Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2004


K čemu zákon proti svobodě projevu?

Emanuel Mandler

14. dubna napadl Benjamin Kuras v MF DNES ("K čemu zákon o Benešovi?") zákon o Benešovi za to, že dělá z českých zákonodárců osly (jen ze zákonodárců?) a že jde o deklaraci, za jejíž porušení nikomu nic nehrozí. Takže - dodávám - fakticky ani o zákon nejde.

Autor ale uznává, že pokud by byla záměrem zákona "náhodou obrana českého státu před nebezpečím návratu sudetských Němců a ztráty české národní samostatnosti či dokonce existence, která už jednou od nich hmatatelně hrozila", bylo by dobré nějaký jiný zákon proti tomuto nebezpečí mít - i kdyby šlo o nebezpečí pomyslné.

Benjamin Kuras poté navrhuje zákonodárcům, aby "to řekli na rovinu" a schválili zákon který by zajišťoval Benešovy dekrety a předválečné západní hranice "a vystěhovávající z ní nepřátele státu, kteří v době přepadení státu přijali občanství státu přepadajícího (včetně těch několika stovek, které za to nemohly)" jako nedělitelnou součást a základ českého státu . "A tudíž každý, kdo by je chtěl zrušit, se dopouští trestného činu velezrady."

Není zcela zřejmé, zda snad v tomto "návrhu" není obsažena rovněž ironie. Nicméně když už autor navrhuje zákon, za jehož porušení se má trestat velezrada, úplná legrace to není. Jinak by bylo zapotřebí na to upozornit. Vždyť to, co má být obsahem zákona, je pobuřující. "Za to (za odtržení pohraničí) nemohly stovky", jak píše Benjamin Kuras (proti němu byla celá sudetoněmecká sociální demokracie a její příznivci), ale ani všechny děti a všichni mladiství, jejichž počet je v řádu milionů a ne stovek. Sudetští Němci sedli na lep Hitlerovi, nepřijali však "občanství státu přepadávajícího"; stali se občany třetí říše na základě smlouvy o státním občanství mezi Československem a Německem z listopadu 1938. Tehdy většina z nich nevěděla, že Československo bude přepadeno. Benešovy dekrety jsou vystavěny na základě kolektivní viny a msty. Kolektivní vina se tedy má stát "nedělitelnou součástí a základem českého státu"?

A ten, kdo se proti ní ohradí, bude souzen jako vlastizrádce?

Možná, že to vše Benjamin Kuras myslel víc jako ironii než zcela vážně. I tak by to byla legrace hodně hloupá.Zpátky