Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2008


Editorial

Všem čtenářů se omlouváme na přibližně dvoutýdenní výpadek website CS-magazínu a tedy čísla 1/2008. Hard disc v serveru vypustil nenávratně svou duši po necelých pěti letech provozu. Učinili jsme opatření, aby příště při podobném zhroucení nebyl výpadek delší než jeden den.

Pokud můžete, tak pošlete, prosím, finanční příspěvek na vydávání CS-magazínu na adresu: CS-magazín Middelstestraat 11 ... víc ...


Události od 17. prosince 2007 do 17. ledna 2008

Bohumil Doležal

Denní komentáře Bohumila Doležala k událostem v České republice i ve světě podle českého denního tisku. Komentáře se vztahují jen ke dnům, kdy v ČR vycházejí hlavní deníky. Pondělí 17. prosince Čeští zákazníci prý houfně nakupují v německém příhraničí, něco je tam pro nás už levnější než tady. Přece jen ... víc ...


Šedé eminence karibské krize

Jan Adamec

Historici, analytici i politici se desítky let snažili rozlousknout, co přimělo sovětského vůdce Nikitu Chruščeva ke snaze umístit na Kubu jaderné rakety. Teprve v posledních letech se podařilo zjistit, s jakými plány do této hry vstupoval. Nové práce historiků zároveň podtrhují význam polozapomenutých mužů, kteří nestáli v záři televizních kamer, ... víc ...


Postavit se čelem k pravdě a vlastní minulosti

Alla Balkovska

To je třeba podle předsedy Kruhu přátel česko-německého porozumění. Delší čas již uplynul od chvíle, kdy jsme si povídali s předsedou Kruhu přátel česko-německého porozumění Bohumilem Řeřichou z Lubence o Postoloprtech. Snaží se o uctění památky postoloprtských Němců, zavražděných v létě roku 1945. Narazil, když roku 2005 zastupitelstvo jednoznačně zamítlo ... víc ...


Korupce: 34 milionů na firmu

František Bouc

Ačkoliv se již několik let zasazuje za vyšší transparentnost podnikatelského prostředí v zemi, při hodnocení vyhlídek podnikatelů na úspěch v podmínkách české ekonomiky má předseda představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR Bedřich Danda jasno hned: „Poctiví podnikatelé mají stále velmi malou šanci konkurovat v této zemi těm nepoctivým.“ Zveřejněná studie ... víc ...


Ach ta zvláštní česká škola

Jan Brabec

Úřady tvrdí, že o nic nejde. To ale neznamená, že verdikt Evropského soudu pro lidská práva je pro Česko příjemný: soudci totiž prohlásili, že svým spoluobčanům romského původu bráníme v rovném přístupu ke vzdělání. A kontrola v terénu naznačuje, že pokuta 4000 eur za každého žalobce, který si ve Štrasburku ... víc ...


Můj život na zámku

Jan Brabec

V pustině není vidět jediného člověka. Na dně obrovské jámy se jen ztěžka pohybují těžební stroje, všude po obzoru pak komíny chrlí oblaka kouře. Jsme ve velkolomu Československé armády o rozloze téměř dvou desítek kilometrů čtverečních. Gigantický černý kráter úplně vymazal romantickou krajinu severočeského Podkrušnohoří: v rámci neúprosného dobývání hnědého ... víc ...


Trochu to píchne a jsme v bezpečí

Hana Čápová

Stát nás nutí, abychom své děti nechali očkovat. Tomu, kdo neposlechne, hrozí pokuta. V krajním případě může být dítě na čas „zabaveno“. Fakt, že očkování má také svá rizika, však zdejší odborníci lidem přiznávají neradi. Dnes patnáctiletý Tomáš a jeho sedmiletý bratr Pavel si s očkováním prožili své. Trápení začalo, ... víc ...


Znalcům se dají vytknout jen maličkosti

Hana Čápová

„Znalecký posudek je důkaz velké síly,“ říká Luboš Dörfl, místopředseda středočeského krajského soudu, který se podílí na přípravě nového zákona o soudních znalcích. LN Popisujeme zneužití psychiatrie za komunismu. Přesto současný znalec řekl, že nesvéprávnost je na místě. Jak se dotčený muž může bránit? Jedině v rámci původního nebo nově ... víc ...


