Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2004


Párky alebo kráľovstvo nebeské?

Peter Breiner

Iste sa to už stalo aj vám. Nenápadné alebo aj veľmi pozoruhodné príhody, ktoré sa vzpierajú vysvetľovaniu. Prečo sa s niekým stretnete tesne po tom, čo si na neho spomeniete, prečo niekto zavolá, práve keď o ňom rozprávate, prečo sa niektoré choroby vyliečia samy od seba a všetky možné iné zákonité náhody, ako ich volala moja teta Irena. Príhody, ktoré vám nejako dávajú tušiť, že napriek všetkému existujú veci vzpierajúce sa zmyslovému poznaniu a vedeckému výskumu.

Ja som zažil takých náhod veľa. Čím častejšie sa mi stávali, tým intenzívnejší bol môj dojem, že okrem zmyslami poznateľného sveta existuje aj nejaký ďalší, zatiaľ nedostupný. Myslím, že sme ako deti v matkinom lone, ktoré tiež vnímajú podivné zvuky a signály odkiaľsi zvonku. Keď príde osudná hodina prechodu do iného sveta, málokto z nás sa narodí bez úzkosti, strachu a plaču. Nevieme, čo nás čaká po teple a istote matkinho lona či pozemského života. Niečo tušíme, ale je úplne mimo našich možností predstaviť si niečo úplne iné ako život, ktorý poznáme.

Množstvom zážitkov, ale zrejme aj čímsi iným sa toto tušenie môže zmeniť na istotu. Hádam až na vieru. Nemyslím si, že by bolo možné takéto tušenia inštitucionalizovať a zväzovať do všelijakých zbierok predpisov a nariadení pod zámienkou, že úspešný prechod do iného sveta je podmienený ich dodržiavaním. Inštitúcie využívajú ľudský strach z narodenia na to, aby prežili. Vaša večná blaženosť bude závisieť od toho, či do chrámu vstúpite bez pokrývky hlavy, alebo s ňou. Budete si zahaľovať tvár, nebudete piť alkohol či jesť oškvarky, ak chcete zapadnúť do partie. Budete verný jednej žene alebo viacerým, prípadne sa nebudete môcť žiadnej ani dotknúť. Budete odpočívať v sobotu alebo v nedeľu. Nebudete ubližovať svojim blížnym, ak len vám priamo nepožehná zástupca Alaha, Jahveho, Ježiša alebo Adama Smitha jr. Všetko podľa toho, do akého spolku ste sa náhodou dostali. Len si vybrať.

Čoraz častejšie sa zo slovenských médií dozvedám, že morálna obroda je podmienená zavedením výučby takýchto zbierok predpisov do škôl či prípadne častejšou prezentáciou týchto inštitúcií v televízii. Nuž, neviem… Väčšina takýchto inštitúcií jestvuje už pekne dlho a ľudstvo nejaví príznaky čo len minimálnej moralizácie, ale zato inštitúcie samotné prekvitajú. Čo je horšie, predstavitelia týchto inštitúcií sa často v mene svojej výlučnej správnosti kynožia navzájom.

Dozvedám sa tiež nesmierne vysoké počty percent tých, ktorí si pri sčítaní ľudu niečo napísali do rubriky vierovyznanie. Musí ísť o veľmi zvláštnu matematiku. Ak sa niekto podujme na takýto závažný krok a vyhlási, že vyznáva vieru, dalo by sa predpokladať, že bude celý svoj život podriaďovať príslušným predpisom a nariadeniam. Stačí sa pozrieť okolo seba, aby sme videli, že pravý opak je pravda. Mnohí vyznávači nemajú nijaký problém pozrieť si v televízii omšu a neskôr prepnúť na Láskanie či Peříčko, či iné nemorálne programy. Matematika nepustí a počty sledovačov sa prekrývajú s počtami vyznávačov. Veľká časť vyznávačov dokonca len prednedávnom vyznávala úplne opačnú inštitúciu, ktorá zhodou okolností tiež tvrdila, že je najmorálnejšia a najspravodlivejšia.

Je to asi celkom príjemné, byť časťou niečoho, čo o sebe tvrdí, že je nielen zárukou morálneho života, ale ešte aj večnej blaženosti. Zdá sa mi však hodnotnejšie, ak je niekto dobrý len tak. Bez strachu, že poruší predpis údajne znesený z hory či doručený iným nadprirodzeným spôsobom. Tuším je ľahšie robiť čokoľvek, ak sa nad vami vznáša hrozba trestu či vidina sladkej odmeny, než byť mravný sám od seba.

Bolo by to skvelé, keby sa niekde zhromaždili státisíce ľudí a rozhodli sa, že budú dobrí. Len tak, kvôli sebe a svojim blížnym. Obávam sa, že takú mágiu zatiaľ nikto nevymyslel a ani taký prejav nikto nepredniesol. Doteraz jediný hmatateľný výsledok bol zástup predajcov párkov, ktorí žiadali od vlády odškodnenie za nepredaný tovar. Bohužiaľ, párky nie sú jediný nepredajný artikel. Kristus sa asi tiež chodí niekam sťažovať, že jeho slová už dvetisíc rokov vychádzajú navnivoč.Zpátky