Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2006


Otylost závisí na kouření

Vratislav Schreiber

Synové mužů, kteří začali kouřit už jako chlapci, bývají obézní. Čím dřív sáhne otec po cigaretě, tím hůř pro syna – nejhůř jsou na tom potomci kuřáků, kteří holdovali své vášni už v devíti letech. Ukázala to studie britských genetiků.

Zlozvyky ale neohrožují jen první generaci potomků. Přenášejí se i na vnoučata. Vnuci kuřáků totiž umírají předčasně a hrozí jim různá onemocnění, hlavně cukrovka. Zajímavé je, že totéž platí i pro vnuky mužů, kteří jsou obézní a přejídají se.

Kouření a obezita tedy zřejmě vyvolávají změny ve spermiích, které se přenášejí i přes jednu generaci, právě na vnuky. Jsou to změny epigenetické, což znamená, že nejsou zapsány přímo v genech.

Ušetřena ale nejsou ani děvčata, další studie ukazují, že jejich zdraví je ovlivněno tím, jak žily jejich babičky. Osud vnoučat zkrátka do jisté míry závisí na životním stylu prarodičů. Nerodila se současná epidemie obezity už před sto lety?

(Respekt, www.respekt.cz)Zpátky