Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2004


Výstava v Plzni přibližuje osudy židovských památek

Jindřich Rosendorf

Výstava Tady žili Židé je otevřena ve Staré synagoze v Plzni. Expozice, mapující historii a odkaz židovského obyvatelstva na západě Čech, potrvá do 30. září.

"Historie židovského osídlení českých zemí trvá už více než tisíc let," říká autor výstavy, fotograf Radovan Kodera. Připomíná zároveň, že dříve téměř rovnoprávné postavení Židů se dramaticky zhoršilo s prvními křížovými výpravami a po IV. lateránském koncilu na počátku 13. století. Koncil totiž vedle diskriminačních opatření přijal i dogma o dědičné vině židovského národa za ukřižování Ježíše Krista. "Celá staletí pak trvala segregace a pronásledování od administrativních omezení až k pogromům, provázeným loupežemi a vraždami," pokračuje autor výstavy.

K uvolnění došlo teprve po roce 1848, kdy byla zrušena ghetta, a Židé tak získali svobodu pohybu a usídlení. Ústava z roku 1867 přinesla i formální zrovnoprávnění s ostatním obyvatelstvem. Další a největší pohroma udeřila během 2. světové války - z téměř 6 milionů zavražděných Židů byly více než tři čtvrtiny z nacisty okupovaných polských a sovětských území, 277 tisíc obětí mělo československé občanství.

Ze synagogy garáž

Výstava nabízí zhruba tři sta fotografií, map a plánků, které dokumentují a srovnávají minulý i dnešní stav památek judaistického charakteru. V západních Čechách byla existence židovských náboženských komunit doložena na sto padesáti místech. Každá z komunit vlastnila synagogu či modlitebnu, z nich se však dochovalo pouze málo. Co nestihli zničit nacisté, dokonaly demolice či "přestavby" v éře socialismu. Téměř třicet synagog a dvacet modliteben se tak změnilo třeba v hasičské zbrojnice, garáže, úřady, byty, skladiště nebo dokonce rekreační chalupy. Chloubou přesto zůstává nedávno opravená Velká synagoga v Plzni, která je třetí největší na světě, i několik dalších.

Jinými různě zachovanými památkami jsou bývalé židovské uličky nebo čtvrti, školy a rabínské domy, unikátní je středověká rituální lázeň mikve v Kynžvartě. V rodném domě rabína Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic bylo zřízeno muzeum s judaistickou expozicí, jediné svého druhu v celém regionu. Významný je i soubor sedmdesáti pěti dochovaných židovských hřbitovů; hřbitov ve Stráži u Tachova z roku 1330 je údajně nejstarší na území republiky.

Cyklus koncertů

Na vernisáž navázal koncert cembalistky Zuzany Růžičkové, který současně zahájil letošní ročník akce Hudba v synagogách plzeňského regionu. Jde o 3. ročník cyklu šesti koncertů, jejichž smyslem je nejenom oživení synagog, které již neslouží svému původnímu účelu, ale i přiblížení vážné hudby širokému okruhu posluchačů. Benefiční koncerty zazní postupně do 14. 9. ještě v synagogách v Plzni, ve Kdyni, v Radnicích, v Kasejovicích, ale i v památníku Dr. Šimona Adlera. Výtěžek ze vstupného bude opět věnován na záchranu a obnovu Staré synagogy v Plzni.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky