Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2003


O státotvorné zlodějině

Metoděj Záliš

Opravdu jsme tak výjimeční a můžeme být pyšní na svoji minulost a přítomnost? Lidé v Česku se zpravidla shodnou (alespoň v skrytu své duše) na vlastní výjimečnosti a obecně jsou hrdi na minulost (počínaje Přemyslovci, přes Karla IV, husity, České bratry po čs. legionáře, první republiku, čs. letecké perutě ve Velké Británii a hodně lidí oceňuje úspěchy v táboře socialistických států – počítaje v to i 68. rok. Drtivá většina je pyšná na “sametovou revoluci” a její výjimečně klidný průběh ústící do poklidného rozdělení republiky – jak evropské a nebalkánské!! Jiná je situace při hodnocení naší přítomnosti – většina, alespoň podle mých zkušeností, si nejprve odplivne a málo lichotivých slov zazní při posuzování dneška.

V podstatě s tím souhlasím, nebo alespoň respektuji možnou oprávněnost uvedených soudů. Zůstává ale jedna zásadní pochybnost – symbolická, možná směšná, ale pro mne dost důležitá – řekl bych charakteristická pro náš současný stav. Mám výčitky svědomí, protože jsem součástí národa, který “státotvorně” kradl a podváděl! V čem je problém?

Pokud je mi známo – během rozchodu se Slovenskem byly uzavřeny dohody o státních symbolech. Česká republika tyto dohody porušila tím, že si ponechala československou státní vlajku. Je to podlost. Přitom nechápu, proč jsme se nemohli vrátit k ryze české symbolice (červeno bílý prapor se státním znakem – lvem- uprostřed). Jistě červeno bílá je tradičně také polská vlajka – no a?

Vznik České republiky mohl být dobrým důvodem navrácení historické paměti a úplného škrtnutí oněch patvarů, které vznikaly po první světové válce (Československo, Jugoslávie, apod.). Modrá barva nemá v české symbolice co dělat – podobně jako odrhovačka z neúspěšné Fidlovačky, o níž se ostatně říká, že ji Škroup také ukradl (v dnešní řeči se tomu říká porušení autorských práv), a která se stala součástí československé hymny. Proč nemůže být hymnou Svatováclavský chorál – k patronu naší země se nevědomky obracíme vždy, když se něco děje na “Václaváku”.

Bohužel to nejsou prkotiny – mnozí pochybují o hlubším smyslu jakýchkoliv symbolů. Já si nejsem tak jistý – dokonce jsem přesvědčen, že tyto zlodějiny jsou příčinami dnešní oblíbenosti a vysoké frekventovanosti takových pojmů jako: tunel, vydupat s někým, rozhodnout napříč politickým spektrem, apod.

Změna nenastane dokud se nezmění symboly, které reprezentují podrazáctví a zlodějinu. Co vy na to?Zpátky