Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2004


Advokát: Kinský je občanem Česka

Martin Zeman

Rozhodnutí ministerstva vnitra, že František Kinský není zdejším občanem, prý neplatí. Stát porušuje pravidla hry, která předtím sám nastavil, říká Jaroslav Čapek, advokát knížete Františka Kinského.

Rozhodnutí ministerstva vnitra o tom, že tři roky staré osvědčení knížete Františka Oldřicha Kinského o jeho českém občanství je neplatné, je podle advokáta Jaroslava Čapka účelové a nemá jiný smysl než jeho klientovi znepříjemnit život. Podle právních expertů má navíc pro Kinského soudní spory s českým státem význam otázka jeho národnosti, nikoli státního občanství. I tak ale Kinského právník trvá na tom, aby vnitro své tři týdny staré rozhodnutí označilo za neplatné a aby bylo jako takové zrušeno.

"Osvědčení o státním občanství ČR pana Františka Kinského nadále existuje a je platné," sdělil LN Čapek svůj názor, který v dopise vnitru vysvětluje. "Odvolatel je nucen vyjádřit své podezření, že ze strany státu se jedná o pokus zbavit jeho osobu státního občanství ČR. Odvolatel již v minulosti pozoroval snahu státu, a to jak státních orgánů, tak vládních představitelů, která pravděpodobně směřovala k napadení předmětného osvědčení," píše se v listu. "Provedené kroky státu v této věci vzbuzují pocit, že nehodlá akceptovat pravidla hry, která sám vytvořil," dodal.

Co advokát vnitru vytýká? Za prvé poukazuje na podezřelou shodu okolností, že žádný úřad po tři roky pravomocně vydané osvědčení nezpochybňoval, ale vnitro přišlo s tímto názorem "právě v době, kdy vrcholí rozhodovací činnost českých soudů ve věcech pana Kinského". Kníže se totiž v Česku soudí o rozsáhlé majetky, konfiskované jeho rodině na základě Benešových dekretů po 2. světové válce. I oficiální důvod zrušení platnosti osvědčení považuje Čapek za nesmyslný. Podle vedoucí oddělení státního občanství a matrik ministerstva vnitra Kateřiny Guluškinové měli o Kinského občanství rozhodovat úředníci v Ústí nad Labem, nikoli v Praze 1.

"Osvědčení o občanství vydané jmenovanému 13. července 2001 Úřadem městské části Praha 1 je proto nicotným aktem, kterým nelze státní občanství prokazovat," tvrdí Guluškinová. Zákon totiž říká, že než se bude o občanství rozhodovat, musí české úřady určit, kdo řízení provede. Podle Čapka se tak ale fakticky stalo tím, že na sebe tuto odpovědnost vzala před třemi lety Praha 1, což tehdy ani nikdy potom nikdo nezpochybnil. K tomu, který z obou právních názorů je správný, nemají experti jednoznačný postoj. Podle Čapka chce vnitro svým rozhodnutím o tom, že Kinský musí o osvědčení žádat v Ústeckém kraji, jeho klienta poškodit. "Pokouší se přesunout rozhodování o vydání osvědčení do té části ČR, kde nejsou soudy mému klientovi nakloněny, a to na rozdíl od soudů v Pardubickém kraji, kde bylo již několik sporů pravomocně rozhodnuto v jeho prospěch." Přitom uvádí Čapek - kdyby se skutečně mělo rozhodovat znovu, a nikoli v Praze, pak by to měl být právě Pardubický kraj. Tam měl podle něj Kinský před svým odchodem do Argentiny v roce 1940 své poslední trvalé bydliště. Naproti tomu Guluškinová tvrdí, že "nelze jednoznačně určit místo jeho posledního pobytu".

Spory knížete Kinského

Soudy už Kinskému přiznaly

... zhruba 60 ha lesoparků, lesů a dalších pozemků, několik rybníků a bývalou hájovnu

... menší pozemky ve Veltrusích

Kinský se dále soudí např. o

... palác Kinských na Staroměstském náměstí v Praze

... část Česko-saského Švýcarska včetně zámečku Tokáň

... pozemky a zámek v Chocni

... lesy na Rakovnicku, rybníky na Litomyšlsku a další (po celé ČR je podáno kolem 150 žalob)

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky