odstranit z BIS a následně uvěznit. VH s pomocí Meteleky prokazoval napojení KSČM na ultralevicové organizace, jejichž činnost vyúsťuje v provádění teroristické činnosti na Přerovsku (výbuchy) a další extremistické aktivity krajní levice. VH se vždy snažil zamezit obsazování exponovaných míst ve státní správě bývalými komunistickými představiteli.

Datum Titulek Úryvek z textu Komentář
1.7.1983 Průkazky
kurz pro
kádrové
rezervy
průkazka
SSM
příspěvky
KSČM
1.7.1983 Foto s kamarády
Romana a Jirka
v Moskvě
se škorpióny
1.7.1983 Seznam pomocníků pomocné stráže SNB
originál
str.1
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com