Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2005


Škoda hrdinů pro českou zemi

Petr Zavoral

Země česká trpí chronickým nedostatkem hrdinů. Dílem za to může naše holubičí národní povaha, jejímž hlavním rysem je smířlivost vůči zlu a zásada nevyčnívat z řady, dílem pak zkušenost vyčnívajících, že každý příkladný čin bývá potrestán. Dalo by se tudíž předpokládat, že když se v postkomunistickém Česku přece jen nějací hrdinové vynoří, bude si je společnost hýčkat, a ne-li hned hýčkat, tedy se k nim alespoň chovat slušně. Žel, není tomu tak.

Pondělní Lidové noviny (13. 06. 2005 – pozn. red. CS-magazínu) přinesly otřesný příklad bezohledné sprostoty vůči veteránům druhé světové války, z nichž mnozí navíc byli za své hrdinství již jednou potrestáni komunistickým režimem, který na ně pamatoval svými kriminály a otroctvím v uranových dolech. Pod řečenou sprosťárnou je podepsáno Ministerstvo obrany ČR, které nejprve s velkou pompou zřídilo pro bojovníky za naši svobodu dva domovy, v nichž měli prožít relativně spokojené stáří, teď z nich ale některé veterány vyhazuje do nedůstojných čekáren na smrt. Důvod? Nejsou prý dost fit na to, aby mohli bydlet v »domově«, který není uzpůsoben k poskytování zvýšené péče. Přitom jedno z těchto zařízení nechala armáda vybudovat přímo v areálu Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích.

Ministerstvo obrany samozřejmě odmítá jakékoliv pochybnosti o správnosti svého počínání. Vyhazování nedosti zdravých hrdinů z jejich posledního útočiště je totiž zcela v souladu s platným zákonem o válečných veteránech, k němuž Kühnlovi úředníci letos v květnu »jenom« přišpendlili zpřesňující vyhlášku: Jednou ze základních podmínek pro pobyt obyvatel Domovů pro válečné veterány je dobrá fyzická a duševní kondice. Na koho k stáru dolehne vážnější choroba, ten budiž z ukázkového »hotelu« vyvržen, snad aby neutrpěl estetický dojem z těchto potěmkinovských exponátů. Trochu to připomíná komunistickou éru, v níž byli invalidé také odklízeni kdovíkam, aby nebyli na očích obdivovatelům vyspělé socialistické společnosti.

Viděl jste nějakého člověka staršího osmdesáti let, který se o sebe dokáže postarat úplně sám? zeptal se redaktora Lidovek devadesátiletý generálmajor ve výslužbě Rudolf Pernický, válečný hrdina, který má být »uklizen« do hospicu v Praze-Bohnicích, jen co se tam pro něho uvolní postel. Byla to otázka v civilizované zemi nadbytečná. Potřeba zvýšené péče patří k vysokému věku stejně samozřejmě, jako se občanská odvaha neobejde bez zdravotních následků. Ministerstvo obrany s tím buď mělo počítat, nebo si mělo odpustit předstírání zájmu o českou mravní elitu, kterou teď ponižuje s touž cynickou nestydatostí jako bolševici.

Česká republika si nezaslouží hrdiny. Zaslouží si jen hluboké opovržení, v lepším případě soucit, že ani po pádu rudé totality nedokázala vygenerovat lepší politickou reprezentaci, než jakou se jeví být její současní zákonodárci a poslušní vykonavatelé jejich bolševismem načpělé vůle. Hanba nám všem.

(Annonce)Zpátky