Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2009


Editorial

Přejeme všem čtenářů hezké prožití Vánoc a příjemný skluz do Nového roku!

Kdo z čtenářů z Prahy, který odebírá Lidové noviny, by byl je ochoten místo vyhazování shromažďovat s tím, že by je někdo z redakce CS-magazínu jednou za měsíc ... víc ...


Události od 11. listopadu do 13. prosince 2008

Bohumil Doležal

Denní komentáře Bohumila Doležala k událostem v České republice i ve světě podle českého denního tisku. Komentáře se vztahují jen ke dnům, kdy v ČR vycházejí hlavní deníky. Úterý 11.listopadu Když jsem včera komentoval Topolánkovu nabídku Klausovi, uvažoval jsem o tom, zda se vlastně Paroubek nezlobí na Topolánka jen proto, ... víc ...


Osudy Čechů a Němců v ČR a na Broumovsku

Karel Bůna

Osudy Čechů a Němců v ČR a na Broumovsku aneb Dlouhé povídání o osudech lidí v minulém století proložené některými daty a vlastními úvahami pro ty, kteří si málo pamatují nebo málo vědí ...do roku 1918 Dějiny novodobých vztahů mezi Čechy a Němci v historickém území Českého království mají svůj ... víc ...


Cikán na Hrad!

Jan Berwid-Buquoy

Když Bůh stvořil člověka, zapomněl mu dát notnou dávku rozumu. Nepoměr objemu rozumu k naší tělesné schránce má nedozírné následky: náš život se skládá převážně z předsudků, zaujatostí, závisti, nenávisti a touhy po pomstě. Nic lepšího nejsme schopni vymyslet. Víc než 90 % naší životní pouti je vyplněno výše uvedenou ... víc ...


Skandalia der tschechischen Geschichte

Buchbesprechung von Sidonia Dedina

Rozhodli jsme se, že budeme občas zařazovat i články v jazycích střední Evropy a to bez překladu, protože na něj nejsou prostředky. Část čtenářů tento krok jistě ocení. Redakce CS-magazínu. Neun Jahre Recherchen, wie er schreibt, haben Tomáš Krystlík zu seinem Buch geführt: Zamlčené dějiny - Die verschwiegene Geschichte. Voller ... víc ...


Slovo a svět (Vzpomínky redaktora RFE)

Jaroslav Dresler

1. Rušičky narušily koncepci Když začala Svobodná Evropa 1. května 1951 vysílat na střední vlně 417,2 metru z Holzkirchenu u Mnichova svůj celodenní československý program, rozezvučely se naplno komunistické rušičky. S jejich intenzitou nikdo nepočítal. Byla to studená sprcha na malou slavnost v jednom z předních mnichovských hotelů. Do značné ... víc ...


Fenomén střední Evropy

Finrod Felagund

Poté, co ji studená válka zničila a rozvrátila, povstává znovu Střední Evropa jako přirozený stav, který logicky vyplývá z regionálního charakteru, i kdyby měla vzniknout úplně znova. Co to ale Střední Evropa je? Jaký má charakter? Kdo se k ní může vztahovat a proč - a kdo už ne? Je ... víc ...


Vietnamci, nekrást tady!

Finrod Felagund

Ti, kdo pamatují ponížení, jakého se našim spoluobčanům dostávalo vcelku běžně v devadesátých letech od mnohých Rakušanů píšících ve svých obchodech "Češi, nekrást tady!", by měli pochopit ponížení, jaké přichystal český stát pro občany Vietnamu. Ministerstvo vnitra ústy Ivana Langera oznámilo, že do konce roku blokuje vydávání víz pro Vietnamce ... víc ...


Čorti znajut aneb Teorie o teorii spiknutí

Luděk Frýbort

Teorie spiknutí je neprůkazná. Teorie nevinnosti zase naivní. Jisté je jen to, že sovětské, nyní ruské tajné služby existují a něco dělají, čorti znajut co. Když se po odeznění polistopadového nadšení v myslích českých začínala šířit skepse, uveřejnil jsem v jednom exilovém časopise článek. Zabýval jsem se v něm otázkou, ... víc ...


Králové Šumavy, hrdinové zamlčení

Luděk Frýbort

Nebýt té Kunderovy aféry, do smrti bych se snad nedozvěděl, jakou mám mezeru v dějinách poúnorového času. Teprve díky ní vešlo v obecnou známost, že byli jacísi lidé, jimž se estébáckou terminologií říkalo agenti-chodci, co a jak a proč dělali a kolik jich bylo, předtím to nikomu nestálo za zmínku. ... víc ...


