Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2005


Ve středu Evropy sídlila prastará civilizace

Michal Strnad

Ve střední Evropě včetně Česka sídlila prastará civilizace, která po sobě zanechala zbytky obrovských chrámů o dva tisíce let starších než egyptské pyramidy. Archeologové to podle britského listu Independent zjistili v posledních třech letech při průzkumech založených především na leteckých snímcích. Zatím nepojmenovaná civilizace vybudovala mezi lety 4 800 až 4 600 před naším letopočtem přibližně 150 rozsáhlých chrámů v pásu dlouhém zhruba 640 kilometrů, který se táhne od dnešního Německa přes Českou republiku do Rakouska a na Slovensko.

Ke stavbě chrámů velkých asi jako dvě třetiny fotbalového hřiště používali tehdejší lidé zeminu a dřevo. Komplex byl pak obehnán příkopem a palisádou. Největší takový chrám objevili archeologové nedaleko Drážďan - měl přibližně 150 metrů v průměru - kolem něj vyhloubili stavitelé hned čtyři příkopy, tři hliněné náspy a objekt navíc kryla dvojitá palisáda dlouhá na 800 metrů. Vědci také našli dřevěné a kamenné nástroje či figurky lidí a zvířat. Archeologové si myslí, že chrámy souvisí s rozvojem zemědělství.

„Naše výzkumy odhalují, na jak vysokou úroveň se dostaly první rané zemědělské společnosti v Evropě,“ uvedl Harald Stäuble z vládního úřadu pro kulturní dědictví v Dolním Sasku.

Do pásma této kultury patří také rozsáhlé archeologické naleziště Aythra nedaleko Lipska. Na tomto místě vědci objevili areál o celkové ploše 25 hektarů. V něm stálo asi dvacet domů seskupených kolem chrámu. Jeden příbytek je dlouhý asi 50 metrů. Celkem v Aythře mohlo podle odhadů žít až 300 lidí.

Původ této staré kultury není zatím zřejmý, historikové spekulují, že mohla pocházet z Podunajské nížiny a její hospodářství bylo založeno na chovu prasat či ovcí a na jednoduchém zemědělství. Není vyloučeno, že vznik nové, relativně vyspělé civilizace byl podmíněn zvýšenou mezikmenovou konkurencí - rozvoj zemědělství si vynutil také důmyslnější společenskou strukturu.

Vědci si lámou hlavu nad tím, proč tito lidé přestali své chrámy po poměrně krátké době, dvou až třech stech letech, budovat a proč civilizace tak záhy vymizela. Další chrámy podobné velikosti se totiž v Evropě objevují až kolem roku 3 000 před Kristem. To ovšem není jediná záhada, která tajemnou civilizaci obestírá.

Každý komplex byl využíván maximálně sto let, pak ho jeho stavitelé opustili. Chrámová oblast byla také vždy přibližně stejně veliká. Třetí nevysvětlený fenomén se týká příkopů obklopujících chrámový komplex.

Časová i fyzická náročnost výstavby například každého ze čtyř „drážďanských“ příkopů musela být stejná. Jejich hloubka či šířka se totiž zmenšovala s jejich průměrem - čím větší byl průměr, tím mělčí či užší byl příkop.

Vědci se domnívají, že na stavbu příkopů byla vyhrazena speciální skupina pracovníků a ti na ni měli předem určený počet dní. S největší pravděpodobností se stavební práce řídily jasným rozvrhem, který se odvozoval od náboženských pravidel či kalendáře tehdejší společnosti. Archeologové se rovněž domnívají, že složitý systém příkopů, valů a palisád nesloužil k obraně před nepřítelem. Měl podle jejich názoru spíše odradit zvědavé příslušníky kmene od pozorování pravděpodobně tajných náboženských rituálů.

Objevy archeologů staré bezmála sedm tisíc let narušily dosud existující teorie o tom, že rozsáhlé architektonické komplexy se poprvé objevily ve starověké Mezopotámii (území dnešního Iráku) a v Egyptě.

(MFDNES)Zpátky