Znalec stvrdil perzekuci

Hana Čápová

Když v roce 1980 zbavili Jana Kováře svéprávnosti, šlo o učebnicový příklad zneužití psychiatrie. Současný soudní znalec dal ale tehdejší zvůli za pravdu. Obchod s oděvy v přízemí rodinného domu ve Skutči stát Kovářovým zabral v roce 1960. Národní výbor šel ještě dál, než ukládalo vyvlastňovací rozhodnutí. Zabavil rodině celý ... víc ...


Znevýhodňování romských dětí musí přestat

Evropská komise vyzvala Českou republiku a Slovensko, aby přijaly taková opatření, která v budoucnu zabrání diskriminaci romských dětí ve vzdělávání. Komise tak reagovala nejen na aktuální zprávu Amnesty International (AI), která poukazuje na nerovnoprávné zacházení s romskými dětmi na Slovensku, ale i na úterní výrok Evropského soudu pro lidská práva na obdobné téma týkající se Česka. Podle mluvčí komise Kathariny von Schnurbein si komise situaci v ČR a na Slovensku uvědomuje. „Doufáme, že obě země přijmou taková konkrétní opatření, která nerovnoprávnost překonají,“ řekla.

Nová zpráva Amnesty International poukazuje na problém „otevřené segregace“ romských dětí na Slovensku. Podle AI je velký počet dětí nucen chodit do škol, jejichž žáky jsou pouze Romové, další romské děti jsou umisťovány do zvláštních škol, ačkoli nemají potíže s učením. Před dvěma dny Evropský soud pro lidská práva rozhodl, ... víc ...


Pluh a mor

Václav Cílek

Člověk mění klima už od pravěku a možná, že na tom v konečném součtu vydělá. Před několika lety jsem oslovil australského klimatologa Billa Ruddimana s nabídkou, zda nechce spolupracovat na velké mezinárodní encyklopedii. Odpověděl mi, že se chystá do důchodu a že se konečně potřebuje zastavit a pochopit, na čem ... víc ...


Není hajzl, jako hajzl

Milan Cimburek

Na radu přítele jsem si zakoupil knihu Slovník nespisovné češtiny. Chci se rozepsat o hajzlech, a tak se do slovníku dívám. To slovo je přeci ryze české, tak musí být v knize „správně česky". A ono to slovo tam skutečně není, ale je v té mojí nové knize a dosti ... víc ...


Když pomník, tak úplně všem

Bohumil Doležal

Páteční Mladá fronta Dnes (11. 01. 2008 – pozn. red CS-magazínu) informuje o iniciativě nadačního spolku z Frankfurtu nad Mohanem: jeho členové by rádi zřídili v Postoloprtech pomník s pamětní deskou, připomínající zmasakrování Němců, k němuž tu došlo po skončení druhé světové války. Obětí bylo skoro 800, byly mezi nimi ... víc ...


Opočno je naše!

Bohumil Doležal

„Zámek Opočno zůstává státu!“, zní jásavý titulek v Právu. O zámek totiž probíhal vleklý restituční spor mezi Josefem Colloredo-Mansfeldem a pak jeho dědičkou a dcerou Kristinou na jedné, a českým státem na druhé straně. Zámek Colloredo-Mansfeldovi zkonfiskovali v roce 1942 nacisté pro nepřátelský postoj k Třetí říši. Po roce 1945 ... víc ...


„Osmičky“ v novodobých českých dějinách

Bohumil Doležal

Redaktor přílohy LN Orientace František Šulc se na mne v souvislosti s chystaným článkem obrátil s několika otázkami na téma zmíněné v titulku. 1) Která z dat končících na „osmičky" (1848, 1918, 1938, 1948 a 1968) považujete z hlediska mentality českého národa za nejdůležitější a proč? Mentalita národa se hrozně ... víc ...


