Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2004


Švédská pravidla pro poctivost.

Erik Tabery

Cesta z domácí podnikatelské kocoviny vede přes Skandinávii

Dálnice D47, stíhačky pro armádu nebo odkup ruského dluhu se staly učebnicovými příklady zmanipulovaných veřejných zakázek v české kotlině. Současná vláda si sice předsevzala, že stávající praxi změní, zatím se jí to ale nedaří. Naproti tomu například ve Švédsku není s veřejnými výběrovými řízeními žádný problém. Platí zde totiž jasná pravidla.

Švédsko má výhodu už v administrativním propojení země. Veškeré veřejné zakázky, od kancelářských banalit po velké stavby, tu řeší jedno oddělení. Díky tomu je práce hrstky úředníků, a tedy samotná výběrová řízení, pod větší kontrolou.

Musíme to vysvětlit

„Pokud nějaké ministerstvo potřebuje vybavit třeba počítači, dostane se to k nám na stůl,“ říká Tommy Brundin, zástupce ředitele pro administrativu vlády. Jednotlivé úřady si mohou samy pořídit zboží či služby, pokud stojí méně než v přepočtu zhruba 140 tisíc korun. Pokud jde o zakázku do půl milionu korun, lze ji pořídit bez výběrového řízení. Vše nad tuto sumu už musí projít veřejnou soutěží. Ta se vyhlašuje i na vládních internetových stránkách, kde si pod kolonkou „veřejné zakázky“ mohou firmy najít všechny požadavky úřadu. Zároveň se mohou zájemci přihlásit do „sítě“ podnikatelů, kterým informace o zakázkách chodí přímo do počítače.

„Když někoho vybereme, musíme všechny ostatní informovat o důvodech naší volby. Někdy totiž nezvolíme nejlevnější nabídku, ale podle našeho názoru nejlepší, a to může být sporné,“ říká Brundin. Pokud konkurenty vysvětlení neuspokojí, mohou rozhodnutí napadnout formou stížnosti u správního soudu a za řízení neplatí žádné poplatky. Veřejných soutěží jsou ročně desítky tisíc a loni se v celém Švédsku na tento soud obrátilo okolo osmi set nespokojených podnikatelů a asi třetina uspěla. Vítězství u soudu ale neznamená, že dotyčný dostane zakázku, o niž předtím neúspěšně usiloval. Celé řízení se jen musí zopakovat. Otevřenost systému se vyplácí i samotným úředníkům, protože na rozdíl od některých jiných evropských zemí mohou klidně odejít pracovat i do firmy, které třeba pár dní předtím přidělili zakázku.

Nejčastějším českým problémem u veřejných zakázek je pozdější zvyšování ceny – firma ve výběrovém řízení nabídne nejnižší cenu, ale krátce po vítězství prohlásí, že odhalila nečekané problémy, a požaduje více peněz. Souhlas se zdražením zakázky pak často signalizuje korupci. Tato praxe nemá ve Švédsku šanci. „Jestliže má dojít ke zvýšení ceny, je to čistě problém té firmy. Zvýšení tedy ano, ale na její vrub,“ říká Tommy Brundin. Podobně striktní postup platí při obcházení veřejného výběrového řízení. Soutěž se dle švédských pravidel nemusí vyhlásit jen při ohrožení lidských životů a živelních pohromách. I tak ale státní správa musí své rozhodnutí písemně zdůvodnit.

Likérky ucítily šanci

Tradičním místem korupční praxe v Česku jsou také obchodní rejstříky či živnostenské úřady. Veškerá řízení tu totiž trvají i několik měsíců a rychlost závisí na libovůli jednotlivých úředníků. Podle údajů Světové banky je naopak Švédsko pátým nejlevnějším místem pro založení firmy na světě. Vyřízení papírů pro založení společnosti tu trvá v průměru dva týdny a vše je možné obstarat i přes internet. Podle mezinárodních studií je Švédsko co do odstraňování nepotřebných byrokratických bariér čtvrtý nejprogresivnější stát na světě.

I Švédsko je ale důkazem, že pokud někde chybí konkurence a veřejná soutěž, otevírá se místo pro korupci. Před nedávnem se to ukázalo na případu státního monopolu na prodej alkoholu zvaného Systembolaget. Vyšlo totiž najevo, že vedoucí některých prodejen se od výrobců alkoholu nechávali uplácet prostřednictvím různých fiktivních večeří a peníze za ně si nechávali. Likérky se tím snažily získat výhodu nad svými konkurenty v jinak přísně regulovaném prodeji – šlo přitom většinou o banality, například aby jejich nápoj stál na nejviditelnějším místě ve vitríně.

Ačkoli tento skandál švédskou veřejnost velmi pobouřil, i na něm se dá ukázat výhoda zdejšího systému. Na korupci totiž nepřišla policie či tisk, ale vlastní firemní kontrola Systembolagetu a ta to také zveřejnila. Desítka vedoucích zaměstnanců dostala okamžitě výpověď a je vyšetřována policií.

(Respekt)Zpátky