Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2005


Šílenství kolem Stoibera

Viliam Buchert

Česko-německé vztahy jsou jako fantom. Pravidelně (většinou ve dnech shromáždění Sudetoněmeckého krajanského sdružení) se na chvíli objeví, ale pak zase zmizí v každodenní realitě. Letošek není výjimkou. Avšak šílenství, které propuklo na české politické scéně po víkendových výrocích bavorského premiéra Edmunda Stoibera, hraničí s hysterií.

Kdyby Stoiber trpěl nemocí BSE, tak by se šílenství dalo pochopit. Jenže on většinou jen opakoval známé věci. Navíc řekl i pár vstřícných slov. Proto není „bláznění“ našich politiků na místě. Podívejme se na některé vyřčené věty.

Stoiber k sousedům: „Německo dnes není obklopeno nepřáteli, nýbrž jen přáteli… protože si státy vyšly vstříc a lidé se smířili nad hroby mrtvých, jak se to namnoze děje v těchto dnech v Evropě. Před rokem se stali členy tohoto mírového a svobodného společenství hodnot naši východní sousedé, také náš soused Česká republika. To byl velký historický krok pro celou Evropu.“

Stoiber k válce a vyhnání: „Bilance druhé světové války je strašná: 55 milionů mrtvých, bezpříkladný holocaust spáchaný na evropských Židech, nezměrné ztráty především u národů na Východě... Nacionálněsocialistická diktatura..., jež pohlížela na slovanské národy jako na méněcenné..., přinesla Evropě nekonečné utrpení... Když vzpomínáme na vlastní oběti, na utrpení vlastního národa, pak tím není relativizována německá vina.“

Kromě toho bavorský premiér zopakoval to, co říká vždy a co se na české straně mnoha lidem nelíbí: „Bezpráví učiněné vyhnáním se nezhojilo… Násilí, k němuž došlo dříve, nemůže být důvodným zdrojem dalšího násilí… Odsun Němců z ČSR byl jednou z největších etnických čistek v Evropě, byl to zločin proti lidskosti.“

Okomentovat všechno, co zatěžuje česko-německé vztahy, není na tomto prostoru možné, ale v souvislosti se „šílenstvím“ kolem Stoibera si připomeňme několik věcí. Vinu za druhou světovou válku nese jednoznačně nacistické Německo. I s mnoha důsledky. Zločiny, jež provázely vyhnání Němců, jsou však nepřijatelné a kolektivní vina je neakceptovatelná. Benešovy dekrety jako celek (nejenom ty týkající se Němců) předznamenaly v mnohém totalitu a nesvobodu v Československu. Prezident Edvard Beneš, kterému byla odhalena socha, se sice kdysi zasloužil o stát, ale současně je to kontroverzní postava, jež „ulehčila“ nástup komunismu v zemi. Česko-německé vztahy, které jsou kromě politických excesů nejlepší v historii, zůstanou proto ovlivněny některými problémy. Oběma národům nezbývá než se usmířit.

K tomu vede pouze kompromis a odpuštění. Proto zněla některá Stoiberova slova i trochu nadějně. V kuloárech se navíc říká, že se uvažuje o první návštěvě bavorského premiéra v Česku. Byl by to průlom, který by nahradil současné šílenství. Ale k tomu bude dlouhá a trnitá cesta.

(MFDNES)Zpátky