Na kořen slovanské posedlosti

Luděk Frýbort

Z nedobrých zkušeností evropských národů vyplynul projekt Evropské unie; a třebaže je zatížen mnohou nedomyšleností, ukazuje nám, kde je naše místo. Jakmile někdo začne řečnit o slovanském bratrství, je dlužno se mít na pozoru. Zrovna nedávno se divil pan Medvěděv a srdceryvně koukal, jak to, že se vy Češi proti ... víc ...


Návraty ke kořenům, chiméra neskutečná

Luděk Frýbort

Co jsem tak zaslechl, byly nějaké řeči v království českém o návratu ke kořenům, no, nic zvlášť nového to není. Již Léta Páně 1490 vyslala Jednota bratrská poselstvo pod vedením měšťana litomyšlského Martina Kabátníka do zemí Blízkého východu, aby tam, v kolébce křesťanství, pátrala po prvotní, lidskou špatností nezkažené církvi ... víc ...


O původu slov aneb Tré perliček jazyka českého

Luděk Frýbort

Napadlo mě onehdy při nějakém spisování, čím to, že se cizí jazyky vesměs obejdou bez příslovce prý. Německý slovník uvádí jako jeho ekvivalent angeblich, ale to není žádné prý, nýbrž údajně; cítíte sami, jaký je to rozdíl. (V němčině existuje pro částečné distancování se od výroku někoho jiného speciální slovesný ... víc ...


O úsudku spisovatelské jedenáctky

Luděk Frýbort

Zítra opustím tuto zemi naděje a vrátím se na Západ, kde panuje beznaděj (G. B. Shaw o SSSR během hladomoru v r. 1932) Bylo krátce po únorovém vítězství dělnické třídy nad reakcí, a my, žáci dejvického gymnázia, jsme byli odšikováni do divadla S. K. Neumanna, abychom si zhlédnutím jakéhosi revolučně ... víc ...


Rytíř smutné postavy, přesto však rytíř

Luděk Frýbort

Já, prosím, si věru nepotrpím na stranu ODS. Nezapomněl jsem jí, že vnesla do české politiky spáření veřejné služby s kšeftem nejnižší úrovně, politický cynismus, hrabivost, ošklíbnutí nad morálními hodnotami. A účelové spojení s kýmkoliv, hlavně že zůstal zachován žebříček k moci a prachům; marťany nevpustil na politickou scénu teprve ... víc ...


Turisté, navštivte Thajsko!

Luděk Frýbort

Povíte mi možná, že jsem se zbláznil. Thajsko, zrovna teď, když... A já vám říkám - no právě! Zrovna teď, když! Jakživi jste neměli příležitost si udělat tak krásnou dovolenou, na zlatavých plážích, pod korunami kokosových palem, v robinsonském osamění, a tak lacino! Jen považte: jak kdo může, po tisících ... víc ...


Vzkaz panu Uhdemu aneb Ještě ke kunderiádě

Luděk Frýbort

Tu tíhu chvíle sotva znáš / při drahém zvuku jeho jména / palčivě ladí dětský pláč... a pevně stojí jeho lid / do bitev půjde Gottwald s námi / vzbudí ho těžká vůně lip / do bitev půjde před řadami. (Milan Uhde k úmrtí Klementa Gottwalda, 14. 3. 1953) Domníval ... víc ...


Zápis z ustavující schůze Strany prostého lidu

Luděk Frýbort

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, sestry a bratři, soudružky a soudruzi, drazí voliči! My, jimž blaho prostého lidu vždy bylo nejvyšším zákonem, jsme se zadostiučiněním uvítali výsledek krajských voleb, v nichž jste tak nesmlouvavě zúčtovali s těmi, kdo by rádi z vašich krvavých mozolů vysáli po třicetikoruně a dali ji ... víc ...


Jak jsem se zastával ženských práv

Ross Hedvíček

Kanada o mne měla zájem, myslím stát, lidi už asi míň. Do Kanady jsem nepřišel jako DP (displaced person), žadatel o azyl nebo exulant, ale zcela oficiálně jako landed immigrant s hnědými papíry, které mi vydala kanadská ambasáda ve Vídni. V Rakousku jsem odmítl politický azyl, nabízený mi snad kvůli ... víc ...


Test narcismu

Karel Hvížďala

Čím dál častěji bývá v souvislosti s našimi vrcholnými politiky používáno v médiích i v hovorech mezi občany slovo narcis či narcismus, někdy se dokonce hovoří o patologickém narcismu, aniž je však vysvětleno, co toto slovo znamená. Ve slovníku cizích slov najdeme: sebeláska, přeceňování svých schopností a zamilovanost do vlastní ... víc ...


