Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2003


Druhé oficiální tiskové prohlášení Koruny české, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska k volbám prezidenta ČR.

Naše země je nucena bezmocně přihlížet již více než měsíc trapnému až nechutnému představení, z něhož na rozdíl od skutečného divadla není bohužel možno odejít, a jež se navíc odehrává ve staroslavném sídle českých knížat a králů.Jde o hluboce neušlechtilé politikaření, jde dokonce mnohdy i o velmi nízké čachrování a vzájemné vydírání mezi jednotlivými stranami, poslanci,senátory a kandidáty na úřad prezidenta.

Vzhledem k tomu, že heslem naší doby jsou peníze a prospěch, není jistě od věci také připomenout, že toto předem k nezdaru odsouzené divadlo je zajisté i poměrně nákladné.

Přestože panuje všeobecná shoda o naprosté marnosti a bezvýchodnosti dalšího kola parlamentní volby prezidenta, vše nasvědčuje tomu, že naši ctihodní volení zástupci nám toto další dějství hodlají velkoryse a marnotratně „dopřát“.

Avšak ani přímá volba nepřinese,soudíme, definitivní řešení problému. Bude-li volbou jednokolovou, hrozí dokonce zcela reálné nebezpečí, že prezidentem bude zvolen nebezpečný populista, přechodně populární osobnost či rafinovaný manipulátor. Chápeme ušlechtilé pohnutky iniciátora výzvy „Důstojnou volbu“ a plně se ztotožňujeme s pocity mnoha znamenitých a naší úcty hodných signatářů této výzvy. Sdílíme jejich zoufalství a frustraci nad nedůstojností dosavadního průběhu nepřímé volby, nesdílíme však jejich optimistický předpoklad, že příslovečným světlem na konci tunelu může býti přímá volba prezidenta.

Náš systém není v žádném případě prezidentským, na rozdíl třeba od francouzského, ale ani premiérským či kancléřským na rozdíl od německého, švýcarského apod. Je víceméně hybridní. Je tudíž otázkou, zda přímá volba je pro něj vhodná. Obvykle se totiž používá v systémech čistě prezidentských. V těchto systémech pak i velmi nákladná volba stojí ve většině případů za to, neboť zvolený prezident má velmi významné pravomoci exekutivní (USA). To ale zajisté nebude náš případ.

Znovu proto prohlašujeme, že naprosto nejschůdnějším a zároveň trvalým řešením současné krize je ústavní změna státního zřízení z republiky na dědičnou, konstituční, parlamentní a demokratickou monarchii západoevropského typu, na monarchii třetího tisíciletí.

Důstojná volba je jistě lepší než nedůstojná, avšak úplně nejlepší je volba nejdůstojnější: návrat krále do jeho staroslavného a odvěkého sídla!

Představenstvo Koruny české

Senovážné nám. 24

110 00 Praha 1

monarchist@seznam.cz; koruna.ceska@volny.cz

V Praze dne 8.2.2003Zpátky