Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2004


Když se docenti zlobí

Tomáš Němeček

Který rok se to píše? „Věříme, že autorka článku a její hlavní zdroj informací osobně ponesou důsledky svých jednání,“ stojí v anonymním provolání kolektivu zaměstnanců Ústavu geologie a paleontologie. Ne, nejde o vrcholnou normalizaci. To se jen čeští akademici v dubnu 2004 domáhají, aby byla vyhozena z práce novinářka za kritický článek o jejich kolegovi.

Před čtrnácti dny Respekt popsal, jak zdejší vědci v cestě za hodnostmi a tituly podlézají laťku, kterou si předtím pro jejich zisk sami stanovili, a vzájemně nad sebou přimhuřují oko. Ilustrací pro toto „bratrství průměru“ byl příběh proděkana Přírodovědecké fakulty UK Václava Kachlíka. Oblíbený a nepochybně obětavý pedagog získal titul docenta za trapných podmínek: v době habilitace neměl žádný článek v mezinárodně uznávaných časopisech (fakulta jich žádá 15), a i v přehledu pozdějších publikací čtyřikrát uvedl prestižnější médium, než do jakého skutečně přispěl; jeho spoluautorství u jiného textu bylo přinejmenším sporné. V článku také zaznělo konstatování, že podobná praxe kvalitě české vědy zrovna neprospívá. Bouřlivá reakce akademické obce stála za to.

„Jednou dojde jak na jedince, kteří napadli Václava Kachlíka, tak na jedince, kteří se na zosnování této špíny podíleli,“ napsal v reakci Radovan Krejčí ze Stockholmské univerzity. Podle prezidentky Akademie věd Heleny Illnerové bylo zase hlavní chybou, že případ unikl z fakulty na veřejnost, neboť „nepatří do novin“.

Takže čeští vědci vynalezli lék na pochyby o kvalitě: stačí vydat zákaz veřejné diskuse a potrestat všechny, kdo se ho odvažují přestoupit. Vždyť jinak hrozí to, nač si v dalším dopise stěžuje šéf České geologické společnosti Petr Budil: „Prakticky nikdo si nemůže být jist, že podobný scénář, jakého jsme nyní svědky, nebude použit i proti němu.“ Má to znamenat, že všichni zdejší vědci skrývají pod kloboukem máslo na hlavě?

(Respekt)Zpátky