Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2006


Hrr na německého nepřítele!?

Petr Zavoral

Podle některých novinových zpráv by se mohlo zdát, že je na spadnutí česko-německá válka. Tentokrát se však zlí Němci nehotoví přepadnout nás, nýbrž naopak, a jablkem sváru nejsou Sudety, ale tisíce tun údajně germánského odpadu, porůznu rozptýlené po malebné české krajině. Zvlášť o Velikonocích, kdy v Libčevsi na Lounsku vzplály hory toho sajrajtu rukou neznámého žháře jasným plamenem, přerostl odpadkový malér v mezinárodní konflikt na nejvyšší úrovni, v němž se kromě ministra životního prostředí Ambrozka a všudypřítomného premiéra-hasiče Paroubka angažuje i Černínský palác a za německou stranu (zatím) sasko-anhaltské ekologické ministerstvo. Buď si to svinstvo zase odvezete, nebo uvidíte, hřímá Ambrozek. Až rozkvetou hrábě, dostává se mu odpovědi zpoza hraničních hor. Jednak byste nejdřív museli prokázat, že všechen ten odpad skutečně pochází z Německa, jednak jste se měli dřív starat o to, co všechno čeští podnikavci ze Spolkové republiky do Česka dovážejí, aby si snadno nahrabali.

Skutečně. Z českého pohledu to totiž vypadá tak, jako by export zbytečného krámu nařídil či organizoval sám Bundestag, zatímco se kamsi vypařili vychytralí čeští čímani, kteří si kamiony se smrdutým svinstvem objednali, shrábli za tu službičku od německých »obchodních partnerů« majlant, a pak jim stačilo jen škrtnout sirkou, aby se měli pánové Ambrozek a Paroubek proč vztekat na německou neserióznost. Jestli někdo totálně selhal v »odpadkové aféře«, byl to v první řadě český stát, který neuměl legislativně ošetřit, abychom se nestali skládkou Evropy!

Dnes pan Ambrozek lítá po podřipském smetišti s křížkem po funusu jako na vepřových hodech přistižený vegetarián a spílá zlořečeným Němcům za vlastní neschopnost. Až se vtírá podezření, nehraje-li v tom svoji roli okolnost, že je před volbami a že mezi českými voliči je pořád ještě nemálo těch, kteří dobře slyší na protiněmeckou kartu, zvlášť je-li vynesena v ten správný čas.

Naštěstí jsou ale i tací, kteří stejně jako moje maličkost tuší v pozadí odpadkové války politickou špinavost. Zdravím tímto čtenáře Lidových novin pana Jaroslava Patrmana, který možná uhodil hřebík na hlavičku: »Cožpak to nikoho nenapadne, že než se nějaká německá firma rozhodla k nám vyvézt odpadky, musela vědět kam? Co s tím má společného německý ministr anebo dokonce i vláda? Některé české firmy prostě shrábly prachy a vláda dělá, jako když u nás není nikdo vinen, jen Němci. Zdá se, že někdo opět vytáhl německou kartu, neboť se blíží volby a politik, který to Němcům „ukáže“, vyhraje. Kam jsme to dospěli!«

Inu, kam: do xenofobní semkruvny, z níž jsme nikdy nevybředli. A hned tak nevybředneme, jestli po volbách zůstane vládním listem Paroubkovo rudé Právo, které se jako vždy postavilo do čela českého antiněmectví, když 19. 4. na titulní straně obřím písmem ukázalo za Šumavu na největšího nepřítele německým smradem sužovaných Čechů.

(Annonce)Zpátky