Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2004


Čechem se může stát kdokoli

Tomáš Jacko

Čechem se může stát kdokoli, kdo se tu rozhodne žít, odmítá princip "pokrevního češství" Marek Jakoubek, kulturolog působící na Západočeské univerzitě v Plzni

Pokud se chceme vyvarovat xenofobie a rasismu, musíme přehodnotit svůj pohled na to, čemu říkáme český národ. Kulturolog Marek Jakoubek se domnívá, že pomoci může důsledné uplatňování občanského principu.

Co podle vašeho názoru v dnešní době znamená pro většinu lidí pojem český národ?

Naši obrozenci vykonstruovali český národ jako národ jedné krve, "rasy", historie a jazyka, příslušnost k němuž se předává narozením. Toto pojetí češství v myslích většiny lidí bohužel přetrvává dodnes.

Proč bohužel?

Za prvé je to nesmysl - ve skutečnosti jsme směska mnoha etnik, která na území dnešní České republiky sídlila v minulosti, případně se tudy jen přehnala. Za druhé jde v podstatě o rasistické hledisko, které vyvolává napětí, emoce a násilí.

Je to tak jednoznačné? Přece se nebudu chovat k někomu agresivně jen proto, že nemáme společné předky.

Jde o to, že národ je u nás vnímán jako nadřazený území, kde žijeme. Neplatí tedy, že kdo tady bydlí, je Čech. Naopak, "my pokrevní Češi" si nárokujeme tuto zemi, a přijde-li sem potom někdo "odjinud", máme pocit, že tu nemá co dělat.

Jakou bychom tedy měli k tomuto pojetí českého národa hledat alternativu?

Myslím, že bychom měli ustavit český národ na teritoriálně-politickoobčanském principu. To znamená, že Čechem může být kdokoliv, kdo bydlí na území České republiky.

To asi nebude jednoduché - jak bude vypadat soužití lidí ze zcela odlišných kultur, zvyklých na odlišné normy a způsoby života?

Pokud ustavíme češství na občanském principu, znamená to logicky od všech potenciálních občanů ČR tento princip vyžadovat - pro všechny musí tedy platit naše ústava a celý právní systém. Jsou-li pak v některých kulturách běžné jevy, které českému právu odporují, například nerovnost mužů a žen, musí na ně nositelé těchto kultur u nás rezignovat. Ale proti člověku, který tu žije, dodržuje zákony, platí daně, posílá děti do školy a tak dále, nelze mít vůbec nic. I když nosí třeba turban.

A jak bude možné přesvědčit většinu, tedy "etnické" Čechy nebo lidi, kteří se za ně přinejmenším považují, že důsledné uplatňování občanského principu je lepší než víra v "pokrevní češství"?

Jednak je třeba přepsat zastaralé učebnice, jednak změnit rétoriku v médiích a obecně šířit v tomto ohledu osvětu. Musí ale přijít nová generace, která to bude akceptovat. Obávám se, že ta dnešní je "ztracená".

Domníváte se, že náš vstup do Evropské unie přinese v tomto ohledu nějakou změnu?

Myslím, že ano. Velkou nadějí je z mého pohledu koncept evropanství. Za něj bychom to naše pokrevní češství mohli v podstatě vyhandlovat. My trochu moc prožíváme to, že jsme Češi. Když se budeme deklarovat jako občané Evropské unie, zmizí nám spousta "nepřátel", Němci, Slováci, Romové a tak dále. Takže kdybychom akceptovali naši primární identitu jako evropskou, mohla by většina našich současných problémů zmizet. Jenže na takovouto změnu v současné době zatím nejsme připraveni.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky