Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2003


Skláníme se před památkou osobnosti

Jiří Vaněk

„Skláníme se před památkou osobnosti, která svůj kredit zakládala na skromnosti, čestnosti a vnitřní poctivosti, na odvaze čelit zlovolným útokům, na neokázalé schopnosti vnášet svůj úctyhodný vklad do proudu společenských událostí. Ve Starém Městě se pan Alois Grebeníček těšil mimořádné autoritě. Měl vážnost mezi sousedy, mezi přáteli, mezi širší pospolitostí lidí, kteří nikdy nezapomněli, že vždy myslel spíše na druhé než na sebe. Jeho osobní příklad strhával a umocňoval nezištnost každodenního počínání. Byl to statečný a spravedlivý člověk. Křivdili mu, osočovali ho. Vytrval. Přišly těžké nemoci. Často se značným sebezapřením jim vzdoroval. Pod ranami osudu odcházeli do nenávratna mnozí z těch, které tolik miloval. Jen těžko se zapomíná, opravdu jen těžko. Hodnota člověka není dána jen sumou let, které mu osud nadělil. Spolehlivým měřítkem jsou skutky na křižovatkách života. A pan Alois Grebeníček ve všech zkouškách bezvýhradně obstál. Čerpal sílu z hluboké sounáležitosti s krajem, který mu dál domov, z odkazu předků i z hrdosti na své potomky. Byl vděčný všem, kteří ho dokázali podepřít, prokazovali mu nezištnou laskavost, zájem a pochopení. Křivdy a lží podepřenou nenávist po právu chápal jako daň novým poměrům a hrubému nátlaku držitelů moci. Moc dobře věděl, že pravdu do země nelze zadupat.“ (autor: redakce Haló novin, Haló noviny, 2. srpna 2003)

Vážení poslanci, senátoři, pane prezidente,

po přečtení výše uvedeného článku v Haló novinách mě napadlo, co by se asi stalo třeba v Německu, kdyby v nějakých novinách redakce napsala něco podobného třeba o Eichmannovi. Umíte si to představit? Neumíte? Já taky ne.

Všude ve světě, kde vládl bolševický proletariát, nechal za sebou statisíce mrtvých, milióny nevinně vězněných lidí. Nynější KSČM se hlásí k odkazům bývalé KSČ, která podle zákona České republiky je stranou zločinnou a zákony musí dodržovat nejenom běžní občané, ale i vy, občany zvolení do nejvyšších funkci.

Proto Vás žádám, abyste naléhali na pana ministra vnitra Grosse, aby použil Českou policii k uzavření redakce Haló novin, neboť propagace ideologií škodících normální demokratické společnosti je protizákonná, a žádám Vás, abyste prosadili trestní stíhání všech členů redakce Haló novin.

Grebeníček st. byl bezesporu zločinec, který se vyhýbal soudu. Umožnila mu to nefungující česká justice pod vedením ministra spravedlnosti Rychetského, který má být v nejbližší době jmenován ústavním soudcem, čímž vzniká nebezpečí, že tento neschopný právník nadělá v budoucnosti ještě více škod České republice než doposud nadělal.

Pokud máte v sobě trochu svědomí, distancujte se od všech komunistů a to i bývalých. Výmluva, že si je zvolil milión občanů, neobstojí. Milión občanů, kteří volili zločince, nesmí rozhodovat o budoucnosti země. Jsou zločinci. Vy snad nejste, ne?

S pozdravem

Jiří Vaněk

PS: Doufám, že místo podání ruky synovi zločince, který obhajuje stejnou ideologii jako jeho otec, si odplivnete. A pozvání do Lán se již v budoucnosti opakovat nebude.

(www.freewebs.com/vanek/index.htm)Zpátky