Nepřející soudy - případ Jiří Pščolka

Jiří Pščolka
Jiří Pščolka - nám. krajského policejního ředitele. Sledován VH z důvodu, že potlačoval práci na problematice levicového extremizmu neboť sám jako starý komunista se cítil být ohrožen spolu se svými přáteli, kteří studovali v SSSR (viz. krajský vyšetřovatel, plk Břetislav Veselí - 4 roky škola v Leningradě). Šéf týmu Výbuch vyšetřujícího přerovské a olomoucké výbuchy neustále odvracel pozornost od krajní levice, kterou VH označoval za pachatele. Jiří Pščolka byl jedním z hlavních iniciátoru zatčení VH. Jiří Pščolka věděl z první ruky, že na hřitově se žádné výbušniny nenašly.
Datum Titulek Úryvek z textu Komentář
17.3.2001 MF Dnes, Jiří Pščolka: Hučína podezříváme, říká policie
originál
html
Šetření jsme proto zaměřili k Hučínovi a zhruba loni na jaře jsme získali první indicie o jeho možné účasti na výbuších. Šlo o závažné podezření a následující úsilí týmu se pak soustředilo na obstarání takových důkazů, které by obstály u soudu.
Všechnv důkazy proti Hučínovi jsme získali zákonnou cestou.
Jiří Pščolka - nám. krajského policejního ředitele jasně obviňuje VH z výbuchů, vše "má podloženo" důkazy, které jen momentálně z profesionálních důvodů nemůže předložit.
Pščolka přitom z první ruky věděl, že na hřbitově u Hučínů se našla pouze plastiková láhev a v domě dvě malorážky.
27.5.2002 Ladislav David: Trestní oznámení
originál
html
Pokud je mi známo, tak proti kapitánu Vladimíru Hučínovi do dnešního dne nebylo zahájeno trestní řízení ve věci jeho údajné účasti na bombových explozí v Přerově. Proto se domnívám, že tato veřejně vyslovená podezření, podpořena zprávou o údajné existenci jakýchsi důkazů, navíc vyslovena pracovníkem policie jsou způsobilá vyvolat u určité části veřejnosti, především pak čtenářů deníku MF DNES v okolí Přerova a osob blízkých kapitánu Hučínovi obavy z toho, že v jejich blízkosti se pohyboval a pohybuje 'nebezpečný terorista'. Trestní oznámení podané nezávislým novinářem Ladislavem Davidem dokresluje, že nejenom samotného VH se dotkl Pščolkův článek.
12.12.2002 Hučín: trestní oznámení
originál
str.1
originál
str.2
html
Je dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty uvedeného trestného činu pomluvy jmenovaným a proto navrhuji, aby bylo zahájeno šetření v této věci orgány trestního řízení.
Je nutno upozornit také na to, že PŠČOLKA si je vědom své mnohaleté hanebné minulosti normalizačního komunistického poskoka - příslušníka SNB, kolaboranta se sovětskou okupací a následnou normalizací. PŠČOLKA si mimo jiné velmi dobře uvědomoval, že já jako jeden z představitelů protikomunistického odboje, jsem pro něj tak jako pro ostatní PŠČOLKOVY někdejší, ale i současné soudruhy v řadách bezpečnostních složek vážným nebezpečím v souvislosti s prověrkami osob pro styk s utajovanými skutečnostmi a to zejména proto, že jako bývalý předseda Občanské komise a později důstojník BIS jsem se profesně také zabýval i problematikou subverze a disfunkce státní správy.
VH podává trestní oznámení ovšem pro trestný čin pomluvy.
6.1.2003 Státní zástupkyně Svatava Špottová: Sdělení
originál
str.1
html
Okresní státní zástupkyní v Přerově podána Okresnímu soudu v Přerově obžaloba, mj. i pro skutek spočívající v tom, že jste předal další osobě výbušku s tím, aby tato provedla výbuch dle Vašich instrukcí s určením místa a času výbuchu a dále, že nejméně ve dvou případech jste neoprávněně od jiného získal a měl v držení výbušninu, což je předmětem řízení před Okresním soudem v Přerově.
Vyjádření plk. JUDr. Jiřího Pščolky publikované v MF Dnes dne 17. 3. 2001 v žádném případě nenaplnilo skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy dle § 199 tr. zákona.
Paní zástupkyně poněkud nepochopitelně vyvrací šíření poplašné zprávy, ačkoliv VH požadoval šetření trestného činu pomluvy. I kdyby, odkazuje se na obvinění o předávání výbušnin, které je již více než rok tutláno v neveřejném procesu, protože důkazy, které má Vlastimil Švéda, kterému měly být udájně výbušniny předávány, jsou podle VH absurdní - viz též Utajovaní svědci.
20.2.2003 Státní zástupkyně Svatava Špottová: Sdělení
originál
str.1
originál
str.2
html
Při prostudování jsem jej přezkoumávala z hlediska naplnění skutkové trestného činu šíření poplašné zprávy,... neboť sám oznamovatel ve svém podání nespecifikuje, jakým způsobem byla ohrožena jeho vážnost jak v zaměstnání, tak v rodině, event. že by tímto došlo k jiné vážné újmě.
(Pščolka) hovoří toliko o tom, že šetření ve věci bylo zaměřeno k osobě pana Hučína a jeho možné účasti na výbuších a že vše, tedy charakter a množství důkazů budou předmětem dalšího vyšetřování a jediným subjektem, který vše zhodnotí, bude soud.
Paní zástupkyně absurdním způsobem vysvětluje, proč "iniciativně" zkoumala trestný čin šíření poplašně zprávy místo požadovaného šetření pomluvy. Veškeré další nařčení Pščolky pak odmítá.
Všimněte si její poznámky o tom, že VH díky "utajovanému procesu získává u veřejnosti stále větší podporu". Zní to asi takto: "Co si VH vlastně stěžuješ? Jsi populární!" - VH byl vozen v řetězech, příbuzní alarmovali, že možná nepřežije tvrdou vazbu, 2 měsíce se jej psychiatři snažili položit.. neříká se tomu cynizmus?
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com