Jak naplňuje Česká republika Evropskou chartu menšinových jazyků?

Franz Chocholatý-Gröger

Od českého podpisu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (v EU vstoupila v platnost v roce 1998) v listopadu 2000 uplynulo již osm let. Charta v ČR vstoupila v platnost 1. března 2007. (1) Skládá se z preambule a pěti částí., první část (část I.) je složena z obecné části ... víc ...


Zánik Slezska

Franz Chocholatý-Gröger

Proces zániku Slezska začal v říjnu 1918 ještě před říjnovým převratem a vyhlášením samostatného státu česko-slovenského na území korunních zemí Čech, Moravy a Slezska. Na tábor na Ostré Hůrce u Chabičova byl požadován samostatný stát (1). Vývoj na Těšínsku se již ubíral poněkud jiným směrem, na schůzi v Těšíně /Teschen, ... víc ...


Devět triků CESKYCH !!! realitních kanceláří

Silvie Králová

Některé z realitních kanceláří získávají své klienty pomocí nekalých fíglů. Pomocí stejných praktik pak na zákazníkovi vymámí smlouvu o spolupráci nebo ještě hůře: smlouvu o exkluzivním prodeji nemovitosti. Na té by za normálních okolností nebylo nic špatného. Exkluzivní smlouva, je-li řádně sepsaná, je oboustranně výhodná. V opačném případě ale může ... víc ...


Komunisté byli připraveni v listopadu 1989 střílet do lidí

Michal Malý

Od listopadu 1989 uběhlo více jak 18 let. Mnozí z vás tuto dobu nezažili. Ostatní, kteří si ji pamatují možná o tomto období nevědí všechno. Po téměř dvaceti letech tedy snad mohu napsat to co vím a vy ne. Pod záštitou tehdejšího prezidenta Václava Havla vznikla po listopadu vyšetřovací komise ... víc ...


Podezřelé vazby s mafií sahají až k náměstkovi ministryně obrany

Michal Malý

Pokud dostanu z medií informaci, nehodnotím příliš to, co mi říká, ale ptám se, PROČ MI TO ŘÍKÁ. Kdysi, když jsem byl členem parlamentu a výboru pro obranu a bezpečnost mi došlo, že klíčovějšími lidmi, než agenti StB byli agenti KGB a zejména to, kdo je řídí. Jejich vazba byla ... víc ...


1. říjen 1938: Praha vydala zákaz vystěhování z pohraničí

Ivan Motýl

První říjnový den připadl na sobotu. Nacistické Německo začalo s obsazováním Sudet a okupaci spojilo s okamžitým zatýkáním demokraticky smýšlejících Němců. Podle americké tiskové agentury United Press byl Adolf Hitler „událostmi posledních dnů velmi vyčerpán" a chystal se na dovolenou. Střílelo se v Podmoklech a v Třinci. Zprávy z „informovaných ... víc ...


Deutsche und ihre tschechischen Anwälte

Erinnerungen an Emanuel Rádl und Přemysl Pitter

Wolf Oschlies Rozhodli jsme se, že budeme občas zařazovat i články v jazycích střední Evropy a to bez překladu, protože na něj nejsou prostředky. Část čtenářů tento krok jistě ocení. Redakce CS-magazínu. Seit Jahrhunderten leben Deutsche und Tschechen im böhmisch-mährischen Raum zusammen, aber kulturell steht eine chinesische Mauer zwischen ihnen, ... víc ...


Dáte si rybovku, držkovku a nebo smažák?

Věra Pokorná

Domníváte se, že jde o úvahu kulinární? Nikoliv. Je to nostalgická úvaha o úpadku českého člověka a českého jazyka. Shodou okolností mého mateřského jazyka, pro mnohé cizince jistě nelibozvučného, ale pro mne nejmilejšího, protože je to jazyk mého už navždy ztraceného domova a dětství. Nastává Advent, je doba předvánoční. Někteří ... víc ...


Komerční skanzen jménem Praha

Adam Šíma

Byli jste někdy v posledních letech v centru Prahy? Ne? Neříkejte, že se jádru naší metropole vyhýbáte? Ano? A položili jste si otázku proč? Já ano. O Praze se říká, že patří k nejkrásnějším městům světa. Mimo jiné proto, že během válek neprošla žádnou rozsáhlou destrukcí a unikla i vlivům ... víc ...


