Komunističtí exponenti

Mgr. Jaroslav Filipský

Jaroslav Filipský - soudce okresního soudu v Olomouci

Jaroslav Filipský soudil VH za trestný čin výtržnictví, jím uložený trest byl zrušen v roce 1999, kdy VH prokázal, že to byl naopak on, kdo byl obětí násilí opilých soudruhů při agresi, která nastartovala protistátní dráhu VH.

Jaroslav Filipský soudil také protistátní činnost, jak dokazuje další rozsudek nad učitelem Zdenko Kochem.


Datum Titulek Úryvek z textu Komentář
6.9.1971 JF: Vladimír Hučín je vinen
originál
str.1
originál
str.2
originál
str.3
originál
str.4
html
Vladimír Hučín měl velmi dlouhé vlasy. To vyvolalo odezvu u občanů, kteří se zúčastnili slavnostní schůze KSČ. .. Soud hodnotil provedené výslechy svědků, přičemž zejména jaroslav Reimer, Viktor Novák a další jsou osobami, které mají tu nejlepší pověst, jsou naprosto hodnověrnými občany, kteří byli několikráte vyhodnoceni a vyznamenáni za výbornou pracovní morálku. ... Z toho vyplývá, že to nebili titi občané, kteří vyvolali výtržnost, ale že to byl právě zejména ml. Jiří Matušenko a Vladimír Hučín. Je přeci drzost přijít v roce 1971 s dlouhými vlasy do hospody, kde se už 10 hodin koná "slavnostní schůze" KSČ. A že VH nevěděl, že se tam schůze koná? Přitěžující okolnost. VH v tisku často vypovídá, že tento incident, kdy vyznamenaní opilí soudruzi jeho hlavou rozbili záchodovou mísu a soud ještě celou věc obrátil proti němu, nastartoval Hučínovu kariéru odboje proti komunizmu. Možná začíná být zřejmé, proč je VH tak nekopromisní.
25.1.1972 JF: Zdenko Koch je vinen
originál
str.1
originál
str.2
originál
str.3
html
JF: Zdenko Koch je vinen, že, ... vhodil do domovních schránek nejméně 32 kusů letáků .. a za to se odsuzuje ... k trestu odnětí svobody v trvání 20 /dvaceti/ měsíců, nepodmíněně. Taková byla doba. Prosím nezapomínejte.

Učitel Zdenko Koch narozdíl od VH nebyl kulturista, dostal na celu agresivního spoluvězně a domů se vrátil s podlomeným zdravím.
3.2.1999 Soud: trest Jaroslava Filipského se ruší
originál
str.1
originál
str.2
originál
str.3
originál
str.4
originál
str.5
originál
str.6
originál
str.7
html
Jeho provinění v podstatě spočívalo v tom, že 13.května 1971 zcela náhodně vešel do restaurace známé pod názvem "Komuna". V té době se v restauraci konala slavnostní schůze KSČ, LM a ROH. Protože měl v té době dlouhé vlasy a tričko s anglickým nápisem, vzbudil u přítomných vyznamenaných soudruhů takovou averzi, že ho začali nejprve napadat verbálně a poté i fyzicky. I když byl v důsledku tohoto jejich fyzického napadení zraněn, následným vyšetřováním se cela věc obrátila proti němu, a byl to nakonec on, kdo byl odsouzen. Rozsudek Okresního soudu v Přerově byl dle něj klasickým příkladem tehdejší normalizační mašinérie SNB a justice, ovládaná komunistickou diktaturou. Toto nespravedlivé odsouzení ho natolik zatvrdilo, že se nakonec stal jedním z nejradikálnějších odpůrců, tehdejšího režimu ČSSR, což může doložit nejen rozsudky, ale i dalšími důkazy, svědčící o represivnosti tehdejší komunistické moci a STB. Jeden z mála rehabilitovaných rozsudků VH. Asi nikoho nepřekvapí, že přerovská justice dosud obsazená soudci z dob komunizmu nijak nepřeje Hučínovým rehabilitacím - v podstatě se totiž po ní žádá odsoudit sebe samu.
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com