Pan prezident se má nejlíp

Bohumil Doležal

Prezidentský projev je v našich končinách zvláštní žánr: národ očekává, jak to z posvátnosti funkce plyne, něco obdobného tomu, jako když Libuše věští slávu Prahy. V konkrétní politické situaci to bývá úkol velmi choulostivý - jako např. letos, kdy pan prezident potřeboval trochu napomoci svému znovuzvolení, ale tak, aby to ... víc ...


Patnáct let poté

Bohumil Doležal

Následující řádky se opírají o zkušenost člověka, který byl „u toho“ víc než jiní: v roce 1990-1992 jsem byl poslancem FS, pak rok poradcem českého premiéra Klause. Jako poslanec jsem ovšem zastupoval málo vlivnou stranu, která trpěla nepřízní tehdejších mocných, a ke Klausovi jsem přišel vlastně až poté, co byly ... víc ...


Případ, na kterém záleží

Bohumil Doležal

V prvních dnech příštího roku vstoupí do finále prezidentská kampaň - a taky jeden dílčí případ, který s ní nesouvisí jen zdánlivě. V roce 2003 schválil parlament novelu zákona o soudech a soudcích, v níž se zvyšovala věková hranice pro způsobilost vykonávat soudcovskou funkci z 25 na 30 let. Pro ... víc ...


Příběh „francouzské špionky“ paní R.

Adam Drda

Případ paní R., s nímž se můžete v hrubých rysech seznámit na následujících řádcích, patří k těm nejotřesnějším. Neodehrál se na počátku komunismu, ale o deset let později. Paní R. byla (spolu se svou přítelkyní) odsouzena 27. listopadu 1962 u Městského soudu v Praze za podvracení republiky a vyzvědačství k ... víc ...


Desítky továrníků mají naději. Když Baťa vyhraje

Václav Drchal

Ani dvaapadesát let po znárodnění většiny československého průmyslu není jasné, zda stát nedluží obraným podnikatelům miliardy. O svá práva se nyní hlásí Tomáš Baťa, potomek nejúspěšnější prvorepublikové podnikatelské rodiny. Pokud uspěje u Evropského soudu, kde si už předloni na Česko stěžoval, mohou jeho příkladu následovat další továrníci. Podle advokátky Kláry ... víc ...


Pachtýř platí pachtovné

Václav Drchal

Pacht, služebnost nebo beneficient. Právníci těmto málo používaným, archaickým slovům rozumějí, běžný člověk už tolik ne. Návrh nového občanského zákoníku se jimi přesto hemží a ministerstvo spravedlnosti se především kvůli archaickému jazyku rozhodlo přijetí léta připravovaného zákoníku nejméně o rok odložit. „Souhlasíme s tím, že některé archaismy by měly být ... víc ...


Zámek Opočno zůstává státu

Václav Drchal

Zámek v Opočně zůstává i nadále státu. Nejvyšší soud včera (06. 12. 2007- pozn. red. CS-magazínu) zamítl dovolání Kristiny Colloredo Mansfeld, jejíž předci renesanční památku po tři staletí vlastnili. Dědička slavného rodu, který připravily o zámek Benešovy dekrety, se ale jen tak vzdát nechce a nejspíš se obrátí na Ústavní ... víc ...


Kdo se bojí změn v občanském zákoníku

Karel Eliáš

Představme si svobodného třicátníka, který žije na venkově v domě po rodičích. Před půl rokem si přivedl přítelkyni. Pojmenujme je Jakub a Anna. Žijí spolu, zařizují domácnost, plánují svatbu. Při letní spršce zjistí, že jim teče do domu. Jakub mění na střeše prasklou tašku. Uklouzne, pádem se těžce zraní. Sběhnou ... víc ...


Hieroglyfické poselství o zkáze rodiny

Luděk Frýbort

Rozdíl mezi současným a někdejším stavem není tak radikální, jak se zdá; příčina osobního maléru je a byla táž, totiž špatná volba. Jenže dnes lze omyl mládí napravit. Žijeme v prolhaném, úpadkovém čase. Dnešní mládež nemá žádnou úctu k rodičům, je skrz naskrz zkažená, nezná trpělivost a sebeovládání. To jsou ... víc ...