Speciální jednotka StB měla vraždit uprchlíky

Jiří Šťastný

Unést nebo zabít, tak zněl rozkaz StB, když v druhé polovině 60. let zřídila speciální skupinu špionů pověřených likvidací "zrádců režimu", kterým se podařilo utéct na Západ. Komunisté a tajná policie se tak chtěli zbavit lidí, které považovali za své největší nepřátele. Jednotka vznikla na rozkaz tehdejšího ministra vnitra Lubomíra ... víc ...


Pirátství kvete

Ota Ulč

Takovým označením dost hýříme - z neurvalých řidičů učiníme piráty silnic, z Viktora Koženého piráta podvodníka, finančního velmistra. Neoprávněné kopírování knih, hudebních záznamů, filmů, imitace všemožného zboží s falešnou cedulkou světových domů módy, načež občas zhlédneme dokumentární záznam, jak buldozér drtí a pohřbívá horu blyštivých náramkových hodinek, podvodných rollexů. Činnost ... víc ...


Pirátství stále víc kvetoucí

Ota Ulč

Vracím se k tématu o činnosti, klasickou definicí vyjádřené jako „násilný akt v mezinárodních vodách soukromým plavidlem proti jinému plavidlu za účelem lupu (animus furandi)“. Pirátství jako zcela první bylo prohlášeno za mezinárodní zločin, jeho provozovatelé za „vyvrhele, psance lidstva“ a kterýkoliv stát by je mohl pravomocně odsoudit. Tedy i ... víc ...


Slučitelnost intelektuálů a politiků

Ota Ulč

Cornel West je černošský vzdělanec, jemuž se na Harvardu prý nedostatečně klaněli, což ho natolik urazilo, že za značného mediálního halasu na tamější profesorování rezignoval a přijal okamžitou nabídku od Princetonu, někdejší adresy Alberta Einsteina a poslední dobou politicky značně korektního učiliště. Tento West se o výsledku amerických prezidentských voleb ... víc ...


Výhody řízného zacházení

Ota Ulč

V dřívější trojici článků o prezidentské předvolební situaci v Americe jsem se též zmínil o McCainově kategorickém, stoprocentním odmítnutí nešetrného zacházení s polapenými činiteli Al-Kájdy, formou tzv. waterboarding – vyslýchaného teroristu trošku jakoby potopit, ale neutopit. McCain, který prožil pořádná muka ve vietnamském zajetí, má nepochybně spoustu zkušeností, jež věru ... víc ...


Českozlodějsko

Miroslav Václavek

Pukaly ledy. Jako v poslední středoevropské zemi. Třetí cesta se nekonala. Nebyla v zájmu KGB. Socialismus s lidskou tváří byla už jen posmrtná maska těla, jež dávno shnilo a fetiš. Strana šla s dobou. Vykročilo se tedy ke kapitalismu s čínskou tváří. Svlékly se milicionářské uniformy a byly uloženy do ... víc ...


Země bez hrdinů

Miroslav Václavek

„Každý z nás, účastníků národního odboje proti nacismu, měl stejný cíl: nedopustit, aby zvítězil nacismus, a přičinit se, aby naše republika byla co nejdříve osvobozena. A naprostá většina z nás byla také toho názoru, že nesmíme dopustit, aby bylo po osvobození nastoleno takové politické zřízení, jaké jsme poznali v Sovětském ... víc ...


Pachatelé jsou mezi námi

Bohumil Řeřicha

Holocaust měl odhadem 150 000 pachatelů, organizátorů a vykonavatelů. Na půdě Spolkové republiky bylo německými státními prokurátory zahájeno proti 88 587 obviněným vyšetřování, což je impozantní počet. Jenže bez trestu zůstalo 80 tisíc z nich! Někteří zemřeli nebo zmizeli. Ale mnozí jednoduše vyšli bez trestu zastavením vyšetřování, zproštěním obžaloby. Jen ... víc ...


Les Guignols

Bohumil Doležal

Toto slovo znamená francouzsky něco jako „kašpárci“, nebo “pimprlata“, a jmenuje se tak satirický pořad francouzské televize Canal+, jakási obdoba někdejších nováckých Gumáků. V poslední době se hodně věnoval prezidentu Sarkozymu a zároveň s ním i Česku a českým politikům – v souvislosti s blížícím se půlročním „střídáním stráží“ na ... víc ...


Povolební přemýšlení

Ota Ulč

V přemnohých textech, zabývajících se americkým prezidentským utkáním v listopadu 2008, jsem nezastíral své sympatie pro republikánského kandidáta Johna McCaina, aniž ale popíral velkou pravděpodobnost vítězství Baracka Husseina Obamy, čehož jsme se věru dočkali. Taková je zkušenost v této zemi, že po osmi letech pobytu v Bílém domě téhož nájemníka, ... víc ...


Více článků