Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2003


Na průtahy soudu si bude možné stěžovat u vyšší soudní instance

PRAHA - Českým občanům, kteří mají potíže s vleklým soudním procesem, se od příštího července otevře nová možnost obrany. Budou si na průtahy soudu moci stěžovat u vyšší soudní instance. Nadřízený soud stížnost přezkoumá, během několika dnů rozhodne a případně soudu uloží, aby v určité lhůtě učinil kroky směřující k ukončení věci, řekl první náměstek ministra spravedlnosti Vladimír Král. Reagoval tak na výrok Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, podle něhož v České republice neexistuje skutečná právní cesta, jak by si občané mohli stěžovat na zdlouhavé soudní řízení. Evropský soud uložil České republice, aby za vleklý restituční spor zaplatila emigrantům Hartmanovým asi 310 tisíc korun a uhradila náklady na soudní řízení ve výši téměř 50 tisíc korun. Dosud si může občan na průtahy stěžovat u předsedy daného soudu či může stížnost podat k ministru spravedlnosti. Často pak obdrží pouze neformální sdělení, že věc byla prověřena, ale je málo soudců a hodně spisů, uvedl Král. Novela podle něj dává do rukou občanů konkrétní procesní nástroj, jak se domoci skutečně závazného pokynu pro určitý soud. Novinka je součástí novely zákona o soudech a soudcích, která začala platit letos 1. července. Ustanovení o možnosti stěžovat si na průtahy soudu u vyšší instance však bude platit až od 1. července 2004. Účastník soudního sporu může stížnost napsat neformálně přímo odvolacímu soudu. Stížnost pak putuje k předsedovi napadeného soudu, který by se měl pokusit průtahy odstranit. Pokud to nebude v jeho silách či k tomu nebude mít vůli, odvolací soud věc přezkoumá a sám pak rozhodne. Stížnost bude možné podat při jakémkoliv soudním procesu, tedy při průtazích v řízeních trestních i civilních. Štrasburský soud letos potrestal Česko za pomalé soudy již podruhé. Jako první se svou stížností uspěla učitelka Dana Bořánková z Klatov. Vysoudila téměř půl milionu korun za to, že její spor s bývalým manželem o majetkové vyrovnání trval přes 14 let. Podle českého vládního zmocněnce u Evropského soudu Víta Schorma nyní republika čelí ve Štrasburku 74 stížnostem.

(LN)Zpátky