O mešitách a bajonetech

Luděk Frýbort

Demokracie není pro nás víc než vlak, do nějž nastoupíme, abychom se snadněji dostali k cíli. Mešity jsou naše kasárna, minarety jsou naše bajonety, kopule naše přílby, věřící naši vojáci. (Recep Tayip Erdogan) Je to problém: kdy má člověk politikovi věřit? Když sedí na podřízeném místě a říká celkem bez ... víc ...


O té dnešní drahotě neboli Na vlně paniky

Luděk Frýbort

Razantní zvyšování cen je v celé Evropě nepřehlédnutelné, jen mi není zcela zřejmo, v čem hledat příčinu. Že by se najednou celá miliarda a čtvrt Číňanů mohla utlouci po mléce a jiných dosud netradičních produktech, jak se tak píše, se mi nechce zdát; mám s jejich zemí poměrně čerstvou zkušenost ... víc ...


Ohlédnutí za výročím promarněných možností

Luděk Frýbort

Nevracel bych se k výročí tzv. sametové revoluce, kdyby mě k tomu nepřiměly oslavné komentáře, jimiž se u té příležitosti zahemžil český tisk. Tak mezi jinými projevil pan Erik Tabery ve 47. čísle týdeníku Respekt zadostiučinění nad tím, že se navzdory jistým nedostatkům podařilo - cituji - naplnit všechny cíle, ... víc ...


Palicí či fíglem aneb Putinizace po česku

Luděk Frýbort

Podpořme naše mrňousy, i když čunkují, kuchtují a vůbec si pošetile vedou; je to jakkoli děravá, ale přece jen jakási hráz proti plíživé putinizaci. Odedávna tomu tak jest: čeho jiní dosahují brutální silou, toho Čechové fíglem. Byly tuhle například ty ruské volby, příklad brutální síly. No, ne že by gospodar ... víc ...


Polínko ke sporu o prezidentské kandidáty

Luděk Frýbort

Abych tak pravdu děl, blížící se prezidentské volby v zemích českých mě velkým očekáváním neplní. Kandidát srdce mého, Karel kníže ze Schwarzenbergu, mi dal košem, a pro nikoho jiného se jaksi nedokáži nadchnout. Pan Švejnar je mi sice sympatický, ale dost si u mne rozlil ocet svým špásováním s komunisty; ... víc ...


Je Milada Horákova falešnou modlou?

Ross Hedvíček

Jako obvykle zamířím do oblasti, o níž se žádné české noviny neodváží napsat. Už delší dobu s úžasem sledují pokusy o beatifikaci Milady Horákové, české političky (1901-1950) popravené komunistickým režimem 27. června 1950. Tyto snahy podporuje i KSČM (jestli vám tady nezablikalo varovné světýlko, tak si nechte zkontrolovat dráty) a ... víc ...


Mentálně bezprizorní a intelektuální jalůvky

Ross Hedvíček

Tak to se vám opravdu povedlo, soudruzi! Přiznám se rovnou, že jsem tenhle vývoj situace sám neočekával. Jak jistě víte, skupina lidí, kteří mne nenávidí, protože nechápou, že nejsem nepřítel, ale přítel, zapůsobila tak mocně na vedení blogu Lidovek, že ti se odhodlali kvůli mně změnit kodex bloggera. To je ... víc ...


Mlčení jehňátek

Ross Hedvíček

O tom, že na blogu idnes.cz zcela volně píší neonacisté a komunisté, kdežto emigranty odtamtud vykopávají, jste jistě už slyšeli. Vedení idnes.cz jistě doufalo, že to brzo utichne, ale ono nééé :-) Dole v textu přikládám e-mail Petra Nachtmanna nechvalně známé administrátorce Naděždě Strakové, která se neváhá hlasitě ozvat, pokud ... víc ...


