Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2006


O vítaném a dosud spíše vzácném úkazu troufalosti

Ota Ulč

Tuze populární se stala prajednoduchá formule s premisou „jsem obětí, cílem útlaku, nemilosrdného útoku na naší islámskou víru, vždy tomu tak bylo, od doby křižáků.“ Takže cokoliv jakkoliv brutálně činím, je pouze akt mé legitimní obrany. A je to.

Prohlížím si fotografie z islámského mírového pochodu Londýnem, v rámci RELIGION OF PEACE DEMONSTRATION s plakáty a transparenty, oznamujícími EVROPO, POUČ SE Z LEKCE 11. ZÁŘÍ! TVÉ VYHLAZENÍ JE NA CESTĚ. ZABTE VŠECHNY, KTEŘÍ URÁŽEJÍ ISLÁM. (Doporučení se střídala s pokyny ZAHUBTE či UŘÍZNĚTE hlavy všem, kteří...). EVROPA JE RAKOVINA, ISLÁM JE ODPOVĚDÍ, FREEDOM GO TO HELL, čili se svobodou k čertu, s ní do pekel. Muslimská mládež, převážně junáci, leč také některé běsnící junačky, mávající varováním PŘIPRAVTE SE NA TEN SPRÁVNÝ HOLOCAUST. Adjektivum důkladně podtrženo. Pasivní policajti přihlíželi těmto projevům islámské mírumilovné tolerance.

Takže na místě by snad mohla být otázka, proč údajně utlačovaní dávají přednost pobytu mezi utlačovateli, proč v zemích nevěřících psů kypí tamějším státem tolerovaná výstavba tolika nových mešit? Kolik křesťanských chrámů vzniká třeba v Saúdské Arábii? Což není s podivem, ba přímo s úžasem, že nedošlo k pogromu proti muslimům v Americe, Anglii či Španělsku po tam jimi uspořádaných krvavých masakrech?

Obdržel jsem e-mail, jehož autor - profesor na státní univerzitě v Michiganu, zareagoval na protest muslimských studentů, rozlícených dánskými karikaturami Mohameda. Zde je:

„Vážená Muslimská asociace, jakožto profesor mechanického inženýrství na zdejší univerzitě chci protestovat proti vašemu protestu. Necítím se uražen karikaturami, ale daleko podstatnějšími skutečnostmi jako je uřezávaní hlav civilistům, zbabělé útoky na veřejné budovy, sebevražedné masakry, vraždy katolických kněží (naposledy tak v Turecku), zapalování křesťanských kostelů, pokračující perzekuce koptských křesťanů v Egyptě, uvalení zákonů šárii na nemuslimy, znásilňování skandinávských dívek a žen (nazývaných ve vaší kultuře ,kurvy´), vražda filmového režiséra v Holandsku, či rabování v Paříží ve Francii. Toto uráží mě, mírně se vyjadřujícího člověka z akademického prostředí, jakož i mnohé, velmi mnohé mé kolegy. Tohle sděluji vám, nespokojeným, agresivním, brutálním, necivilizovaným, otrokářství se věnujícím muslimům, buďte si toho vědomi, když se pouštíte do svých infantilních „protestů“. Jestliže se vám nelíbí hodnoty Západu – seznamte se s prvním dodatkem k ústavě – nikdo vám nebrání odtud odejít. Já tuze doufám, že většina vás se takto rozhodne. Prosím, vraťte se do končin svých předků a tam si počínejte po svém a Američany přestaňte obtěžovat. Upřímně, I. S. Wichman, profesor mechanického inženýrství.“

A oheň vzplál na mnohých pokrokových, politicky korektních, multikulturalismem se blyštících střechách. Organizace muslimských studentů se začala domáhat potrestání opovážlivého pedagoga a povinného ideologického školení pro učitele i žáky (ono tzv. mandatory diversity training, jehož se mi kdysi rovněž dostalo a nedalo se na něj reagovat jinak než pohrdlivým švejkováním). Kupodivu, vedení univerzity nekapitulovalo, tak jak velmi často se stává, a provinilý profesor dosud nebyl zbaven práva svobody projevu.

Jiná novina je neméně výtečná. V souvislosti s počínáním muslimů, monsignor Velasio de Paolis, sekretář nejvyšší soudní stolice ve Vatikánu, odmítl doporučení Ježíše Krista pohlavkovanému, aby nastavil i druhou tvář. „Naší povinností je se ochraňovat,“ zdůraznil významný prelát.

Nejvyšší čas. Již za papeže Jana Pavla II. se začaly ozývat takové hlasy. Například koncem roku 2003, kardinál Jean-Louis Tavran, vatikánský ekvivalent ministra zahraničních věcí, se tak vyjádřil v reakci na skutečnost, že v mnoha islámských zemích se s příslušníky jiné víry zachází jako s tvory podřadné kategorie.Zpátky