Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2003


Žít v neuróze

Emanuel Mandler

Zdá se, jako by se u nás politicko-policejní tlak neustále stupňoval. Nejprve musela vypovídat u policie mgr. Čajanová za překlad sudetoněmeckých textů, potom tlak stoupl a vedl až k soudnímu případu nakladatele Zítka, který vydal překlad Hitlerova Mein Kampfu, a zcela nedávno byla vyslýchána moderátorka Novy paní Bobošíková. Zdá se, jako by to všechno vedlo k policejním a soudním zákazům pojednávat o jistých tématech.

Tento politicko-policejní politický tlak je už dlouhou dobu doprovázen tlakem ideologickým. Nejprve vystupoval víceméně osamoceně prof. Pánek proti sudetoněmeckému (a pak zase negativistickému) pojetí českých dějin, a to hlavně v novinách, které vlastní němečtí majitelé. Na to navázalo Sdružení českých historiků proslulým prohlášením, v němž jednak upřelo "ochotníkům" (non-historikům) právo zabývat se minulostí, jednak vydalo autoritativně znějící teze k českým dějinám, naplněné nacionalismem až k prasknutí. Ideologický tlak potom povýšilo ministerstvo kultury, které vydalo publikaci "Rozumět dějinám", v nichž byly tyto teze opět velmi autoritativně ("odborně") rozpracovány. Demokratický stát se postavil za jednotný výklad dějin. Byl podpořen loňským jednotným hlasováním poslanecké sněmovny zamítající revizi "důsledků 2. světové války".

Celý tento tlak vyvrcholil schůzkou, která se má konat v Lánech u prezidenta. Prezident se totiž netají obavou, že bychom mohli porušit "konsensus" o našich dějinách, k němuž dospěla naše společnost na počátku 90. let minulého století. Porušili bychom ho tím, že bychom "otevírali" již vyřešené otázky naší minulosti, jinak řečeno, že by se u nás demokratickým způsobem bádalo a pojednávalo o naší nedávné minulosti.

K tomu by se jistě dalo přičinit mnohé. Je však nepochybné - a o to mi tu jde - že v tomto případě už nejvyšší místa evidentně vyvíjejí tlak politicko-ideologický. Tento tak mocný tlak nemůže nemít odezvu v již zmíněné politicko-policejní rovině. Je pouze otázka, jak se projeví.

Může se projevit dvěma způsoby. Jednak mohou nastoupit policejní výslechy, obžaloby, soudní pře a odsuzující rozsudky; to je zlá, policejně soudní cesta. Druhá cesta spočívá v tom, že policejní výslechy, monopolní výklady dějin a výpady proti sudetským Němcům nabydou podoby stálé šikany, která se bude snažit znemožnit uplatnění jiných názorů, než jsou oficiální. V dnešní Evropě (a Evropské unii) je tato druhá cesta pravděpodobnější.

Ale že by to byla radostná vyhlídka, to se říci nedá.

(www.bohumildolezal.cz)Zpátky