Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2003


Jak jednati s úředníkem českým (táborským)

Eva Kubátová

Po letech nedobrých zkušenosti s prací mnohých táborských úředníků, dovolte následující shrnutí:

1. Úředník považuje občana za absolventa nejvýše základní pomocné školy a podle toho s ním také jedná

2. Úředník nemá ve zvyku občana jasně, přesně a hlavně PŘEDEM o závažných investičních akcích informovat

3. Úředník očekává, že si občan přijde každý týden na radnici zalistovat územním či regulačním plánem a přečíst si veškeré radniční nástěnky

4. Úředník neočekává, že by si občan rád o některých plánovaných akcích

podiskutoval, popř. s nimi vyjádřil nesouhlas

5. Úředník dosud nezná pojmy koordinace, efektivita a profesionalita

6. Úředník zastává názor "co mě nepálí, nehasím", "co se jednou rozhodne, už se nedá změnit" a "když se vám to nelíbí, dejte si to k soudu"

Po letech nedobrých zkušenosti s prací mnohých táborských úředníků doporučuji proto všem občanům:

1. Úřady navštěvujte pouze v doprovodu několika dalších osob. Pokud Vám úředník po čase začne nestydatě tvrdit, že informace, o kterých se postupně dozvídáte z tisku nebo z úřednické korespondence, Vám byly již dávno poskytnuty, budete mít svědky, že tomu tak nebylo

2. Otázky, které chcete úředníkovi položit, si připravte předem a napište si je

3. Kategoricky požadujte jasné, přímé a věčné odpovědi. Tyto si nechte nejraději třikrát zopakovat a potvrdit. Úředník totiž rád hovoří úplně o něčem jiném, vymlouvá se a vytáčí

4. Pokud úředník není schopen dotaz přesně, jasně a bez uhýbání odpovědět, požadujte rozmluvu s nadřízeným, popř. s jinými kompetentními osobami a nadřízenými orgány.

5. Odpovědi úředníků si za jejich přítomnosti ještě v úřadě zapište. V tomto smyslu vřele doporučují použití diktafonu. Vždy vyžadujte veškeré kopie dokumentu, které se daného problému týkají (viz zákon 106/1999 Sb.)

6. Úředník Vám NIKDY neposkytne VEŠKERÉ informace, které jsou mu známy Ukončete proto každou návštěvu úřadu otázkou, zda Vám byly podány opravdu všechny informace, které se k danému problémů vztahují

7. Pokud máte pochyby o kvalitě poskytnutých informací (či úředníka), neváhejte a okamžitě vyhledejte právnickou pomoc. Jedna návštěva právníka Vám může ušetřit roky hádání se s úřady nebo roky ježdění po soudech

8. S otázkami, připomínkami či protesty se obracejte rovněž na všechny zastupitele města, senátory a poslance zvolené za váš kraj

Shrnutí:

Úředníci jsou tady pro nás, jsou placení z našich daní a za své činy (mnohdy spíše přečiny) jsou nám odpovědní. Pokud jim to stále není jasné, je načase je tomu naučit. "Výchova" našeho úřednictva by se proto měla stát prioritou všech občanů. Jak si je vychováme, takové je budeme mít. Já osobně již hloupost, lajdáctví a nabubřelost naší rádoby vrchnosti nebudu za žádných okolností tolerovat.Zpátky