Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2004


Bobřík vyčuranosti za měsíc duben 2004

Bohumil Doležal

Paní senátorku Roithovou jsem poprvé zaregistroval v době, kdy byla ministryní zdravotnictví v Tošovského vládě. Z titulu této funkce se v památný den návratu našich zlatých hochů z Nagana vydala vítat oslavence na ruzyňské letiště, ozdobena obrovitou červenomodrobílou mašlí, která poněkud kontrastovala s jejím důstojným věkem, protože v ní připomínala Máničku od Spejbla a Hurvínka. Tehdy se mi zdálo, že její snaha je daleko větší, než co dovolují skrovně vymezené mantinely politického zviditelňování.

Nyní má paní senátorka se zviditelňováním problém opačný. Pokusila se bez velkého povyku senátní poštou rozeslat pár tisíc exemplářů letáku spojujícího užitečné (informaci o EU a Evropské lidové straně, k níž se KDU-ČSL hlásí) s příjemným (předvolební agitace). Protože v senátní podatelně zjevně existuje jakási nepsaná konvence, podle níž jsou podobné akce tolerovány jen do počtu 200 ks, odmítly zaměstnankyně zbytek letáků převzít. Navíc případ vyčenichala opozice (ODS), rozmázla ho a představitelům z vedení KDU nezbylo se od příliš horlivé kandidátské jedničky distancovat.

V tom okamžiku se paní senátorka zachovala důsledně a zásadově a všechno svedla na svou asistentku. Asistentka neprotestovala, což dává tušit, že asi nebude škodná.

Aby nebyla škodná ani paní senátorka, udělujeme jí tímto Bobříka vyčuranosti za měsíc duben 2004. Nechť na Vás spočine Boží požehnání, sestro Roithová!

(www.bohumildolezal.cz)Zpátky