Otázky Václava Mo... eeee... otázky Rosse Hedvíčka

Ross Hedvíček

Zdá se že jsem svými otázkami Janu Švejnarovi do toho zase šlápl a teď to nebudu moci chvíli opucovat. Zhruba po třech dnech jsem napočítal okolo deseti plagiátu a několik desítek citací. E-mail mi tu pípá každou minutu s přicházejícími zprávami, co jsem, údajný grafoman (to o mně včera večer ... víc ...


Diktátor, který měl podivný konec

Josef Kašpar

Od konce druhé světové války sice uplynulo 62 let, ale poslední hodiny života jednoho z jejích protagonistů, Benita Mussoliniho, nejsou dodnes zcela objasněny. Loni jeden z vnuků Guido navrhl exhumaci tělesných pozůstatků diktátora, „aby bylo konečně v této záležitosti učiněno jasno“. Rozčilená reakce ostatních členů rodiny, hlavně vnučky a pravicové ... víc ...


Čechům se za prací do Rakouska nechce

Marek Kerles

V říjnu pracovalo v Rakousku oficiálně zhruba čtyři a půl tisíce Čechů. Vyplývá to z aktuálních údajů, které Lidovým novinám poskytl rakouský Svaz pojistitelů sociálního pojištění (HDOS). Češi se tak mezi zahraničními zaměstnanci v Rakousku drží daleko za Maďary, Poláky či Slováky. Statistika zároveň nepřímo svědčí o tom, že zatímco ... víc ...


Vraždil Antonín Zápotocký vězně?

Jana Klusáková

Rozhovor s Jaroslavem Čáslavským - Čechem žijícím už 40 let na Floridě Moderátor (Jana Klusáková): Český rozhlas 1 - Radiožurnál uvádí víkendový pořad, ve kterém vám představujeme zajímavé hosty. Ten dnešní přijel zdaleka, ale vezměme to od začátku. Jaroslav Čáslavský se narodil v Týništi, ve mlýně, v roce 1928. Studoval ... víc ...


Urážka českého národa

Martin Komárek

Začnu svou dcerou. Ta říká, že Česko je hnusná země, a už se těší, až odletí do New Yorku nebo Paříže, což jsou místa, kde se ještě žít jakžtakž dá. Dokonce i česká krajina jí připadá nevzrušivá.Šumné šumavské kopce, jakož zákruty stříbropěnné Vltavy ji oslovují asi jako máslo Rama. Nechce ... víc ...


Auta z Německa? Tady ne!

Martina Kopecká

Až Česko přistoupí k schengenskému prostoru, zmizí kontroly na všech přechodech. Ten, kdo bude přejíždět například z Německa do Čech, by skoro neměl poznat, že překročil hranice. V Krompachu to bude jinak. Německá strana už zrekonstruovala svoji část silnice a těšila se, že bude mít do Čech blíž. Jenže má ... víc ...


Nemůžete nést břímě všech, které jste viděli umírat

Dana Křivánková

Ve středu (28. 11. 2007 - pozn. red. CS-magazínu) měla v pražském kině Aero premiéru první část čtyřdílného dokumentárního cyklu Zapomenuté transporty. Autor unikátního projektu Lukáš Přibyl strávil řadu let pátráním po těch, kteří přežili koncentrační tábory v Lotyšsku, Bělorusku, Estonsku a východním Polsku. Co se dělo za války v ... víc ...


Neznámý vesmír

Petr Kulhánek

V našich znalostech kosmu existují obrovská bílá místa: podstata celých 96% vesmíru nám zůstává skryta. Už několik příštích let by ale mohlo přinést poznatky, které promění náš pohled na nejširší svět, v němž žijeme. Lidé se po staletí pokoušejí poznávat svět kolem sebe, svět plný záhad a podivných jevů. A ... víc ...


Xenofobie v českých školách

Ivan Lamper

Výsledky jsou přinejmenším zneklidňující. Mezi mládeží jsou jasné tendence ke xenofobii, rasismu a nenávisti ke starým lidem, komentovala socioložka z agentury NMS Michaela Bernardová průzkum své instituce na gymnáziích a středních školách zapojených do osvětových antidiskriminačních programů, který odhalil, že většina (8 z 10) žáků těchto škol nenávidí Romy, a ... víc ...


