Práce Vladimíra Hučína v BIS

VH byl dlouhodobě hodnocen jako jeden z nejproduktivnějších pracovníků BIS. Zcela přirozeně pracoval na poli levicového extremizmu a provázanosti levicových extrémistů se státním aparátem. VH nepotřeboval žádnou dodatečnou motivaci, jeho motivací jsou na vlastní kůži prožité represe levicového režimu. Jako člověk, který se už před 20 lety smířil s tím, že opakované věznění a tvrdé výslechy také jednou nemusí přežít, je neúplatný a nezkompromitovatelný.

Po nástupu ČSSD k moci došlo k posílení vlivu levicově orientovaných osob, do BIS nastoupili levicoví sympatizanti nezřídka svázaní s bývalým režimem a přirozeně stoupal tlak na zastavení práce enormně aktivního Vladimíra Hučína. Roku 2001 se konečně podařilo zastavit ho docela.

Ačkoliv Vladimír Špidla je antikomunista (zažil si také své), nelze podle něj soudit celou ČSSD a jak selský rozum velí, blíže doleva, blíže komunistům. A ta blízkost a její důsledky jsou pro dobromyslného voliče zřejmě omračující.

Služební záznamy Vladimíra Hučína z BIS najdete ZDE.


Datum Titulek Úryvek z textu Komentář
3.9.1992 Zavedení svazku o činnosti bývalých příslušníků Lidových milicí
originál
str.1
originál
str.2
html
V současnosti řada bývalých příslušníku LM,SČSP a KSČ zastává vedoucí místa v tomto podniku a lustrační zákon je zde veřejně zesměšňován.
. U některých bývalých členů LM je důvodné, podezření, že mají v ilegálním držení krátké kulové zbraně a není vyloučeno že se jedná i o samopaly,které pocházejí ze skladů zbraní LM.
Návrh zavedení akce SILON, která se soustřeďuje na aktivity býv. příslušníků lidových milicí reagujících na polistopadový vývoj. Akce se týká objektu podniku Přerovské strojírny, z jehož bývalého skladu LM zmizelo zrhuba 30% střelných zbraní a výbušnin.

Úryvek z vyhodnocení svazků
Bylo zachyceno něklik signálů o tom, že bývalí členové LM ukrývají kulové zbraně, které byly získány v souvislosti s jejich bývalou činností v LM. Jde o osoby, které se nemohou smířit s polistopadovými změnami v ČR. Byly získány konkrétní informace, že v roce 93 bylo skartováno zančné množství dokumentů, které potvrzovaly aktivity osob v souvislosti s činností LM a v nomenklatuře KSČ. V souvislosti s těmito aktivitami byly zjištěny tyto osoby: Marák Ctirad, který dříve působil jako okresní náčelník LM v Přerově a jeho syn Marák Miroslav, dále předsteda organizace Antifa Bořivoj Červenka, příslušník policie Václav Konvička a další.

U těchto lidí bylo zjištěno podněcování třídní nenávisti a jejich aktivizace a činnost v extrémisticky orientovaných organizacích jako je Antifa, klub čs pohraničí, strana čs kom. a další. Podrobněji jsou ve svazku získávány informace z oblasti Přerovska a Kroměřížska. Ve svazku je dokumentováno, že tyto organizace jsou ve spojení s generálním konzulátem Ruska. Operativní činností se zjišťuje jejich úzké napojení na pracovníky policie a armády.
20.1.2000
Služební hodnocení
originál
str.1
originál
str.2
originál
str.3
html
Je specialistou především ve svěřeném segmentu, kdy je zodpovídá za rozpracování problematiky subverze na obhospodařovaném teritoriu.
Hodnocený již od svého nástupu v r. 1991 působí v operativě, a to především se zaměřením na výše zmíněnou problematiku, kde jej lze považovat za specialistu. Výrazným rysem je schopnost systematické, cílevědomé a detailní práce.
16.2.2001 Posudek o služební činnosti VH
originál
str.1
html
Mezi charakterové vlastnosti hodnoceného patří houževnatost, cílevědomost. Své názory se snaží prosazovat často nekompromisním způsobem, což zřejmě souvisí s jeho negativními zkušenostmi s režimem před rokem 1989.
4.9.2002
Podání vysvětlení týkající se nákupu knih "Kato"
originál
str.1
originál
str.2
originál
str.3
originál
str.4
html
Na začátku bych chtěl uvést, že institut policejního orgánu BIS je pro mne tak naprosto nedůvěryhodná a považuji za provokaci, že takový orgán, který je personálně obsazen bývalými komunistickými esenbáky a estébáky, svazáky a podobnými individui jako je Panaš, Popel a spol., neboť tito lidé se samozřejmě museli cítit ohroženi mou přítomností v BIS, neboť znali můj styl boje proti komunismu a věděli, že jsem k této práci v BIS byl doporučen politickými vězni a KAN.

Ona sdělila jak to, že to nevím a vysvětlila mi o co se jedná. Poté převzal telefon někdo jiný z Prahy, byl to mužský hlas, domnívám se, že to byl Lang, ale nejsem si jist, který se dotazoval jak to je s tou knihou.

Domnívám se, že svazek na tuto problematiku veden nebyl. Na takové věci se svazky nevedou. To se všechno tutlá. :-)
Protokol v rámci aktuálního procesu o výslechu VH ve věci skupování knihy KATO v rámci činnosti BIS. VH kritizuje, že byly zastaveny důležité zpravodajské operace ohrožující vnitřní bezpečnost státu kvůli skupování knihy KATO v době kdy Jan Kavan kandidoval jako senátor.
Epanastatis Prusalis
Epanastatis Prusalis - dokumentace
inzerát
ČSSD
bláznivé
noviny
Prusalis
a Štěpán
Štěpán
na zámku
Tady jsme na jednom případu prokázali, to se týká jednoho řeckého milionáře, jmenuje se Epanastatis Prusalis, v Porubě má zámek, který má cenu asi 300 milionů. Je smutné, že do vínku tohoto zámku i Václav Klaus vložil 10 000 Kč, což bylo zpravodajsky potvrzeno a zpracováno. Pak tento zámek začal navštěvovat Miloš Zeman, a samozřejmě bývalá důstojnická elita Stb. Pracoval jsem na tom, přinesl k tomu řadu dokumentů, fotografií, záznamů, zpravodajských i jiných operativních úkonů, které byly provedeny, a bylo jednoznačně prokázáno, že tento řecký komunista, který výrazně sponzoruje KSČM na severní Moravě, na svém zámku vlastně provádí a umožňuje kontakty ruských tajných služeb, pracovníků ruských tajných služeb především z brněnského konzulátu, pracovníků iráckého zastupitelství, indického a dalších, kdy docházelo ke vzájemným kontaktům mezi Ludvíkem Zifčákem, Miroslavem Štěpánem, pracovníků generálního konzulátu Ruska a lidí ze severní Koreje a dalších. Toto bylo fotodokumentací zadokumentováno do spisů. Velmi intenzivně se na tom pracovalo, když byl ředitelem BIS Stanislav Devátý. Jak nastoupila sociální demokracie (bylo zjištěno, že tento zámek navštěvuje Miloš Zeman), veškeré tyto akce byly přerušeny, protože se začalo tvrdit, že tyto operativní postupy jsou namířeny proti parlamentní straně, což KSČM je. Na tomto konkrétním případu se prokázalo propojení mezi KSČM a ultralevicí a to na severní Moravě, pracovníky tajných služeb Ruska a jiných států, především států podporujících mezinárodní terorismus. Tyto akce byly přerušeny.
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com