Proces

Oficiální dokumenty

Oficiální dokumenty, které provázejí současný neveřejný proces s VH od jeho vyloučení z BIS, přes zatčení až po psychologický posudek. Všechny dokumenty jsou součástí utajovaného trestního spisu.

Zejména doporučujeme Protokol domovní prohlídky a Psychlogické zhodnocení VH dole na stránce


Datum Titulek Úryvek z textu Komentář
18.1.2001
Hučín: Odvolání proti zániku osvědčení
originál
html
Zavrženíhodné je také to, že OVB mi oznámilo odebrání osvědčení v době , kdy mám jako poškozený a zároveň jako svědek čelit útokům komunistů soustředících se kolem týdeníku Nové Bruntálsko. Za dané situace je velmi podezřelé , že rozhodnutí OVB v podstatě naplňuje požadavky levicových extrémistů.
12.2.2001
Hučín: Odvolání proti propuštění
originál
str.1
originál
str.2
html
V zákonné lhůtě podávám odvolání proti rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru ze dne 30.1.2001.
12.2.2001
Hučín: Odmítnutí rozkazu
originál
html
Za dané situace odmítám identifikovat své osvědčené zdroje. Své rozhodnutí odůvodňuji především tím, že identifikací svých zdrojů bych ohrozil jejich životy. V souvislostí se zpravodajskou činností VH došlo k úmrtí třech osob. U Otakara Křivánka se jednalo o zřejmou souvislost s jeho spoluprácí s osobou VH v rámci BIS, zemřel na následky mučení a mnohočetných zranění a to zřejmě poté, co byl odhalen jako informátor VH v problematice disfunkce státní zprávy. Pavel Trhlík upozornil VH na pracovníky BIS, kteří působili v minulosti v řadách STB. MUDr. Zdeněk Měřický zahynul sebevraždou krátce poté.
Z těchto důvodů a z důvodu krajní nedůvěry v osobu Jana Prince odmítl VH vydat svému nadřízenému Janu Princovi své zdroje.
7.3.2001
Policie: Sdělení obvinění
originál
html
1. tento rozkaz přes upozornění ředitele teritoriálního odboru ze dne 15.2.2001 nesplnil
2. přechovával výbušku V 30-b
3. opatřil a přechovával výbušninu na bázi HMTD
Jan Princ spolu se Stanislavem Vránou podali podnět k trestnímu stíhání na VH pro neuposlechnutí rozkazu. Stanislava Vránu opakovaně odhalil VH jako člověka, který má za úkol rozvracet činnost 4. odboru - levicový extrémismus.
Finální obvinění z trestného činu nedovoleného ozbrojování se týká dvou malorážek, výbušniny byly jen halo.
7.3.2001
Hučín: Vyjádření k obvinění
originál
str.1
originál
str.2
originál
str.3
originál
str.4

html
1: jsem tímto postojem chtěl chránit osoby - jejich zdráví a životy, se kterými jsem pracoval v souvislosti s mou aktivitou v BIS.
2: žádnou výbušku V 30b) jsem ve svém držení neměl
3: žádnou výbušninu typu HMTD jsem nikdy sobě neopatřoval
8.3.2001
Protokol domovní prohlídky
originál
str.1
originál
str.2
html
plastová láhev připomínající armádní imitační prostředek
prohlídku provedl pplk. JUDr. Hádek
Divadlo, které představila policie při prohlídce hřbitova, ze kterého byli širokým kruhem vytlačeni novináři mělo jediný smysl - zakrýt, že žádné Hučínovy výbušniny ve skutečnosti neexistují. Policejní protokol z prohlídky hřbitova to dokazuje. Pro úplnost - při související prohlídce domu Hučínových byly nalezeny dvě malorážky.
13.11.2001
PhDr. Naděje Kubíčková:
Psychologické zhodnocení (Vl. Hučína)
originál
str.1
originál
str.2
originál
str.3
html
Jeho intelektovou kapacitu lze hodnotit orientačně jako pásmo dobrého průměru až nadprůměru s dobrými paměťovými schopnostmi. Podezření na přítomnost duševní poruchy se v dostupných materiálech včetně rozhovoru s obviněným nevyskytuje.
Vysoká sebedůvěra akcentuje zodpovědnost, pečlivost, systematičnost , preferuje svědomí. Výraznější potřeba nejen osobní nezávislosti, ale i širší osobní svobody.
Na celé kauze možná nejvíce alarmující skutečnost, že v roce 2001 v demokratické České republice byl Vladimír Hučín 2 měsíce držen v psychiatrickém zařízení v Brně - Bohunicích se zřejmým záměrem zdiskreditovat VH před veřejností coby duševně narušeného člověka, nebo snad zlomit jeho odpor v psychicky tvrdém prostředí. VH však nebyl ani zlomen, ani nebyla prokázána žádná duševní choroba, naopak.
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com