Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2006


Vláda na reťazi

Ivan Štulajter

Od soboty (26. 11. 2005 – poz. red. CS-magazínu) je koruna zviazaná s eurom. Začína sa obdobie testovania stability slovenskej meny a hospodárskej politiky. Východiskový kurz bol stanovený na 38,455 koruny za euro. Prípustná odchýlka je plus-mínus 15 percent od centrálnej parity.

Ako sa rozpočtová a menová politika zmestí do tohto koridoru, ukáže až čas. V každom ohľade je zavesenie koruny na eurozáväzok, ktorý by mali rovnako silne cítiť tak dnešné vládne, ako aj opozičné strany.

Udržanie kurzu koruny v stanovenom intervale úzko súvisí s plnením maastrichtských kritérií. Kľúčové sú najmä udržanie deficitu verejných financií pod troma percentami HDP a miery inflácie pod priemerom troch krajín eurozóny s najnižšou infláciou, zvýšenom o 1,5 percentuálneho bodu. Z politického hľadiska sú to zvlášť citlivé ciele. Ich dosiahnutie sa môže za istých okolnosť stať príliš nákladným, a teda politicky nepriechodným.

Na odďaľovanie prijatia eura našimi susedmi možno hľadieť ako na ich neschopnosť či neochotu urobiť si poriadok vo verejných financiách alebo ako na nechuť urobiť si v nich poriadok za každú cenu - čiže na úkor životnej úrovne širokých vrstiev obyvateľstva. Svojou nejednoznačnosťou a zložitosťou je táto téma aj dobrou príležitosťou pre populistov: ľahšie ako reformovať verejné financie je občanom nahovoriť, že euro zhorší ich životné podmienky - kam sa teda ponáhľať! Lenže, ak sa euro, ku ktorému sa Slovensko oficiálne prihlásilo, vo vedomí ľudí stane vďaka populistom synonymom núdze, bude oň vôbec záujem, presnejšie, bude záujem o úniu?

Slovensko chce spoločnú menu prijať od začiatku roka 2009. Dovtedy musí splniť náročné kritériá. Vôbec nie je nevyhnutné, aby opatrenia v rozpočtovej politike najviac dopadli na tých najodkázanejších. Úspory sa dajú dosiahnuť aj menej bolestivo.

Naviazaním koruny na euro sa hospodárska politika ocitla na pevnejšej reťazi. Mnohým sa bude zdať prikrátka.

(Český a slovenský svet, www.czsk.net/svet)Zpátky