Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2004


Každá duša buď poddaná vrchnostiam

Peter Breiner

Keď som bol nedávno v Bratislave, dostal som od kamaráta Boriska lístok na premiéru. Celkom som sa potešil, na Slovensku som v divadle nebol už dlho. Stretol som všelijakých starých známych a cítil som sa celkom dobre. Sedel som tak, že predo mnou sedeli hneď traja ministri kultúry. Jeden súčasný a dvaja minulí. Všetkých troch poznám z dôb, keď si nikto nevedel ani predstaviť, že by niekedy ministrami mohli byť.

Vy starší sa možno pamätáte na nepríjemne zvieravý pocit v oblasti žalúdka. Dostavoval sa u obyvateľov tábora mieru a pokroku pri prechode štátnych hraníc alebo pri stretnutí s príslušníkom Verejnej bezpečnosti či, nedajbože, členom vysokej straníckej nomenklatúry. Pocit bol fyziologickou reakciou na skutočnosť, že sa vám môže niečo nepríjemné stať úplne bez príčiny.

Napriek niekoľkoročnej vzdialenosti a zmene zriadenia, traja ministri, ich vystupovanie, konverzácia a body language mi ten pocit intenzívne pripomenuli. V dialógoch sa hádzalo desiatkami miliónov, ktoré nebude problém zohnať a ja som sa len utvrdil v poznaní, že moc, vplyv a peniaze zdeformujú vari úplne každého. Človek, ktorý sa ocitne v úrade, nadobudne pocit, že bol k tomu predurčený vyššou silou a musí mať nejaké mimoriadne vlastnosti. Veď už aj Pavol v liste Rímanom napísal (dôkladne sa pritom spreneveriac základom odkazu svojho učiteľa o rovnosti všetkých ľudí): Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam... lebo tie, čo sú, Bohom zriadené sú. Dávajte každému, čo ste im dlžní, dane, clá, bázeň a česť . (R 13: 1 - 7)

Keď si toto prečítate, je vám dúfam jasné, prečo poslanci schválili vyučovanie náboženstva na školách. Keď sa budú detičky učiť toto, budú si politici naďalej môcť robiť čokoľvek a občania budú vedieť, že to tak má byť.

Schvaľovanie zákona o konflikte záujmov tak rýchlo neprebehlo. Asi preto, že niektorí politici ani netušia, čo to je. Predseda strany dá deťom podpredsedu strany milióniky, čuduje sa, keď mu to vyčítajú a vyhlási, že nemôže predsa niekoho diskriminovať len preto, že sú deti podpredsedu, ministra či župana.

Nemožno sa príliš čudovať, že sa čuduje. Nielen v biblii, ale ani na ideových školeniach Socialistického zväzu mládeže sa nič o konflikte záujmov nehovorilo. Inak by musel vedieť, že ak sa niekto rozhodne pre verejnú funkciu, musí pri rozdeľovaní diskriminovať svojich príbuzných, známych a pusipajtášov. Musel by vedieť, že deti spolufunkcionárov sa nemajú čo na konkurzoch ani len zúčastniť. Že k verejnej službe patrí to, že rodinní príslušníci nebudú k verejným peniazom žiadnym spôsobom pripustení.

Najlepšie a staré demokracie sú na tom úplne rovnako. Kapitalistickí papaláši kradnú a klamú, akoby celý život nerobili nič iné, len chodili na schôdze SZM. Kanadský ex-premiér tlačil na banku, aby poskytla kamošom pôžičku, a keď sa začalo vyšetrovať, vymenoval vyšetrovateľa tak, aby sa zodpovedal len jemu. Zmluvy na obnovu Iraku nesmrdia o nič menej. Príkladov koľko chcete.

Možno by sa v biblii našlo niečo o tom, že sme všetci služobníkmi na vinici za rovnakú mzdu a nikto by sa nemal vyvyšovať, lebo prví budú poslednými. Teraz už len zariadiť, aby sa to nejako dostalo medzi ľudí. Budeme to asi musieť šíriť svojpomocne, lebo čokoľvek, čo zavedú tí, čo si myslia, že nám ich poslal Boh, jednak nefunguje a jednak to má veľmi ďaleko od morálky, spravodlivosti a etiky. Dokonca aj od povinne voliteľnej.Zpátky