Úseky polojasna (Část 4)

Jiří Loewy

Přetisk na pokračování se svolením paní Dany Loewy a Tomáše Zahradníčka. Jiří Loewy: Úseky polojasna. Vzpomínky Jiřího Loewyho, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, ISBN 80-7106-734-2 CESTA DO VĚZENÍ (1948-1949) Co jste dělal v prvních týdnech po Únoru? Uvažoval jste o emigraci? A odešel tehdy někdo z vašich blízkých? Z mých ... víc ...


Normálně jsem strašně drahý

Jana Machalická

Říká Klaus Maria Brandauer, který v Praze bez nároku na honorář ztvárnil téměř všechny postavy Snu noci svatojanské. Klaus Maria Brandauer nebyl v Česku poprvé, naposledy před deseti lety přijel na karlovarský festival. Dorazil opět v báječném rozpoložení, a to i přesto, že mu v Berlíně při představení Valdštejna, kde ... víc ...


Rusko žije na krvi a kostech vězňů

Jana Machalická

Publicista, spisovatel a nakladatel Vladimír Bystrov (nar. 1935) patří mezi osobnosti oceněné Řádem TGM u příležitosti letošního státního svátku. Jedním z jeho posledních děl je úctyhodná sedmisetpadesáti stránková publikace s názvem Průvodce říší zla (Academia), která mapuje síť sovětských koncentračních táborů. Kniha obsahuje více než 2100 hesel a je mrazivým ... víc ...


Čeká nás řada překvapení

Robert Malecký

Až budou na stole první výsledky, ukáže se, že Ústav pro studium totalitních režimů má hluboký smysl, říká vládní zmocněnec pro vznik ústavu Pavel Žáček. LN Jak pokračují přípravy vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů? V sobotu vás čeká velká sláva. Ústav si přijde prohlédnout premiér Mirek Topolánek... To, co ... víc ...


Češi nemají patent na smažák

Hana Michopulu

Europoslanec Jan Březina hodlá navrhnout patentování smaženého sýra ochrannou známkou jako původní český nápad. Promiňte, někdy se mi to stává, ale nedokáži rozpoznat, jde-li o vtip. Pokud ano, začíná náramná legrace. Pokračovat se totiž dá třeba patentováním pití vody se šťávou (v Čechách speciálně vyráběnou bez ovoce, za tímto účelem ... víc ...


Pátá kolona?

Jaroslav Mílek

Dost mě překvapují protiamerické nálady a mnohdy doslova tažení proti USA, zavánějící pátou kolonou. Tento trend není jen v českém tisku, ale je jevem celoevropským. Není to nic nového, jak nasvědčuje zpráva z poněkud starších novin: „Nemáme nic proti americkému lidu, pouze proti americké vládě, a jejímu arogantnímu, neopodstatněnému a ... víc ...


Železnice

Jaroslav Mílek

Říká vám to něco, když slyšíte: “Vždycky se to takhle dělalo?” Americký standard rozchodu kolejí, který jsme převzali i my, a je tedy mezinárodní, jsou 4 stopy a 8,5 palce. Proč zrovna tahle míra, zdánlivě beze smyslu? Protože takhle koleje stavěli Angličané, kteří je stavěli také v Americe. No jo, ... víc ...


Nepříliš germánští Němci

Podle genetické analýzy vědců jsou germánské geny u Němců jen menšinové. Pouze šest procent Němců je po otci germánského původu. U třetiny lze vysledovat původ ve východní Evropě, 45 procent „německých“ genů je keltského původu a každý desátý Němec má židovské předky. Výsledky dosud nepublikované studie Skladba obyvatelstva Německa z hlediska genetického původu, kterou vypracovala curyšská společnost Igenea, zveřejnil nedělník Bild am Sonntag.

Bioložky Joëlle Apterová a Inma Pazosová porovnávaly 19 457 genových analýz Němců a podle německého týdeníku jsou závěry „senzační“. „Moderní genetika ukazuje absurdnost rasismu. Všechny genové rozbory nade vší pochybnost dokazují, že každý člověk má nesčetně mnoho kořenů, protože pranárody po tisíciletí migrovaly,“ vysvětluje Pazosová. Podle ní je každý člověk ... víc ...


Euro a my

Luděk Niedemayer

Odklad přijetí společné evropské měny nelze jen tak jednoduše svádět na ekonomické důvody. Naše vláda s přijetím eura nepospíchá a Češi eurem platit nezačnou v nejbližším možném termínu – v roce 2011. Navíc vláda naznačila, že nepočítá ani s lednem 2012, byť měla na toto rozhodnutí ještě rok čas. I ... víc ...


Oblé matčiny křivky jsou zárukou IQ dětí

Zdá se, že inteligence dítěte nezávisí jen na tom, jaká matka je, ale také na tom, jak vypadá. Na základě statistického rozboru zdravotnických údajů si to myslí William Lassek z University of Pittsburgh s kolegou. Našli souvislosti mezi výsledky dítěte v testech jeho duševní výkonností a křivkou stehen jeho matky. Tu popisuje poměr obvodu pasu a boků (označovaný angl. zkratkou WHR), který se také používá k popisu rozložení tuku na těle. Čím je tento poměr vyšší, tím více tuku ukládá žena na stehnech a bocích, spíše než horní polovině těla. Tuk z dolních částí těla je zdrojem polynenasycených mastných kyselin, nutných pro vývoj mozku.

(ml) ... víc ...


Proč otrávili ruského zpravodajce

Karel Pacner

Smrt podplukovníka ruské kontrašpionáže Alexandra Litviněnka nebude v dohledné době objasněna. To je jediný závěr, který si dnes můžeme udělat. Není totiž vyloučeno, že se za ní skrývá složitá hra ruských tajných služeb nebo i jiných zpravodajců. Bývalý podplukovník ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) zemřel loni 23. listopadu v londýnské ... víc ...


Vláda proti žalobníkům

Tomáš Pavlíček

Až donedávna žil Vladislav Hlaváček (80) skromným životem důchodce v panelákovém bytě v pražských Strašnicích. Všechno změnila jedna obsílka ze Štrasburku. V červnu loňského roku mu Evropský soud pro lidská práva oznámil, že právě na jeho případě bude zkoumat, jestli český stát okrádá majitele domů. Z několika tisíc stížností, které ... víc ...


České předsednictví EU: velká neznámá

Jiří Pehe

Česká republika bude v první polovině roku 2009 předsedat Evropské unii, ale kdybychom se zeptali průměrného občana, co o této důležité funkci své země ví, dočkali bychom se nejspíš jen pokrčení ramen. Příprava předsednictví EU přitom není totéž jako třeba příprava hokejového šampionátu, na které veřejnost zajímá vesměs jen konečný ... víc ...


Malý národ s velkým srdcem

Jiří Pehe

V anketě o nejlepší motto charakterizující český národ u příležitosti 15. výročí vzniku České republiky, kterou uspořádal server iDNES.cz, vyhrálo následující heslo: Malá země s velkým srdcem. Na dotaz serveru, co o tom soudím, odpověděl jsem, že výběr právě tohoto motta svědčí o nedostatku zdravého úsudku. Pohybuji se často mezi ... víc ...


2007: Rok stabilní nestability

Jiří Pehe

Česká politika byla po celý rok 2007 určována rozhodnutím, které učinila Občanská demokratická strana na konci roku předchozího. Tehdy vedení ODS došlo k názoru, že navzdory již dojednaným základním parametrům velké koalice se sociální demokracií, není spolupráce s ČSSD žádoucí. Tón politiky na měsíce dopředu také určovala vyjádření Marka Dalíka, ... víc ...


Drogy přepínají geny v mozku

Jaroslav Petr

Zbavit se závislosti na drogách je hodně obtížné. Ani po dlouhém období abstinence není narkoman „za vodou“. Záchvaty neodolatelné chuti na drogu se stále vracejí. Stačí málo a abstinent se i po letech vrátí ke zhoubnému návyku. Proč na drogu nezapomeneme tak jako na jiné věci? Vědci prokázali, že droga ... víc ...


Více článků